Reklamaatiot verkkokaupasta ostetuista tuotteista - malli keskustelulla

Ladata

Reklamaatio tuotteesta on oikeus, johon jokaisella kuluttajalla on oikeus, ja yrittäjällä on velvollisuus käsitellä valitus luotettavasti. Kuluttajan oikeuksien laajuus viallisen tuotteen tai palvelun tapauksessa riippuu valituksen oikeusperustan valinnasta. Myydyn tavaran sopimuksenvastaisuusvaatimuksen esittämiselle on kaksi itsenäistä perustetta - takuu ja takuu. Yrittäjä ei saa kieltäytyä käsittelemästä reklamaatiota takuun perusteella toteamalla, että takuumenettely on kuluttajalle tarkoituksenmukaisempi tapa vedota oikeuksiinsa. Toisaalta kuluttajan on ilmoitettava selvästi, mitä valitusmenettelyä hän aikoo käyttää. Takuuvastuuta rajoittavat sopimusehdot ovat pätemättömiä.

Valitukset tavaroista - lomake

Kuluttajan oikeuksista annettu laki ei velvoita kuluttajaa tekemään kirjallista valitusta. Todistussyistä on tärkeää, että valitus tehdään kirjallisesti, sillä kuluttajalla on mahdollinen velvollisuus todistaa, että valitus on tehty tuomioistuimessa.

Valitukset tavaroista - sisältö

Valituksen tulee sisältää:

1.myyjän/palveluntarjoajan merkintä: etu- ja sukunimi, oikeushenkilöiden nimi, yritys, jonka alaisena ne toimivat, toiminnan oikeudellinen muoto, päätoimipaikan osoite, NIP (verotunnus)

2. Kuluttajan nimi: etu-, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

3. valituksen tekopaikka ja päivämäärä

4. tiedot sopimuksesta: milloin se tehtiin, mikä oli sopimuksen kohde (tilatut tavarat), tuotteen tai palvelun maksutapa, valittu toimitustapa, toimituspäivä

5. valituksen kohteen virhe, sen esiintymispäivä

6.kuluttajien pyynnöt:

  • tavaroiden korvaaminen virheettömällä tavaralla
  • tavaran vian poistaminen
  • tavaroiden hinnan alentaminen (osittainen palautus).
  • irtisanoutuminen sopimuksesta

7. mainostajan allekirjoitus.

Valituksen lisäosat

Kaikki kohdassa 4 annetut tiedot eivät sisälly valitukseen. Ne voivat kuitenkin merkittävästi helpottaa ja nopeuttaa yrittäjän valitusten käsittelyä. Sopimuksen tekopäivän täsmentäminen antaa yrittäjälle mahdollisuuden todeta, onko kahden vuoden aika, jonka kuluessa kuluttaja voi vedota takuuseen, ole kulunut, vai onko takuussa ilmoitettu aika täyttynyt. Takuuaika on pääsääntöisesti 2 vuotta, mutta yrittäjä voi pidentää tätä aikaa. Samoista syistä tulee tarpeelliseksi ilmoittaa lähetyksen vastaanottopäivä. Kuluttajanoikeuslaki edellyttää, että elinkeinonharjoittaja palauttaa kuluttajan sopimuksen peruuttamisen yhteydessä tavarasta maksetun maksun samassa muodossa kuin kuluttaja on ostanut, ellei hän ole suostunut muuhun maksutapaan, esim. asiakas maksaa tavarat pankkisiirrolla ja kauppahinta palautetaan hänelle postitse hänen etukäteen antamalla suostumuksella. Siksi tuotteen tai palvelun maksutavan määrittäminen on niin tärkeää. Sopimuksen peruuttamisoikeutta käyttäessään yrittäjän tulee palauttaa paitsi pääpalvelu, myös tavaran toimituskulut kuluttajalle. Tämä velvollisuus rajoittuu kuitenkin elinkeinonharjoittajan tarjoamiin halvimpiin tavanomaisiin toimitustapoihin. Jos kuluttaja on valinnut muun kuin halvimman toimitustavan, hän joutuu vastaamaan valitsemansa kalliimman toimitustavan ja yrittäjän tavallisesti käyttämän halvimman toimitustavan välisen eron taloudelliset seuraukset.

Yrittäjän laatima lomake

Kuluttaja voi, mutta ei tarvitse, käyttää yrittäjän valmistelemaa valituslomaketta. Pääsääntöisesti tällainen lomake helpottaa molempien sopimuspuolten valitusmenettelyn suorittamista. Yrittäjä voi tällöin olla varma, että kuluttaja on antanut kaikki valituksen käsittelyyn tarvittavat tiedot. Myyjä ei kuitenkaan saa asettaa valituksen käsittelyn ehdoksi sen toimittamista itse laatimalle lomakkeelle.

Myynnin vahvistus

Myyjä ei saa asettaa valituksen hyväksymisen ehdoksi sitä, että kuluttaja toimittaa myynnin vahvistavan laskun, esimerkiksi verokuitin. Oikeuskäytännön mukaan myynnin vahvistaminen voidaan todistaa mm. tilausvahvistus sähköpostitse, tiliote tuloste tai todistajat.

Alkuperäinen pakkaus

Samoin kuin verokuitin puuttuminen, alkuperäisen pakkauksen puute ei voi olla esteenä myyjälle valituksen käsittelylle. Tuotteen pakkaus ei ole kaupan kohteena, ja se on tarkoitettu vain myydyn tuotteen suojaamiseen. On vaikea kuvitella, että kuluttaja säilyttää ostamiensa tuotteiden pakkaukset kahden vuoden sisällä tavaran ostamisesta.

Ladata:

pdf
Malli - TAVAROIDEN VAATIMUSLOMAKE, ostettu INTER STOREsta (...) Pdf Kuvaus: täyttöopas docx
Malli - VALITUSLOMAKE INTER STORESTA OSTETTUISTA TAVAROISTA (...) Docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus