Aiempien vuosien tappioiden selvitys – mikä muuttuu vuodesta 2020?

Palveluvero

Tappio on kustannusten ylitys tuloista. Liiketoiminnassa se ei kuitenkaan aina ole merkki yrittäjän taloudellisista ongelmista. Sattuu, että tällainen tilanne on seurausta toteutetuista investoinneista ja osoittaa yrityksen kehitystä. Vuodesta 2020 alkaen liike-elämän tappioiden selvitys tapahtuu uusien, yrittäjille edullisempien sääntöjen mukaan!

Tappion sovitus vuodesta 2019

Tappion selvitys vanhojen sääntöjen mukaan on mahdollista seuraavien viiden peräkkäisen verovuoden aikana, minkä jälkeen se vanhentuu. Lisäksi yrittäjällä oli vuoden aikana vähennysoikeus enintään 50 % kärsityn vahingon määrästä.

Ladata:

pdf
Edellisten vuosien tappioiden vähennys vuosiveroilmoituksessa - esite KIS.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö

Vuodesta 2020 alkaen 5 000 000 zlotyin asti toimintatappio voidaan ratkaista nopeammin, mikäli yrittäjän raportointia seuraavina vuosina kertynyt tulo sen sallii. Tämä tarkoittaa, että säännöstä, jonka mukaan yrittäjällä on yhtenä verovuonna oikeus alentaa veropohjaa enintään puolet kunkin vuoden tappiosta, on muutettu. Art. 9 sek. Tuloverolain 3 §
Verovuonna syntyneen tulonlähteen tappion määrän osalta verovelvollinen voi:
1) alentaa tästä lähteestä saatua tuloa seuraavina viitenä peräkkäisenä verovuonna edellyttäen, että vähennyksen määrä jonakin näistä vuosista ei saa ylittää 50 prosenttia tämän tappion määrästä, tai
2) vähentää tästä lähteestä saatua kertaluonteista tuloa jonakin seuraavana viidestä peräkkäisestä verovuodesta enintään 5 000 000 zlotylla, perimättä jäänyt määrä on selvitettävä tämän viisivuotiskauden jäljellä olevina vuosina, kuitenkin vähennys ei saa olla minkään näistä vuosista yli 50 prosenttia tämän tappion määrästä. Mikään ei kuitenkaan ole muuttunut siinä, kuinka kauan liiketoiminnassa on mahdollista maksaa tappioita. Yrittäjällä on vielä 5 vuotta aikaa vähentää aikaisempien vuosien tappio, jos hän ei tee sitä tässä ajassa, se vanhentuu.

Mistä lähtien vahingonkorvaus on uusien määräysten mukainen?

Vuodesta 2019 alkaen syntyneisiin tappioihin sovelletaan uutta lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa, että verovelvolliset eivät voineet nopeuttaa aikaisempien vuosien tappioiden selvittämistä jättämällä vuosittaisen veroilmoituksen vuodelta 2018 tai edes 2019. Vuonna 2019 tappiota osoittanut yrittäjä pystyi vasta vuoden 2020 vuosiselvityksessä selvittämään sen kokonaisuudessaan, tietysti edellyttäen, että hän saavutti riittävän korkean tulon, joka mahdollistaa veropohjan alenemisen koko veron määrällä. tappio vuodesta 2019. Selitetään se esimerkein.

Esimerkki 1.

Rouva Jolantalla on ollut oma yritys vuodesta 2017 lähtien. Alkuvuosina se oli suurten investointien vuoksi tappiollinen:

- 14 000 PLN vuonna 2017,

- 10 000 PLN vuonna 2018,

- 12 000 PLN vuonna 2019.

Vasta vuonna 2020 rouva Jolanta saavutti 50 000 zlotyn toiminnan voittoa ja voi vähentää aiempien vuosien tappiot. Missä määrin yksittäisten vuosien tappiot kirjataan?

Vuosien 2017 ja 2018 tappiot selvitetään vanhojen sääntöjen mukaan, jolloin Jolanta voi alentaa veropohjaa niistä enintään puolet joka vuosi:

7 000 PLN + 5 000 PLN = 12 000 PLN

Vuoden 2019 tappio selvitetään uusien sääntöjen mukaan, joten 12 000 zlotya voidaan vähentää kerralla kokonaisuudessaan (ehto, jonka mukaan tappio voidaan vähentää kerran, koska se ei ylitä 5 000 000 zlotya, on täytetty) .

Jolantan toiminnasta vuonna 2020 vähennettävä tappion kokonaismäärä on siis:

12 000 PLN + 12 000 PLN = 24 000 PLN

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Rouva Elżbieta on pyörittänyt yritystä vuodesta 2004 ja tehnyt voittoa joka vuosi, mutta vuonna 2019 epäonnistuneiden investointien vuoksi hän teki ensimmäistä kertaa 5 100 000 PLN tappion. Vuonna 2020 se saavutti 6 000 000 zlotya. Miten rouva Elżbieta vähentää vuoden 2019 tappiot mahdollisimman pian?

Koska tappio kirjattiin vuonna 2019, tappion selvitys on mahdollista soveltamalla uusia sääntöjä. Koska Elżbieta ylittää 5 000 000 zlotyn rajan, hän saattoi vuonna 2020 vähentää vain 5 000 000 zlotya kerrallaan. Seuraavina vuosina sillä edellytyksellä, että liiketoiminnassa saavutetaan riittävät tulot, se voi vähentää vuodelta 2019 yli 5 000 000 zlotyn ylimääräisen tappion eli jäljellä olevan perimättä jääneen 100 000 zlotyn, mutta ottaen huomioon rajan, vähennyksen määrä seuraavana vuonna ei saa ylittää 50 prosenttia tämän tappion määrästä.

On muistettava, että yrittäjä voi vähentää liiketappiota seuraavien viiden peräkkäisen verovuoden aikana.

Tappion selvitys – veronmaksajien helpottaminen

Aiempien vuosien tappioiden selvitys uusien määräysten mukaisesti on epäilemättä muutoksia parempaan. Tosin ei ole pidennetty vuosien määrää, jonka aikana yrittäjät voivat maksaa toiminnastaan ​​aikaisempina vuosina syntyneitä tappioita, mutta uusi lainsäädäntö antaa heille enemmän joustavuutta tässä asiassa. Liiketoimintaa harjoittavat henkilöt saavat mahdollisuuden maksaa tappion kokonaisuudessaan vuoden kuluessa, kunhan se ei ylitä 5 000 000 zlotyn rajaa. Vapaus jakaa aikaisempien vuosien tappioiden vähennys mihin tahansa määrään edellyttäen, että sovellettavia rajoja noudatetaan.

Aikaisempien vuosien tappioiden selvitys wfirma.pl-järjestelmässä

Jotta aiempien vuosien tappio otetaan huomioon tuloveron ennakkomaksuja laskettaessa, syötä se ensin wfirma.pl-järjestelmään välilehden kautta: ASETUKSET »VEROT» TULOVERO »LISÄÄ VÄHENTÄMINEN.

Syötä Vähennysvuosi-kenttään vuosi, jolloin tappio tulee maksaa. Merkitse Vähennettävä tappio -kenttään järjestelmän ulkopuolella lasketun tappion arvo, joka voidaan vähentää tiettynä vuonna. Ilmoita kuitenkin Tappion lähteet -kenttään lähde ja verovuodet, joista aiheutunut tappio johtuu. Tappio huomioidaan automaattisesti tallennuksen jälkeen tuloveron ennakkomaksua muodostettaessa välilehden kautta: ALOITUS »VEROT» TULOVERO »LASKE VEROT.