Yrityksen maine – mikä on sosiaalisen median vaikutus siihen?

Palveluliiketoiminta

Yrityksen maine ei ole muuta kuin hyvä tai huono mielipide siitä. Sitä käytetään usein vuosia kohderyhmälle räätälöityjen, hyväksi havaittujen viestintäsuunnitelmien ja markkinointityökalujen perusteella. Yritykselle ei ole helppoa rakentaa positiivista mainetta, mutta sen voi menettää yhtäkkiä, yhdessä päivässä. Positiivisen imagon rakentamisen vaikeus johtuu pääasiassa yrityksen monista viestintäkanavista asiakkaiden kanssa ja tarkemmin sanottuna mahdollisuudesta ilmaista siitä mielipiteitä monissa paikoissa, myös sosiaalisessa mediassa. Kuinka pitää huolta yrityksen hyvästä maineesta sosiaalisen median aikakaudella?

Yrityksen maine ja sosiaalisen median ajat

Nykyään, kun viestintää tapahtuu enemmän sosiaalisessa mediassa, monet yritykset joutuivat siirtymään ns kaksisuuntainen viestintä. Ei riitä, että julkaiset vain mainosviestejä, jotka kannustavat sinua ostamaan tuotteen tai palvelun. Tällä hetkellä esimerkiksi Facebook toteuttaa erilaisia ​​toimia edistääkseen keskustelua herättäviä kirjoituksia, ei vain vastaanottaja-brändi -rivillä, vaan myös vastaanottaja-vastaanottaja -suhteessa.

Nykyään brändit kilpailevat voittaakseen kuluttajien huomion. Kilpailu monilla toimialoilla on niin kovaa, että asiakas, joka ei löydä arvokasta sisältöä mediastamme tai kokee brändin ainoaksi viestiksi sanat "Osta" tai "Älä missaa tilaisuutta", poistuu kilpailusta. Lisäksi monille kuluttajille nykyään sosiaalinen media on yksi ensimmäisistä tiedonlähteistä... KAIKESTA. Usein Facebookissa tarkistamme, mikä on suosikkiravintolamme ruokalista tietyllä viikolla tai etsimme mielipiteitä uudesta paikasta, johon haluamme mennä.

Yrityksen hyvän maineen kehittäminen sosiaalisen median aikakaudella on lisähaaste, mutta sen eteen kannattaa panostaa, sillä sillä on suora vaikutus isompaan asiakasmäärään.

Positiivisen kuvan rakentaminen yrityksestä - vinkkejä:

  • Tuki

Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa on tärkeä osa yrityksen mainetta. On kuitenkin muistettava, että kaikilla toimialoilla ei ole varaa kattavaan tiedotusvälineeseen, joten sitä on harkittava huolellisesti. Jotkut yritykset harjoittavat niin vastuullista toimintaa - useimmiten yritysohjelmistojen (pääasiassa talous- ja kirjanpitojärjestelmien) toimialalta, että niiden ei pitäisi edes tarjota tukea tapausten ratkaisemisessa tällä tavalla. Tämä liittyy heidän vastuuseen eli turvallisten ohjelmistojen varmistamiseen sovellettavan lain mukaisesti. Tästä syystä viestintä Facebookissa tai Instagramissa ei ole aina hyvä idea täällä. Asia on erilainen verkkokaupoissa, jotka tarjoavat suosittuja, jokapäiväisiä tuotteita. Tietysti sinun tulee aina olla avoin asiakkaiden kommenteille tai ehdotuksille ja heidän ongelmilleen. Jokaisen yrityksen tulee olla avoin asiakkaalle ja kuunnella hänen tarpeitaan.

  • Mahdottomuus mainonnassa

Sosiaalisessa mediassa myynnin mainonnan ei tulisi aina perustua yksinkertaiseen myyntiviestiin. Eli osana mainontaa, esimerkiksi Facebookissa, kannattaa tarjota vastaanottajalle arvokasta sisältöä, joka voi auttaa häntä jollain tavalla. Hyödyllistä sisältöä sisältävät mainokset muuntuvat vaikeammin tai ne jakavat todennäköisemmin ja saavat paljon palautetta. Tämäntyyppiset mainokset ovat hyvä tilaisuus rakentaa yritykselle myönteistä mainetta ja vahvistaa imagoa tietyn alan asiantuntijasta.

  • Luonnollisuus viestinnässä

Brändiviestinnän asiakkaan kanssa tulee aina olla luonnollista. Vain niin paljon tai niin paljon. Asiakkaat aistivat keskustelun keinotekoisuuden, etenkin sosiaalisessa mediassa. Brändien tulee käyttää heille ja asiakkailleen sopivaa kieltä. Otetaanpa aiemmin valittu esimerkki talous- ja kirjanpitoalan yrityksestä - jos olemme yrityskirjanpitoon ammattimaisia ​​ohjelmistoja tarjoava yritys, meillä ei ole varaa käyttää slangia tai suosittuja lyhenteitä. Sen lisäksi, että se ei ole ymmärrettävää joillekin asiakkaille, se saa toisille tunteen, että tällainen yritys on kevytmielinen, epäammattimainen ja sen seurauksena he voivat yksinkertaisesti luopua palveluistaan. Viestinnän epäluonnollisuus voi saada yrityksen pitkäaikaisen positiivisen maineen menettää arvoaan.

  • Arvokasta sisältöä

Tätä elementtiä on jo kuvattu jollain tavalla ei-push-mainonnan osiossa. Mutta kyse ei ole vain mainonnasta, vaan myös kaikesta viestinnästä yrityksen sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median profiileja ajettaessa ei pidä unohtaa, että nämä ovat pääasiassa arvokkaan sisällön – artikkelien tai grafiikan – välittämisen mahdollistavia alustoja, jotka keskittyvät suhteiden rakentamiseen vastaanottajien kanssa. Siksi sitä ei pidä unohtaa ja kannattaa jatkuvasti olla yhteydessä nykyisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin tavalla, joka tarjoaa heille hyödyllistä tietoa, materiaalia tai arvokasta videosisältöä.