Kuukausittaiset ALV- ja neljännesvuosittaiset veroilmoitukset – milloin hakea?

Palveluvero

Vuoden 2017 myötä tavaroiden ja palveluiden verotukseen tehtiin useita muutoksia. Yksi niistä oli neljännesvuosittaisten arvonlisäveron maksujen rajoittaminen joidenkin veronmaksajien osalta. Tästä eteenpäin aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröidyt henkilöt, ensimmäiset 12 kuukautta arvonlisäverohakemuksen tekokuukaudesta alkaen, sekä tietty ryhmä arkaluontoisia tavaroita toimittavia yrittäjiä ovat velvollisia suorittamaan kuukausittaisen ALV-selvityksen.

ALV-rekisteröinti ja ALV-maksutiheyden valinta

Aikaisemmin yrittäjä sai aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityessään valita ajanjaksot, jolloin hän halusi maksaa arvonlisäveron. Sitten piti valita sopiva vaihtoehto VAT-R-lomakkeesta. Tällä hetkellä arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityvän yrittäjän, riippumatta siitä, oliko ilmoitus pakollinen vai vapaaehtoinen, tulee merkitä kuukausittainen ALV-selvitys ALV-R-lomakkeeseen, toimittaa arvonlisäveroilmoitukset kuukausittain seuraavat 12 kuukautta ja maksaa perusvero.

Verovirastolle ei ole väliä, että tietty yrittäjä käyttää neljännesvuosittaista PIT-selvitystä. Rekisteröityessään arvonlisäverovelvolliseksi hänen tulee toimittaa arvonlisäveroilmoitukset kuukausittain ensimmäisen vuoden ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että silloin arvonlisävero maksetaan kuukausittain ja alv-vero neljännesvuosittain, mikä on epäkäytännöllistä. Molemmat verot ovat kuitenkin itsenäisiä, ja säännökset sallivat tällaisen ratkaisun, joten yrittäjän on odotettava edellä mainittua 12 kuukautta. Tämän ajan jälkeen hän voi päivittää ALV-R-lomakkeen ja muuttaa ALV-selvityksen neljännesvuosittain, mutta vain, jos se täyttää asianmukaiset ehdot.

Miksi kannattaa käyttää neljännesvuosittaista ALV-selvitystä?

Neljännesvuosittaisen ALV-selvityksen ansiosta meillä on käteistä käytössämme pitkään. Silloin on helpompi ylläpitää taloudellista likviditeettiä, kun urakoitsijamme ovat maksamatta suoritettujen palveluiden tai myytyjen tavaroiden maksuja tai kun meillä on huonompi aika liiketoiminnassamme.

Neljännesvuosittainen ALV-selvitys tarkoittaa myös vähemmän muodollisuuksia, jotka liittyvät arvonlisäveroilmoitusten toimittamiseen verovirastolle. Niiden lukumäärä rajoitetaan sitten neljään vuodessa. JPK_VAT-tiedostojen toimitusvelvollisuuden vuoksi, riippumatta siitä, selvitämmekö tilit neljännesvuosittain vai kuukausittain, JPK_VAT-rakenne on lähetettävä kuukausittain. Lisäksi arvonlisäveroilmoituksen oikaisua ja erääntyneen veron maksamista korkoineen ei tarvitse toimittaa, mikäli tietyllä tilitysjaksolla tehdään virhe ja havaitaan virhe ennen vuosineljänneksen loppua. Virheen korjaaminen tietyn vuosineljänneksen sisällä voi korkeintaan johtaa siihen, että JPK-VAT-tiedostoon on toimitettava korjaus. Lue lisää arvonlisäverosta:
Milloin arvonlisäveron maksaja kannattaa?
Mikä on arvonlisävero - sen toimintaperiaatteet
ALV-palautus - menettelyn kuvaus

Milloin voin muuttaa kuukausittaisen ALV-laskuni neljännesvuosittaiseksi?

ALV voidaan maksaa neljännesvuosittain vasta 12 kuukauden kuluttua siitä kuukaudesta, jolloin arvonlisäverorekisteröinti tapahtui.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että vain pienet veronmaksajat voivat hyödyntää neljännesvuosittaisten arvonlisäveromaksujen etua. Muiden on käytettävä kuukausittaista menetelmää.

