Maanviljelijöiltä tehtyjen ostojen kirjanpito - kannattaa tietää

Palveluvero

Viime vuosina maataloustoiminta ja maatalouden jalostus ovat kehittyneet erittäin nopeasti. Tämä johtuu maataloustoiminnan strategisesta merkityksestä sekä siitä, että suurinta osaa siitä harjoittavat yksittäiset viljelijät ja sitä kohdellaan eri tavalla kuin taloudellista toimintaa. Miltä viljelijöiden ostojen selvitys näyttää nyt?

Maataloustoiminta - ALV

Art. 15 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 §:n mukaan verovelvollisina ovat oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä luonnollinen henkilö, joka itsenäisesti harjoittaa 13.1. 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta.

Kohdan perusteella Mainitun artikkelin 2 §:n mukaan taloudellinen toiminta kattaa kaiken tuottajien, kauppiaiden tai palveluntarjoajien toiminnan, mukaan lukien luonnonvarojen kerääjät ja maanviljelijät, sekä freelance-toiminnan. Taloudellinen toiminta sisältää erityisesti toiminnan, joka koostuu tavaroiden tai aineettomien hyödykkeiden jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin. Arvonlisäverolaista löytyy myös maataloustoiminnan määritelmä.Maataloustoimintaan kuuluu kasvi- ja eläintuotanto, mukaan lukien siementen tuotanto, taimitarha, jalostus- ja lisäysaineisto, vihannes-, maa-, kasvihuone- ja foliotuotanto, koristekasvien, viljeltyjen ja hedelmätarhasienten tuotanto, eläinten jalostus, jalostus ja siemenaineiston tuotanto , linnut ja hyötyhyönteiset, teollisuus- tai maatilatyyppinen eläintuotanto sekä kalojen ja muiden vedessä elävien organismien kasvatus ja kasvatus, myös viljely kasvihuoneissa ja lämmitetyissä foliotunneleissa, sienten ja niiden rihmaston viljely, kasvien viljely "in vitro" , siipikarjan tilakasvatus ja kasvatus teuras- ja muniviloilla, siipikarjan hautomot, turkis- ja koeeläinten kasvatus ja kasvatus, lierojen, entomofagien ja silkkiäistoukkien kasvatus ja kasvatus, mehiläistarhojen pitäminen ja muiden eläinten kasvatus ja kasvatus tilan ulkopuolella sekä metsän myynti ja metsästystuotteet, paitsi trooppisista puista saatu pyöreä puu (PKWiU 02.20.13.0) ja bambu (PKWiU ex 01.29.30.0) sekä maatalouspalvelujen tarjoamista. (ks. arvonlisäverolain 2 § 15 kohta).

Ottaen huomioon "taloudellisen toiminnan" käsitteen lainatun määritelmän olisi katsottava, että maataloustoiminta kuuluu taloudellisen toiminnan käsitteeseen.

Kiinteäpalkkainen viljelijä

Art. 15 sek. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan vain maatalous-, metsä- tai kalatilaa harjoittavan luonnollisen henkilön osalta verovelvollisena on se, joka tekee 1999/2003 3 momentin mukaisen rekisteröintihakemuksen. 96 sek. Jotta viljelijä olisi arvonlisäverovelvollinen, hänen on rekisteröidyttävä. Useimmissa tapauksissa olemme kuitenkin yhteydessä viljelijöihin, jotka eivät tee tällaista ilmoitusta. Tällaisessa tilanteessa viljelijän katsotaan olevan kiinteämääräinen viljelijä. Kiinteäkantaisena maanviljelijänä pidetään viljelijää, joka toimittaa maataloustuotteita omasta maataloustoiminnastaan ​​tai tarjoaa maatalouspalveluja ja joka hyötyy 11 §:n mukaisesta verovapaudesta. 43 1 §:n 3 alakohtaa lukuun ottamatta viljelijää, joka on erillisten määräysten mukaan velvollinen pitämään kirjanpitoa.

Maatalouden vapautus

Kiinteäkantaisten viljelijöiden on harjoitettava verosta vapautettua toimintaa. Kiinteäkantaisen viljelijän omasta maataloustoiminnasta suoritetut maataloustuotteiden luovutukset ja kiinteämääräisen viljelijän maatalouspalvelujen suorittaminen ovat verovapaita.

