Oman käteisen kurssierot ja alkuarvo

Verkkosivusto

Oman rahan kurssierot vaikuttavat tuloveron ennakkomaksun määrään. Entä jos ne kuitenkin syntyvät määritettäessä omaisuuden alkuarvoa? Miten tällaisessa tilanteessa määritetään käyttöomaisuuden alkuarvo? Vastaamme artikkelissa.

Oman käteisen kurssierot – milloin ne syntyvät?

Omien varojen kurssieroja syntyy, kun maksupäivän kurssi poikkeaa rahan tilille hyvityspäivän kurssista. Valuuttakurssierot voivat olla positiivisia tai negatiivisia.

Art. 1 kohdan 24 c kohta. PIT-lain 2 momentin 3 momentin mukaan positiivisia kurssieroja syntyy, jos vastaanotettujen tai hankittujen varojen tai käteisarvojen arvo ulkomaan valuutassa niiden vastaanottopäivänä on pienempi kuin näiden varojen tai käteisarvojen arvo. maksupäivä tai muu näiden varojen tai käteisarvojen ulosvirtaus, kyseisinä päivinä käytetyn todellisen vaihtokurssin mukaan.

Kuitenkin, kuten Art. 1 kohdan 24 c kohta. ALV-lain 3 3 momentin mukaan negatiivisia valuuttakurssieroja syntyy, jos vastaanotettujen tai hankittujen varojen tai käteisarvojen arvo ulkomaan valuutassa niiden vastaanottopäivänä on suurempi kuin näiden varojen tai käteisarvojen arvo. maksupäivä tai muu näiden varojen tai käteisarvojen ulosvirtaus, kyseisinä päivinä käytetyn todellisen vaihtokurssin mukaan. Positiiviset kurssierot lisäävät tuloja, kun taas negatiiviset kurssierot lisäävät verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia. Esimerkki 1.

Robertin valuuttatilillä on käteistä 5 000 euroa. Rahat tulivat PLN-tililtä. Muuntaakseen zlotyn ulkomaan valuutaksi pankki käytti myyntikurssia 4,3 PLN / EUR.

Sitten herra Robert antoi käskyn siirtää 2 500 euroa PLN-tilille. Pankki käytti muuntamiseen valuuttakurssia 4,3 PLN / EUR.

Yllä olevassa tilanteessa omien varojen kurssieroja ei synny, koska varojen poistumispäivänä valuuttatililtä on voimassa sama kurssi kuin varojen tilille hyvityspäivänä.

Esimerkki 2.

Maksaakseen velan Grzegorz siirsi varoja PLN-tililtä valuuttatilille euroina. Pankki muunsi PLN:n euroiksi kurssilla 4,2 PLN / EUR. Tämän toimenpiteen seurauksena Mr. Grzegorzilla on valuuttatilillä 15 000 euroa.

Sitten 16.5.2018 Grzegorz suoritti pankkitililtä 10 500 euron maksun.

Omien varojen kurssieron määrittämiseksi ne tulee muunnuttaa pankkitilille tulo- ja poistumispäivänä. Arvioinnissa Grzegorz käytti keskimääräistä NBP:n vaihtokurssia velan maksupäivää edeltävänä päivänä eli 15.5.2018, joka oli 4,2823 PLN / EUR.

Laskelmat:
10 500 EUR x 4 2823 PLN / EUR = 44 964,15 PLN – maksun arvo
10 500 EUR x 4,2 PLN / EUR = 44 100 PLN - tilillä olevien varojen arvo
44 964,15 PLN – 44 100 PLN = 864,15 PLN.

Syntyi positiivinen valuuttakurssiero, joka tulee sisällyttää yhtiön liikevaihtoon KPiR:n sarakkeessa 8 Muut tuotot, esim. sisäisen todisteen perusteella.

Oman rahan kurssierot käyttöomaisuuden alkuarvon määrittämisessä

Art. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 5 §:n mukaan käyttöomaisuuden hankintahintaa ja valmistushintaa oikaistaan ​​käyttöomaisuushyödykkeen käyttöönottopäivään asti lasketuilla kurssieroilla.

Kuitenkin Art. PIT-lain 24c §:n mukaan, jos vastaanotettujen tai hankittujen varojen tai käteisarvojen arvo ulkomaan valuutassa niiden vastaanottopäivänä on pienempi kuin näiden varojen tai käteisarvojen arvo maksupäivänä tai muussa muodossa näiden varojen tai käteisarvojen ulosvirtauksesta näiden päivien tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan, syntyy positiivisia kurssieroja.

Päinvastoin, jos vastaanotettujen tai hankittujen varojen tai käteisarvojen arvo ulkomaan valuutassa niiden vastaanottopäivänä on suurempi kuin näiden varojen tai käteisarvojen arvo maksupäivänä tai muulla tavalla ulosvirtauspäivänä varoja tai käteisarvoja tämän päivän todellisuudessa käytetyn valuuttakurssin mukaan, silloin syntyy negatiivisia valuuttakurssieroja. Käyttöomaisuuden alkuarvoon vaikuttavat vain omien varojen kurssierot, jotka syntyvät suoraan ennen käyttöomaisuuden käyttöönottoa suoritettujen "investointilaskujen" maksamiseen liittyvistä toiminnoista. Siksi käyttöomaisuuden alkuarvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon vain oman käteisvarojen kurssierot, jos valuutan menot liittyvät suoraan tietyn käyttöomaisuuden luomiseen/ostoon.

Vahvistus yllä olevalle on verokamarin johtajan 27. heinäkuuta 2012 antama yksittäinen tulkinta, numero IPPB5 / 423-338 / 12-2 / IŚ, josta luemme:
'(...) jos valuuttakurssierot johtuvat TA:n tai aineettomien hyödykkeiden hankintaan ja tuotantoon liittyvistä tapahtumista, näiden erojen tulee mukauttaa (eli lisätä tai vähentää) TA:n tai aineettomien hyödykkeiden alkuarvoa. Näin ollen nämä erot eivät muodosta verotuloja/kustannuksia niiden laskemisajankohtana (toteutuksena).'

Esimerkki 3.

Zbigniew suoritti valuuttatililtä 13 000 euron maksun käyttöomaisuuden ostosta. Maksu suoritettiin ennen käyttöomaisuuden käyttöönottoa valuuttatililtä, ​​jolla oli pankista ostettuja varoja hintaan 4,35 PLN / EUR. Puolan keskuspankin keskimääräinen valuuttakurssi maksupäivää edeltävänä päivänä oli 4,55 PLN / EUR.

Laskelmat:
13 000 EUR x 4,55 PLN / EUR = 59 150 PLN
13 000 EUR x 4,35 PLN / EUR = 56 550 PLN
59 150 PLN – 56 550 PLN = 2 600 PLN.

Koska varoja nostettiin valuuttatililtä, ​​NBP:n kurssi oli korkeampi kuin sinä päivänä, jolloin varat hyvitettiin tilille, syntyi positiivinen valuuttakurssiero. Tämä erotus korjaa hankitun käyttöomaisuuden alkuarvon.