Inventointi eli inventointi joulukuun lopussa

Verkkosivusto

Verovuoden lopussa yrittäjän on suoritettava useita muodollisuuksia. Yksi niistä on fyysisen inventoinnin suorittaminen, joka olisi sisällytettävä kirjanpitoon viimeisenä merkintänä. Mitä osia oikein laadittuun inventaarioon pitäisi kuitenkin sisällyttää ja kenen ja missä ajassa se on laadittava? Tarkistetaan.

Velvollisuus tehdä inventointi

Veronmaksajien, jotka pitävät tuloista ja kuluista verokirjaa, joka on verotettu yleisperiaatteella ja tasaverolla, on tehtävä inventaario vuoden lopussa.

Fyysisen inventaarion laatimisvelvollisuus verovuoden 1. tammikuuta ei koske niitä verovelvollisia, jotka ovat tehneet inventaarion edellisen verovuoden lopussa. Tällöin kirjanpitoon merkitään verovuoden 1. tammikuuta asetetun inventaarion sijaan edellisen verovuoden 31. joulukuuta 2010 laadittu varasto.

Varasto - fyysisen varaston elementit

Inventaarion laatimisvelvollisuus johtuu suoraan par. 24 sekuntia 1 § tulojen ja kulujen verokirjan pitämisestä. Varaston, joka tunnetaan myös nimellä fyysinen varasto, tulee sisältää:

 • kasvin omistajan sukunimi ja etunimi (yrityksen nimi),
 • inventaariopäivämäärä, inventaariolomakkeen nimikkeen järjestysnumero,
 • kohdassa lueteltujen tavaroiden ja muiden ainesosien yksityiskohtainen tunniste 1 par. 24,
 • mittayksikkö,
 • väestönlaskennan aikana löydetty määrä,
 • hinta zlotyina ja grosseina mittayksikköä kohti,
 • arvo, joka saadaan kertomalla tuotteen määrä sen yksikköhinnalla,
 • fyysisen varaston kokonaismäärä ja
 • lauseke "Luettelo on täydennetty nimikkeellä ...",
 • luettelon laativien henkilöiden allekirjoitukset ja laitoksen omistajan (kumppanien) allekirjoitus.

Fyysiseen varastoon sisältyvät komponentit on arvostettava 14 päivän kuluessa varaston päättymisestä.

Inventointi - omaisuuden arvostus

Varastossa olevat kauppatavarat, perus- ja apuaineet (raaka-aineet), puolivalmisteet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet, puutteet ja jätteet arvostetaan hankintahinnan tai tuotantokustannusten mukaan. Kauppahinta on myyjälle maksettu summa, josta on vähennetty tavara- ja palveluvero ja josta on vähennyskelpoinen. Tuonnin yhteydessä hintaan lisätään tavaroiden maahantuonnista maksettava tulli, valmistevero ja ylimääräiset tullimaksut. Lahjoituksen tai perinnön yhteydessä kauppahinta on saman tai vastaavan omaisuuden hinta. Valmistuskustannukset sisältävät kuitenkin kaikki kustannukset, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tietyn tavaran, materiaalin jne. tuotantoon, lukuun ottamatta valmiiden tuotteiden ja palveluiden myyntikustannuksia.

Erikoistapauksissa omaisuusluetteloon sisältyvien omaisuuserien arvostus voidaan tehdä inventointipäivän markkinahintojen perusteella, jos ne ovat osto- tai ostohintoja alemmat, esim. vaurion tai poistumisen seurauksena. muoti. Inventointipäivänä inventaariossa oleva hyötyjäte, joka on menettänyt alkuperäisen arvonsa, mitataan arvioituun arvoon ottaen huomioon sen soveltuvuus jatkokäyttöön.

Tarkemmat tiedot vuoden lopun inventaarion ja alustavan inventaarion laatimisesta löytyvät seuraavista artikkeleista:
- Varasto, eli inventaario luonnosta
- Inventointi eli inventaario vuoden lopussa
- Alkuvarasto yrityksen perustamisen yhteydessä

Varaston tunnistaminen KPiR:ssä

Kuten se johtuu 2 momentissa olevista määräyksistä. 26 sek. KPiR:n säilyttämistä koskevan asetuksen 6 §:n mukaan fyysinen varasto on merkittävä kirjanpitoon:

 • sen tietyntyyppisten ainesosien mukaan tai
 • yhdessä erässä (yhteensä), jos sen yksittäisistä komponenteista on inventaarion perusteella laadittu erillinen yksityiskohtainen luettelo; sitten lausunto säilytetään yhdessä kirjan kanssa.

Yrittäjän tulee muistaa, että jos yrityksellä ei ole kaupallisia tuotteita varastossa - fyysinen varastoarvo on PLN 0 - se tulee myös merkitä kirjanpitoon.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lopullinen varasto wfirma.pl-järjestelmässä

Veronmaksajien, jotka pitävät kirjanpitoa wfirma.pl-järjestelmän avulla, tulee syöttää järjestelmän ulkopuolella tehty lopullinen inventaario välilehdelle TIETOJA »REMANENTIT» LISÄÄ REMANENT, jossa tyypin tulee olla LOPULLINEN REMANENT ja syöttää sen laatimispäivämäärä ja summa. selvityksen tuloksena.

Syötetyn loppuvaraston perusteella järjestelmä luo automaattisesti merkinnän alkuperäiselle varastolle samalla arvolla. Lopullinen ja alkuperäinen inventaario sisältyvät KPIR:iin sarakkeessa 15.

Varastoista saadut arvot otetaan huomioon laadittaessa järjestelmätasolta laadittua vuosittaista veroilmoitusta. Jos alkuvaraston arvo on suurempi kuin loppuvaraston arvo, erotus pienentää verotettavaa tuloa, muuten se lisää sitä.