Yrityksen rekisteröinti eli kuinka perustaa oma yritys askel askeleelta?

Palveluliiketoiminta

Tällä hetkellä yhä useammat ihmiset haluavat perustaa oman yrityksen. Se antaa sinulle enemmän vapautta ja mahdollisuuksia. Suurin osa heistä kuitenkin luopuu tästä ajatuksesta peläten siihen liittyviä muodollisuuksia. Sinun on ymmärrettävä, että tämä prosessi on tulossa helpommaksi ja nopeammaksi. Alla on yleiskatsaus yrityksen rekisteröintiin sen osoittamiseksi, että se ei ole niin monimutkaista.

Idea ja juridisen muodon valinta

Äärimmäisen tärkeä asia yrityksen perustamisessa on idea. Yrityksen menestys tai epäonnistuminen riippuu pääasiassa hänestä. Tätä tarkoitusta varten on erittäin hyödyllistä tunnistaa markkinarako, eli markkinasegmentti, jossa tietylle hyödykkeelle on aukko tai kysyntä. Sitten yritys, jonka aiot perustaa, voi hakea tähän toimintaan.

Ennen kuin rekisteröit yrityksen, sinun tulee valita yrityksesi organisatorinen ja oikeudellinen muoto. Sen valinnan jälkeen, jotta yritys voisi toimia, se on rekisteröitävä. Yrittäjän rekisteröintivaiheet on esitetty alla.

Yrityksen rekisteröinti CEIDG-1:ssä

CEIDG-1 on hakemus keskusrekisteriin ja elinkeinotietoihin kirjautumiseksi.

Yritys rekisteröidään tulevan yrittäjän pyynnöstä. Hän voi aloittaa toimintansa maahantulohakemuksen jättämispäivänä. Todiste kirjautumisesta CEIDG-1:een on tämän hakemuksen tuloste, ja yrittäjän tunnusnumero CEIDG-1:ssä on NIP.

CEIDG-1-hakemuksen lähettäminen on samanaikaisesti:

 • merkintä tai merkinnän muutos kansalliseen viralliseen kansantalouden kokonaisrekisteriin (REGON-numeron antaminen),

 • ilmoitus sosiaaliturvamaksujen maksajalle ZUS:lle,

 • yrittäjänä toimivan henkilön tunnistamis- tai päivityshakemus Verovirastolle.

Hakemukseen voidaan liittää myös ALV-rekisteröintiilmoitus ja ZUS-hakemusasiakirja.

Lomakkeen oikea täyttäminen edellyttää muun muassa seuraavien tietojen antamista:

 • Yrityksen nimi,

 • toiminnan kohteen (PKD), toimipaikan, toimipaikan, pääkonttorin osoitteen ja muut osoitteet (jos sellaisia ​​on),

 • liiketoiminnan alkamispäivä ja valinnaisesti asianajajan merkintä.

Yrityksen rekisteröinti keskusrekisteriin ja elinkeinotiedot ovat maksuttomia. Kun lisäksi rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliseksi, VAT-R-lomake toimitetaan toimivaltaiselle veroviraston johtajalle. 30.4.2018 säännökset olettaen, että toimintaa ei tarvitse rekisteröidä, jos siitä saatava tulo ei missään kuussa ylitä 50 % vähimmäispalkasta eikä verovelvollinen ole harjoittanut yritystoimintaa viimeisen 60 kuukauden aikana , tuli voimaan. Tällöin tällaista toimintaa ei pidetä taloudellisena toimintana, eikä sitä tarvitse rekisteröidä CEiDG:hen.

Yrityksen rekisteröinti tilastotoimistossa

Kun olet rekisteröitynyt CEIDG-1:een, sinun on hankittava REGON-numero 14 päivän kuluessa rekisteröitymisestä. Rekisteröinnin REGON-rekisteriin suorittaa Tilastokeskuksen pääjohtaja. Tällä hetkellä verovelvollisen REGON-numerohakemus perustuu CEIDG-1-sovellukseen. Jos yrittäjä on aiemmin harjoittanut yritystä, tämä numero on jo annettu.

REGON-numerorekisteri sisältää seuraavat tiedot yrityksestä:

 • kotipaikan nimi ja osoite, etu- ja sukunimet sekä asuinpaikka,

 • omistajan PESEL-numero,

 • oikeudellinen muoto ja omistusmuoto,

 • suoritetun toiminnan tyyppi,

 • toiminnan perustamis-, alkamis-, keskeytys- ja lopettamispäivä,

 • rekisteröinti- tai rekisteriviranomaisen nimi, rekisterin nimi ja tämän viranomaisen antama numero.