Kiinteäkantaisen maanviljelijän vapauttaminen verosta on edellä esitetyn perusteella objektiivista ja subjektiivista. Näin ollen vain kiinteämääräiset viljelijät ovat vapautettuja arvonlisäverosta ja vain maatalouspalvelujen tarjoamisen ja maataloustuotteiden luovutuksen osalta. Muut yhteisöt ovat verotuksen alaisia ​​huolimatta siitä, että ne toimittavat maataloustuotteita tai tarjoavat maatalouspalveluja. Lisäksi kiinteämääräisen viljelijän harjoittama muu toiminta, joka ei pääsääntöisesti oikeuta objektiiviseen vapautukseen (esim. kaupallinen toiminta, maataloustuotteiden muu kuin oma tuotanto, muiden kuin maatalouspalvelujen tarjoaminen) , ovat verotuksen alaisia ​​näihin toimiin soveltuvien verokantojen mukaan.

Kiinteämääräisiltä viljelijöiltä tehtyjen ostojen kirjanpito

Aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity verovelvollinen, joka ostaa maataloustuotteita kiinteämääräiseltä viljelijältä, laatii näiden tuotteiden ostosta kahtena kappaleena laskun. Alkuperäinen lasku luovutetaan toimittajalle. Maataloustuotteiden ostolaskussa tulee olla merkintä "alv-lasku RR" ja siinä on lueteltava ainakin, mitä seikkoja sen tulee sisältää (ks. ALV-lain 116 §:n 2 momentti). Syyskuusta 2019 alkaen ALV RR -lasku voi sisältää vähemmän tietoja, ALV RR -laskussa ei enää tarvitse sisältää:

  • toimittajan henkilökortin numero tai muu henkilöllisyytensä vahvistava asiakirja,
  • tämän asiakirjan myöntämispäivä ja asiakirjan myöntäneen viranomaisen nimi.

Lisäksi laskut ja ilmoitukset kiinteämääräisen viljelijän asemasta voidaan laatia ja lähettää sähköisessä muodossa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Laskussa ei ole maksuaikaa

Toistaiseksi yksi edellytyksiä, joiden mukaan ostaja voi korottaa ostoihin sisältyvää veroa kiinteämääräisellä veronpalautuksella, on maataloustuotteista maksettavan määrän, mukaan lukien kiinteämääräisen veronpalautuksen, maksaminen kiinteämääräiselle viljelijälle. pankkitilille viimeistään 14. päivänä ostopäivästä. Yhteisö voisi poikkeuksellisesti ratkaista veron toisin tilanteessa, jossa viljelijä teki maataloustuotteita ostavan yhteisön kanssa sopimuksen, jossa hän määritti pidemmän maksuajan. Myöhemmin suoritettaessa verovelvollinen on veroviranomaisen näkemyksen mukaan menettänyt oikeuden korottaa ostoihin sisältyvää veroa kiinteämääräisellä palautuksella.

Yllä oleva säännös oli kiistanalainen. Tuomioistuimet katsoivat, että verovelvollinen ei menettänyt edellä mainittua oikeuttaan (esim. Korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 9.5.2013, viitenumero I FSK 709/12).

Tällä hetkellä maksupäivällä ei ole väliä. Kertasumman palautus lisää ostajan ostoihin sisältyvää veroa siltä ajalta, jolloin maataloustuotteiden maksu suoritetaan, mukaan lukien kertasumman palautuksen määrä. Tällä hetkellä tärkeintä on siis maataloustuotteiden maksaminen. Maksu on silti suoritettava kiinteämääräisen viljelijän pankkitilille. Muutosten jälkeen maksu voidaan kuitenkin suorittaa myös säästö- ja luotto-osuuskunnan tilille, jonka jäsen viljelijä on.

Edut maataloustuotteita ostaville veronmaksajille

Käytämme esimerkkiä havainnollistamaan veronmaksajien etuja.

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on vihannesten ostoyritys. Yrittäjä osti 15.10.2019 sipulia ja porkkanoita kiinteältä viljelijältä. Laskuissa maksuaika on 14 päivää. Veronmaksaja kuitenkin suoritti maksun vasta 14.12.2019. Miten verovelvollisen tulee suorittaa yllä oleva kauppa?

Vaikka maksua ei ole suoritettu 14 päivän maksuajan kuluessa, yrittäjä voi uusien sääntöjen mukaan korottaa ostoihin sisältyvää veroa maksetulla kertakorvauksella.

Tällöin ostoihin sisältyvää veroa voidaan kuitenkin korottaa vasta joulukuussa eli maksukuukaudella. Arvonlisäveron RR-laskujen laatimista ja kiinteämääräisen palautuksen selvittämistä koskevat säännöt koskevat myös kiinteämääräisen viljelijän veronmaksajille suorittamaa maatalouspalvelua. Muutoksia tulee arvioida erittäin positiivisesti. Veronmaksajien on saatava vähemmän tietoja kiinteämääräiseltä viljelijältä, ja heillä on myös helpompi tilittää viljelijälle maksetun kiinteämääräisen veron palautus.