Art. Arvonlisäverolain 2 25 momentin mukaan pieni arvonlisäverovelvollinen on yrittäjä:

  1. jossa myynnin arvo (veron määrä mukaan lukien) ei ylittänyt edellisenä verovuonna zlotyina ilmaistua määrää, joka vastaa 1 200 000 euroa;

  2. välittäjäyhtiön hoitaminen, sijoitusrahastojen hoitaminen, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaminen, asiamiehenä, toimeksiantajana tai muuna vastaavaa palvelua tarjoava henkilö, lukuun ottamatta välityspalkkiota - jos palveluista maksetaan palkkion tai muun palkkion määrä luovutettu (veron määrä mukaan lukien) ei ylittänyt edellistä verovuonna, zlotyina ilmaistu määrä vastaa 45 000 euroa

- euroina ilmaistut määrät muunnetaan Puolan keskuspankin edellisen verovuoden lokakuun ensimmäisenä työpäivänä ilmoittaman keskimääräisen euron vaihtokurssin mukaisesti pyöristettynä 1 000 zlottiin.

Pienet verovelvolliset voivat siis käyttää oikeuttaan toimittaa neljännesvuosittaiset arvonlisäveroilmoitukset edellä mainitun 12 kuukauden jälkeen, jonka aikana he ovat velvollisia suorittamaan tämän veron kuukausittain. Tämän ajan jälkeen on mahdollista tehdä neljännesvuosittainen selvitys verotoimiston päällikölle tehdystä kirjallisesta ennakkoilmoituksesta (VAT-R-lomakkeella) sen vuosineljänneksen toisen kuukauden 25. päivään mennessä, jolta neljännesvuosittainen arvonlisäveroilmoitus tehdään. toimitetaan ensimmäistä kertaa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kenen muun on toimitettava arvonlisäveroilmoitukset verotoimistolle kuukausittain?

Tällä hetkellä kuukausittaiset arvonlisäveroilmoitukset on annettava seuraavilta yrittäjäryhmiltä:

  1. Ei pienen veronmaksajan asemaa;

  2. Pienet verovelvolliset, jotka veroviraston päällikkö on rekisteröinyt aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi - 12 kuukauden ajaksi siitä kuukaudesta, jolloin rekisteröinti on tehty;

  3. Pienet verovelvolliset, jotka tietyllä vuosineljänneksellä tai neljällä sitä edeltäneellä vuosineljänneksellä toimittivat lain liitteessä 13 tarkoitettuja tavaroita, ellei näiden toimitusten kokonaisarvo ilman veroja ylittänyt 50 000 zlotya näiden ajanjaksojen minkään kuukauden aikana.

ALV-lain liitteen 13 tavarat ovat käännetyn verovelvollisuuden alaisia ​​tavaroita.

Aktiivisen arvonlisäveron maksajan velvollisuudet

ALV-7 kuukausittaiset ilmoitukset tulee toimittaa verotoimistolle jokaista laskutuskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä. Neljännesvuosittaiset ALV-7K-ilmoitukset tulee toimittaa päättynyttä vuosineljännestä seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä. Jos tiettyä selvitysjaksoa seuraavan kuukauden 25. päivä osuu viikonlopuksi tai vapaapäiväksi, päivämäärä siirretään 25. päivää seuraavalle työpäivälle. Ilmoituksessa mainittu maksettava arvonlisävero tulee maksaa määräajassa, joka on sama kuin arvonlisäveroilmoituksen toimituspäivä verovirastolle.

Lisäksi kaikki aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia lähettämään kuukausittain JPK-alv-tiedoston ja pitämään kirjaa myynnistä ja ALV-ostoista. Velvollisuus toimittaa arvonlisäveroilmoitus ja JPK_VAT-tiedosto koskee kaikkia aktiivisia arvonlisäveron maksajia riippumatta siitä, harjoittivatko he arvonlisäverollista toimintaa tietyllä tilityskaudella.