COVID-19-epidemian aiheuttamien tappioiden selvitys vuodelle 2019 - kenellä on oikeus?

Co-Koko Muuttuu

Monet yrittäjät kärsivät valtavia taloudellisia tappioita COVID-19-epidemian vuoksi. COVID-19:n, muiden tartuntatautien ja niiden aiheuttamien tilanteiden ehkäisyyn, ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvistä erityisratkaisuista annetun lain mukaan veronmaksajat voivat alentaa vuonna 2019 saamiaan tuloja aiheutuneella tappiolla. Tarkista, kuka tarkalleen voi hyödyntää tätä etuoikeutta, mitkä ehdot on täytettävä ja mikä on taannehtiva COVID-19-epidemian aiheuttamien tappioiden korvaus.

COVID-19-epidemian aiheuttamien tappioiden selvitys – kuka voi vähentää ja milloin?

COVID-19-epidemian aiheuttama tappio voidaan vähentää yrittäjien tuloista, jotka ovat aktiivisia tuloveron ja yhteisöveron maksajia. Toinen ehto on, että tappio voidaan vähentää vain edellisen vuoden tuloista, ei viiden peräkkäisen vuoden tuloista. Tulojen vähentäminen on mahdollista oikaisemalla vuoden 2019 veroilmoitusta.

COVID-19-epidemiasta ja tuloverosta johtuvien tappioiden selvitys

Kun kyseessä on luonnollisten henkilöiden verotuksellisen tappion kirjaaminen edellä mainitun mukaisesti Lain mukaan tätä tukea voivat käyttää yrittäjät, jotka maksavat tuloveroasteikon ja tasaveron perusteella.

Art. Tuloverolain 52k §:n mukaan, kun maatalouden ulkopuolisen taloudellisen toiminnan kokonaistulot vuodelle 2020 ovat vähintään 50 % pienemmät kuin vuoden 2019 kokonaistulot, yrittäjällä on oikeus kertaluonteiseen alennukseen tuloistaan ​​tai saaduista tuloista. vuonna 2019 aiheutuneen tappion määrällä. Vähennettävällä määrällä on kuitenkin 5 miljoonan zlotyn raja.

COVID-19-epidemiasta ja yhteisöverosta johtuvien tappioiden selvitys

Yhteisöveron osalta pykälän mukaisesti. Yritysverolain 38f §:n mukaan sovellettiin mahdollisuutta muuttaa tappiota CIT-8-veroilmoituksesta vuodelta 2019. COVID-19:n seurauksena tilikaudella 2019 tai 2020 aiheutunut tappio on kuitenkin todistettava. , joka on vähintään 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tässä tapauksessa tuloista vähennettävän tappion raja on 5 miljoonaa zlotya.

Yhteenvetona voidaan todeta, että COVID-19-epidemian aiheuttama tappio on vähennyskelpoinen vuosittaisen veroilmoituksen 2019 oikaisun muodossa sekä ALV:n että CIT:n perusteella. Vuoden lopussa ja kuluvan vuoden tappion laskennassa on mahdollista tehdä veroilmoitukseen oikaisu ja vähentää se tuloista olettaen, että tappio täyttää kaikki edellä kuvatut ehdot.