Varastointi vuoden aikana ja tuloveron ennakkomaksu

Palveluvero

Veronmaksajilla, jotka pitävät tuloista ja kuluista verokirjaa, on mahdollisuus laskea tuloveron ennakkoa ottaen huomioon ns. varastojen erot.Tätä tarkoitusta varten verovelvollinen laatii kuukauden lopussa tavara-, raaka-aine- ja materiaaliluettelon, joka otetaan huomioon tuloveron ennakon muodostuksessa. Miten vuoden varastointi vaikuttaa ennakkomaksun määrään? Tarkista vastaus tästä artikkelista.

Milloin inventointi laaditaan?

Art. Tulojen ja kulujen verokirjan pitämisestä annetun asetuksen 24 §:n mukaan verovelvollisen on laadittava ja kirjattava kirjanpitoon fyysinen inventointi:

 • tammikuun 1. päivänä

 • jokaisen verovuoden lopussa,

 • verovuoden toiminnan alkamispäivänä,

 • jos oikeus kiinteään tuloverotukseen menetetään verovuoden aikana,

 • jos osakkeenomistaja vaihtuu,

 • jos osakkeenomistajien osakkeiden osuus muuttuu,

 • toiminnan lopettamisen yhteydessä.

Lisäksi verovelvollisella on oikeus tehdä inventointi verovuoden aikana esimerkiksi kuukausittain erikseen. Tätä kutsutaan "Puolivuoden" fyysinen varasto. Tällaisessa tilanteessa sen arvo otetaan huomioon laskettaessa ennakkoveroa siltä ajalta, jolloin verovelvollinen päätti tehdä inventaarion yhteenvedon.

Varasto vuoden aikana - miten se vaikuttaa tuloveron ennakkomaksun määrään?

Yleisten periaatteiden tai tasaveron verovelvollisten tuloveron ennakon määräytymisperusteena ovat yrittäjän tulot, joista on vähennetty hänelle aiheutuneet kulut.

Art. 24 sekuntia ALV-lain 2 §:n mukaan tuloa lisää tai vähentää loppu- ja alkuvaraston vertailusta saatu ero. Jos loppu- ja alkuvaraston ero on positiivinen, tuloa lisätään tällä erolla ja jos ero on negatiivinen - tuloa vähennetään. Kun fyysistä varastoa laaditaan vuoden aikana, kunkin kuukauden varastoero lasketaan seuraavasti:
• alustava inventaario tietyn vuoden tammikuun 1. päivälle
• lopullinen fyysinen inventointi sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolta tulovero lasketaan (vuoden aikana inventointi).

Esimerkki 1.

KPiR:ää hoitava verovelvollinen on päättänyt laatia huhti-toukokuun 2020 lopussa väliaikaisen fyysisen inventaarion, joka otetaan huomioon laskettaessa näiden kuukausien tuloveron ennakkomaksua.

1.1.2020 fyysinen varastoarvo oli 58 000 PLN. Varasto oli puolestaan ​​huhtikuun 2020 lopussa 32 000 zlotya ja toukokuun 2020 lopussa 20 900 zlotya.

Toisaalta tulot ja kulut (laskettuna kumulatiivisesti vuoden alusta) näiltä kuukausilta olivat:

 • Huhtikuu:

  • tulot: 140 000 PLN
  • kustannukset: 63 000 PLN
  • Varaston ero pienenee: 26 000 PLN (58 000 - 32 000 PLN)
 • Saattaa:

  • tulot: 189 000 PLN
  • kustannukset: 72 000 PLN
  • Varaston ero pienenee: 37 100 PLN (58 000 - 20 900 PLN)

Yllä olevien tietojen mukaan tuloveron ennakon laskentaperusteena oleva tulo lasketaan seuraavasti:

 • Huhtikuu:

tulot ennakkomaksun laskemiseen = tulot - kulut - varastoero pienenee, eli:

140 000 PLN - 63 000 PLN - 26 000 PLN = 51 000 PLN.

 • Saattaa:

tulot ennakkomaksun laskemiseen = tulot - kulut - varastoero pienenee, eli:

189 000 PLN - 72 000 PLN - 37 100 PLN = 79 900 PLN.

Inventointi vuoden aikana ja tarve ilmoittaa verovirastolle valmisteluaikeista

Syyskuusta 2018 alkaen velvollisuus ilmoittaa verovirastolle aikomuksesta tehdä inventaario on poistunut.

Tähän asti säännökset ovat säätäneet, että jos verovelvollinen aikoo tehdä inventaarion muuna päivänä kuin 1. tammikuuta, 31. joulukuuta ja toiminnan alkamispäivänä, hänen on ilmoitettava tästä kirjallisesti veroviraston toimivaltaiselle johtajalle. vähintään 7 päivää ennen luettelon laatimispäivää.

Tällä hetkellä verovelvollisen, joka tekee inventaarion vuoden aikana, ei tarvitse ilmoittaa tästä verovirastolle.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Marek päätti tehdä inventaarion vuoden aikana. Se aikoo tehdä fyysisen inventaarion huhtikuun 2020 lopussa. Pitääkö tästä ilmoittaa verottajalle?

Ei, koska tällä hetkellä ei ole velvollisuutta ilmoittaa verovirastolle aikomuksesta fyysiseen inventaarioon, Marekin ei tarvitse ilmoittaa tästä seikasta verovirastolle.

Välivarasto wFirma.pl-järjestelmässä

wFirma.pl-järjestelmässä voit ottaa tuloveron ennakon laskennassa huomioon vuoden aikana laaditun inventaarion.

Inventaari on laadittava järjestelmän ulkopuolella ja sen arvo tulee syöttää välilehden kautta: RECORDS »REMANENTS» ADD REMANENT. Valitse näkyviin tulevasta ikkunasta varaston tyyppi - jos kyseessä on varasto tietyn ajanjakson lopussa, valitse lopullinen varasto ja täytä sen valmistuspäivämäärä ja arvo.

Kun olet lisännyt tietyn kuukauden loppuvaraston, seuraavan kuukauden alustava inventaario luodaan automaattisesti, päivämäärä on seuraavana päivänä ja jolla on sama arvo kuin aiemmin syötetyllä loppuvarastolla.

Käyttöönotetun välivaraston arvo otetaan huomioon laskettaessa tuloveron ennakkomaksua siltä ajanjaksolta, jota inventointi koskee.

Laskeaksesi tuloveron ennakkomaksun tietyltä ajanjaksolta siirtymällä välilehteen: ALOITUS »VEROT» TULOVERO »LASKE VEROT valitsemalla ajanjakso, jolta ennakkomaksu muodostuu.

Jotta varastoero otettaisiin huomioon tuloveron ennakkomaksua muodostettaessa, tuloveron ennakkomaksun lisäysikkunassa on valittava vaihtoehto KÄYTÄ JÄÄNELLINEN EROTUS.

Tuloveron ennakon laskentatietoihin sisältyy varastoero, joka vaikuttaa ennakon määrään.