Kuinka laskea valuuttakurssierot kahdessa valuutassa laadittujen laskujen välillä?

Verkkosivusto

Puolan talous on avoin ulkomaisille tahoille. Tämän seurauksena veronmaksaja saa monissa tapauksissa laskun ulkomaan valuutassa. Sitten se muuntaa laskun summat kansalliseksi valuutaksi. Tämän seurauksena syntyy valuuttakurssieroja. Monissa tapauksissa laskut laaditaan sekä kansallisena että ulkomaanvaluuttana.

Valuuttakurssierojen muodostuminen

Aluksi on syytä huomata, että valuuttakurssierojen ydin on eri valuutassa ilmaistun määrän zloty-ekvivalentin lisääminen tai vähentäminen, mikä johtuu sen muuntamisesta zlotyiksi eri aikoina muista valuutoista.

Valuuttakurssierojen määritysmenetelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti 11 artiklassa. 9b kohta. Yhteisöverosta 15 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain - jäljempänä arvoverolaki - 1 §. Veronmaksajat voivat asettaa valuuttakurssierot pykälän perusteella. 15a tai kirjanpitosäännöt edellyttäen, että momentissa tarkoitetun ajan kuluessa. 3, tilintarkastusyhteisöt tarkastavat heidän tilinpäätöksensä.

Koska kirjanpitoa pidetään zlotyina ja veronmaksajalle voi syntyä kuluja tai tuloja myös ulkomaan valuutoissa, on tarpeen tehdä asianmukaisia ​​muunnoksia todellisten aiheutuneiden kustannusten tai tulojen määrittämiseksi.

Kuten lainatusta säännöksestä seuraa, valuuttakurssierojen selvitys voidaan suorittaa §:ssä määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. Arvoverolain 15 a §. Jos lakisääteiset ehdot täyttyvät, verovelvollinen voi tehdä valuuttakurssiselvitykset kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Kurssierot lisäävät vastaavasti tuottoja positiivisina kurssieroina tai verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia negatiivisina kurssieroina (ks. arvoverolain 15 a § 1 kohta).

Valuuttakurssivoitot

Positiivisia valuuttakurssieroja syntyy, jos arvo:

 1. ulkomaan valuutassa ilmoitetut tulot zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittamalla keskikurssilla ovat alhaisemmat kuin näiden tulojen arvo sen vastaanottopäivänä, muutettuna kyseisen päivän todellisuudessa käytetyn valuuttakurssin mukaan;

 2. ulkomaan valuutassa ilmaistut kustannukset zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittamalla keskikurssilla ovat korkeammat kuin tämän kustannusten arvo maksupäivänä, muutettuna kyseisen päivän tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan;

 3. vastaanotetut tai hankitut varat tai käteisarvot ulkomaan valuutassa niiden vastaanottopäivänä ovat alhaisemmat kuin näiden varojen arvo tai käteisarvot maksupäivänä tai muulla tavoin näiden varojen tai käteisarvojen ulosvirtauspäivänä, tosiasiallisesti käytettyyn valuuttakurssiin näistä päivistä alkaen 4 ja 5 kohdan mukaisesti;

 4. valuuttamääräinen laina (laina) sen myöntämispäivänä on pienempi kuin lainan (lainan) arvo sen palautuspäivänä, muutettuna näiden päivien tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan;

 5. ulkomaan valuutan määräinen laina (laina) sen vastaanottopäivänä on suurempi kuin lainan (lainan) arvo sen takaisinmaksupäivänä, muutettuna näiden päivien tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan.

