Ylityöt lasketaan vastaavissa työtuneissa

Palvelus

Tasapainoinen työaikajärjestelmä antaa paljon mahdollisuuksia vapaaseen työajan luomiseen. Jos ylityöt esitetään vastaavassa järjestelmässä, ne on luokiteltava ja kirjattava asianmukaisesti. Mikä on ylityön laskeminen vastaavaan työajaan?

Vastaava työjärjestelmä

Vastaava työaikajärjestelmä on edelleen yksi suosituimmista työaikamalleista perusjärjestelmän rinnalla. Varmasti sen etuna on vapaa kyky suunnitella työaikaa erityisesti paikoissa, joissa ei etukäteen tiedetä, mikä on tietyn työntekijän kysyntä tietyllä ajanjaksolla, esimerkiksi kaupassa tai tuotantolaitoksissa.

Ylityölain 135 § 1 § Jos työn laji tai sen järjestäminen sitä vaatii, voidaan käyttää vastaavaa työaikajärjestelmää, jossa vuorokautista työaikaa voidaan pidentää, mutta enintään 12 tuntia selvitysjaksossa.

Vastaavaa työjärjestelmää ei voi käyttää kaikkialla - se on perusteltava. Jos tietyssä tehtaassa on tarvetta soveltaa tätä työaikajärjestelmää, työntekijät voivat työskennellä yli 8 tuntia päivässä ilman ylitöitä. Oletuksena on kuitenkin, että jonain päivänä työntekijä työskentelee pidempään ja toisena nämä työajat kompensoidaan lyhyemmällä työpäivällä tai vapaalla. Pääsääntöisesti tässä toimintatavassa käytetään 1 kuukauden selvitysjaksoa. Perustelluissa tapauksissa sitä voidaan pidentää, kuitenkin enintään 3 kuukauteen. Poikkeuksena ovat paikat, joissa työskentely riippuu sääolosuhteista - silloin laskutusaika voi olla 4 kuukautta.

Työajan suunnittelu vastaavassa järjestelmässä

Kuten edellä mainittiin, vastaava järjestelmä koostuu työaikojen tasapainottamisesta siten, että laskutuskaudella säilyy keskimääräinen 40 tunnin viikoittainen standardi. Lisäksi edellä mainittua työaikajärjestelmää sovellettaessa noudatetaan keskeytymättömän lepoajan periaatetta, sekä 11 tuntia päivässä että 35 tuntia viikossa. Leposäännöt ovat siis samat kuin perusaikajärjestelmässä ja ne tulee ottaa huomioon työaikataulua suunniteltaessa.

Ylityöt vastaavassa työaikajärjestelmässä

Työaikaa suunniteltaessa vastaavan työaikajärjestelmän mukaan on tärkeää muistaa, että ylityöpätevyys eroaa perusjärjestelmän pätevyydestä. Vastaavassa järjestelmässä on tilanne, joka tunnetaan nimellä "päivittäisten arvojen tasapainottaminen", eli esimerkiksi 9. työtunti perusjärjestelmässä katsotaan yleensä ylityöksi, mutta ei vastaavassa järjestelmässä. Siksi myös ylityölaskennan aikana toimimisen metodologia on erilainen. Tästä johtuen vastaavassa järjestelmässä tulisi tutkia ennen kaikkea keskimääräisen viikoittaisen työajan ylityksestä johtuvat ylityöt, mutta on muistettava, että päivittäisten arvojen ylittäminen voi johtaa myös hyväksytyn keskimääräisen viikoittaisen työajan ylittymiseen. työajasta.

Vastaava työaikajärjestelmä laajentaa vuorokausityöajan normin 12 tuntiin. Päivittäiset ylityöt alkavat vasta, kun pidennetty aika on ylitetty.

Esimerkki 1.

Työntekijä tekee työtä vastaavassa työaikajärjestelmässä - 12 tuntia vuorokaudessa. Keskiviikkona hänen aikataulunsa oli määrätty klo 7.00-19.00, mutta epäonnistumisen vuoksi hän joutui työnantajan pyynnöstä jäämään pidempään töihin ja sen seurauksena hän teki töitä klo 20.00 asti. Klo 19.00-20.00 välisenä aikana tapahtuva työ on ylityötä (päivittäistä ylityötä).

Esimerkki 2.

