Luopuminen yksinkertaistetun ennakkomaksun maksamisesta – kenelle?

Co-Koko Muuttuu

Yksi erityislakiluonnoksen keskeisistä olettamuksista on mahdollisuus luopua ennakkomaksuista yksinkertaistetussa muodossa. Tämä on yksi tapa tukea yrittäjiä, jotka eivät pysty tuottamaan tuloja koronaviruspandemian vuoksi. Katsotaanpa, mistä yksinkertaistettujen ennakkomaksujen maksamisesta luopumisessa on kyse.

Mikä on yksinkertaistettu ennakkomaksu?

Yksinkertaistettua tuloveron ennakon maksutapaa voivat käyttää yrittäjät, jotka asettuvat yleisiin periaatteisiin, veroasteikon mukaan tai tasaverolla.

Tämän ennakkomaksumuodon valinnasta tulee ilmoittaa veroviraston toimivaltaiselle päällikölle viimeistään helmikuun 20. päivänä sinä vuonna, jona verovelvollinen haluaa niitä käyttää.

Ennakkomaksut maksetaan tällöin yksinkertaistettuna eli kiinteänä summana. Tästä syystä todellista veropohjaa ei lasketa, vaan määrät määritetään edelliseltä verovuodelta maksettavan veron määrän perusteella. Näin ollen veronmaksaja on velvollinen maksamaan veron riippumatta siitä, saako verovelvollinen tuloa tai tappiota tietyllä ajanjaksolla.

Milloin yksinkertaistetuista ennakkomaksuista on mahdollista kieltäytyä?

Voidakseen erota ennakkomaksusta yksinkertaistetussa muodossa, verovelvollisen on toimitettava toimivaltaisen veroviraston päällikölle ilmoitus halukkuudesta luopua tämän ennakkomaksun käytöstä. Verovelvollisella on verovuoden helmikuun 20. päivään asti aikaa tehdä ilmoitus. Niiden maksamisesta ei siis voida luopua verovuoden aikana, vaan vain uudelta verovuodelta.

Irtisanoutuminen yksinkertaistettujen ennakkoennakkojen maksamisesta koronavirusepidemian yhteydessä

Veronmaksajat, jotka ovat valinneet veronmaksumuodoksi vuodesta 2020 lähtien yksinkertaistetun tuloveron ennakon ja ovat joutuneet epidemian vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, voivat erota tästä veronmaksumuodosta huolimatta siitä, että veron jättöaika päättyy. eroilmoitus päättyi helmikuussa. Erityislakiluonnoksen mukaan yrittäjät, jotka täyttävät edellä mainitut ehdot, voivat hyötyä yleisestä verotuksesta maaliskuun 2020 ja joulukuun 2020 välisenä aikana.

Tätä mahdollisuutta hyödyntävän verovelvollisen on ilmoitettava tästä vain vuoden 2020 veroilmoituksen yhteydessä.