Negatiiviset kurssierot

Negatiiviset kurssierot syntyvät, jos arvo:

 1. ulkomaan valuutassa ilmoitetut tulot zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen valuuttakurssin mukaan ovat suurempia kuin tämän tulon arvo sen vastaanottopäivänä, muutettuna kyseisen päivän tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan ;

 2. ulkomaan valuutassa ilmaistut kustannukset zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittamalla keskikurssilla ovat alhaisemmat kuin tämän kustannusten arvo maksupäivänä, muutettuna kyseisen päivän tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan;

 3. saatujen tai hankittujen varojen tai käteisarvojen arvo ulkomaan valuutassa niiden vastaanottopäivänä on suurempi kuin näiden varojen tai käteisarvojen arvo maksupäivänä tai muulla tavalla näiden varojen tai käteisarvojen ulosvirtaus, mukaan tosiasiallisesti käytettyyn valuuttakurssiin näistä päivistä alkaen 4 ja 5 kohdan mukaisesti;

 4. ulkomaan valuutan määräinen laina (laina) sen myöntämispäivänä on suurempi kuin lainan (lainan) arvo sen palautuspäivänä, muutettuna kyseisten päivien tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan;

 5. valuuttamääräinen laina (laina) sen vastaanottopäivänä on pienempi kuin lainan (lainan) arvo sen takaisinmaksupäivänä, muutettuna kyseisten päivien tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan.

Edellä mainitut huomioiden, jos myyntilaskusta saatu maksu ylittää laskun arvon, syntyy verotettavaa tuloa (positiivinen kurssiero). Muuten syntyy kustannuksia (negatiivinen valuuttakurssiero). Jos velat kuitenkin maksaa yrittäjä ja zlotyiksi muunnetun maksun määrä on suurempi kuin ostolaskussa ilmoitettu arvo, syntyy kustannus (negatiivinen valuuttakurssiero). Päinvastaisessa tilanteessa käsittelemme tuloja (positiivinen valuuttakurssiero). Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lasku kahdessa valuutassa

Kuten edellä mainittiin, veronmaksajat saavat usein laskut kahdessa valuutassa - yleensä euroissa ja zlotyissa.

Esimerkki 1.

Tuotantolaitos myi sahatavaraa. Myyjä sisällytti laskuun maksettavan summan sekä zlotyina että euroina. Laskun eräpäivä on 14 päivää. Laskussa todetaan myös, että maksu tulee suorittaa euroissa. Veronmaksaja toimitti myös valuuttatilinsä. Onko tässä tapauksessa veronmaksajalla valuuttakurssieroa?

Kyllä, tässä tapauksessa veronmaksajan tulee maksaa kurssierot. Tässä tapauksessa maksu suoritettiin ulkomaan valuutassa. Edellä mainitun valossa Valuuttakurssierojen syntymiseksi on oltava kaksi elementtiä:

 • valuuttasaamisten erittely laskussa,
 • vastaanottaa varsinaisen maksun ulkomaan valuutassa.

Joten vaikka lasku sisältää myös PLN-saatavien määrän, tulee kurssieroja.

Esimerkki 3.

Tukkuliike myi kankaita kansainväliselle konsernille, jolla on tehdas myös Puolassa. Sopimuksessa todetaan, että veronmaksajan oli sisällytettävä laskuun maksettava summa sekä dollareina että zlotyina. Laskun eräpäivä on 14 päivää. Se sisältää myös tietueen, jonka mukaan maksut on suoritettava PLN:ssä. Veronmaksaja toimitti myös laskunsa. Onko tässä tapauksessa veronmaksajalla valuuttakurssieroa?

Ei, tässä tapauksessa verovelvollisen ei tarvitse maksaa kurssieroja. Analysoidussa tapauksessa sekä laskun summa että sen maksu suoritetaan kansallisessa valuutassa. Laskujen arvoja ei siis muunneta kansalliseksi valuutaksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että laskun laatimisessa kahdessa valuutassa (mukaan lukien kotimainen), on erittäin tärkeää, missä valuutassa maksu suoritettiin. Jos maksu suoritetaan ulkomaan valuutassa, syntyy kurssieroja. Päinvastaisessa tilanteessa veronmaksajan ei tarvitse laskea valuuttakurssieroja.