Tiistaina vastaavassa järjestelmässä työskennellyllä työntekijällä oli 7 tunnin työaika klo 7.00-14.00. Työnantajan pyynnöstä hän työskenteli klo 17 asti. Tässä tapauksessa työntekijällä on 2 ylityötuntia (klo 15.00-17.00), eli vain yli 8 tuntia.

Esimerkki 3.

Kokopäiväinen työntekijä työskentelee vastaavan järjestelmän mukaisesti. Yhtenä päivänä hänen oli määrä työskennellä klo 7.00-12.00, ja hän työskenteli itse asiassa klo 7.00-18.00. Tuona päivänä työntekijän työaika oli 5 tuntia ja työaika 11. Klo 7.00-15.00 (8 tuntia) ei ole ylityötä. Ylityötä sinä päivänä, eli yli 8 tuntia, on ylityö. Nämä ovat siis kello 15-18 kello 18 ja niistä tulee maksaa 50 % palkkalisää.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Keskimääräisen viikoittaisen työaikanormin laskenta

Keskimääräisten viikoittaisten ylitysten määritystapaa ei ole erikseen määritelty työlaissa. Työsuojeluvirasto kuitenkin ilmoitti asiasta. PIP:n mukaan keskimääräinen viikoittainen ylityö on seuraava:

  • päivittäisistä ylityksistä johtuvien ylityötuntien määrä vähennetään työntekijän tietyllä selvitysjaksolla tosiasiallisesti tekemien tuntien määrästä;
  • saadusta tuntimäärästä vähennetään tietyn selvitysjakson sovellettavasta työajasta johtuva tuntimäärä.

Ylityöstä työntekijällä on normaalin palkan lisäksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on:

  • 100 % palkasta - yöaikaan, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, jotka eivät ole työntekijän työpäiviä, tapahtuneesta ylityöstä työntekijän työaikataulun mukaisesti tai työntekijälle myönnetyltä vapaapäivältä. vaihto sunnuntai- tai vapaapäivätyöhön häntä koskevan työaikataulun mukaisesti;
  • 50 % palkasta - muulle kuin edellä mainitulle päivälle tehdystä ylityöstä.

Lisäksi jokaisesta keskimääräisen viikoittaisen työajan ylittämisestä tehdystä ylityötunnista sovitulla selvitysjaksolla työntekijällä on oikeus 100 %:n bonukseen, ellei ylittäminen ole aiheutunut ylityöstä, josta hänellä on oikeus päivärahaa.

Yksinkertaisesti sanottuna, jotta palkka voidaan määrittää oikein selvitysjakson päätyttyä vastaavassa järjestelmässä, on tarkistettava, kuinka monta tuntia oli työskenneltävä tuona aikana, sitten - kuinka monta tuntia työntekijä työskenteli ja määritä sitten päivittäisen ylityksen ylityöt. Tuloksena oleva ero on ylitöitä keskimääräisen viikoittaisen normin ylittämisestä.

Esimerkki 4.

Työntekijä työskentelee vastaavassa järjestelmässä 1 kuukauden selvitysjaksolla. 5.7.2021 hän työskenteli 13 tuntia ja työaika oli 12 tuntia, 26. heinäkuuta hän oli vapaana ja työskenteli 12 tuntia. Yhteensä hän työskenteli 189 tuntia, josta hänen oli määrä tehdä 176 tuntia. Päivittäiset ylityöt tehtiin 5. heinäkuuta (1 tunti) ja 26. heinäkuuta (4 tuntia) yli 8 tunnin päivittäisen normin. Päivittäisiä ylitöitä oli siis yhteensä 5 kappaletta. 189 tuntia - 5 tuntia (50 % maksetaan) = 184 tuntia - 176 tuntia = 8 ylityötuntia keskimääräisen viikkonormin ylittämisestä (100 % maksetaan).

Ylitöiden laskeminen vastaavaan työajaan - yhteenveto

Ylitöiden sovittaminen vastaavaan työaikaan voi olla hankalaa, mutta ylitöiden kelpuutuksen sääntöjen tunteminen helpottaa tätä prosessia merkittävästi. Ensinnäkin on syytä muistaa, että vasta laskutuskauden lopussa voidaan määrittää, missä keskimääräinen viikoittainen ylityö on tapahtunut. Tärkeitä ovat myös päivittäiset ylilyönnit, jotka on myös luokiteltava oikein, jotta työstä maksettava palkka voidaan määrittää oikein.

Onko sinulla kysyttävää? Kysy asiantuntijaltamme! Päivittäiset online-vinkit! Kysy kysymys TIIMI
wFirma.pl