REGON-numero on välttämätön yrityksen hoitamiseksi. Sitä tarvitaan yhteydenottoon Verovirastoon ja Kansaneläkelaitokseen sekä sopimusten tekemiseen ja tilien selvittämiseen urakoitsijoiden kanssa. REGON on myös kiinnitetty yritysten leimoihin ja virallisiin lomakkeisiin.

Yrityksen rekisteröinti verotoimistoon arvonlisäverotarkoituksiin

Seuraava vaihe on rekisteröidä yritys arvonlisäverovelvolliseksi. Yrityksen aloittamisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle Verovirastolle. Verotoimintaa harjoittaessa on oltava NIP-numero, sillä se on yrittäjän verotunniste.

Yrittäjä on velvollinen rekisteröitymään verovelvolliseksi. Tällä hetkellä hakemus Verovirastolle verotusmuodon valinnalla tehdään CEIDG-1-hakemuksen perusteella. Jos yrittäjä haluaa olla arvonlisäverovelvollinen, hänen on toimitettava ALV-R-lomake viimeistään toiminnan aloittamista edeltävänä päivänä.

Luonnollisen henkilön omistamat yhtiöt voivat periaatteessa saada arvonlisäverovapautuksen liiketoimintansa alkaessa. Edellytyksenä tämän vapautuksen myöntämiselle verovelvollisille, jotka jatkavat liiketoimintaa, ei saa ylittää edellisen verovuoden myyntiarvoa 200 000 zlotya. Toisaalta verovuoden aikana toimintansa aloittaneet voivat hyödyntää tätä vapautusta, jos myynnin arvioitu arvo ei ylitä 200 000 zlotya tiettynä verovuonna suhteessa liiketoiminnan ajanjaksoon.

Tilanteessa, jossa kaupallisia liiketoimia tehdään myös muiden Euroopan unionin maiden urakoitsijoiden kanssa, tulee tehdä lisärekisteröinti ALV-EU-verovelvolliseksi.

Yrityksen rekisteröinti verotoimistoon tuloverotusta varten

Osana tuloverotusta on mahdollista valita verotustapa. Tämä valinta riippuu liiketoiminnan tyypistä ja odotettujen tulojen ja kulujen määrästä.

Jos verovelvollinen ei ilmoita minkäänlaista verotusta - verotetaan automaattisesti yleisin ehdoin.

Yrityksen rekisteröinti ZUS:ssa

Yritys on rekisteröity Kansaneläkelaitokseen CEIDG-1-hakemuksen perusteella. Työntekijöiden ja yhteistyötahojen vakuutukseen tulee kuitenkin ilmoittautua henkilökohtaisesti 7 päivän kuluessa heidän työhönpääsystä. Tällä hetkellä (20.5.2017 alkaen) täytetyt ZUS-ilmoitukset (ZUS ZUA / ZUS ZZA) voidaan liittää CEIDG-1-hakemukseen ja kaikki asiakirjat voidaan toimittaa yhdessä rekisteröintiviranomaisen kanssa. Näin ollen ZUS:lle ei tarvitse toimittaa erillisiä ilmoituksia. Yrittäjä on velvollinen maksamaan kolmenlaisia ​​maksuja:

 • Työrahasto,

 • Sairausvakuutus,

 • Sosiaaliturva,

Jotta voit hakea sosiaalivakuutusta, sinun on täytettävä ja lähetettävä seuraavat lomakkeet:

 • ZUS ZFA - maksun maksajan (luonnollisen henkilön) tietojen ilmoittaminen / muuttaminen

 • ZUS ZUA - sosiaalivakuutushakemus / vakuutetun henkilötietojen muutosilmoitus

 • ZUS ZZA - sairausvakuutushakemus / tiedonmuutosilmoitus.

Sosiaalivakuutuksen, työvoimarahaston ja työsuhde-etuusrahaston maksujen määrä on ilmoitettu määrä, mutta vähintään 60 % yrityssektorin edellisen vuosineljänneksen keskimääräisestä kuukausipalkasta, mukaan lukien voitosta saadut maksut.

Toisaalta sairausvakuutusmaksun laskentaperusteena on ilmoitettu määrä, mutta vähintään 75 % yrityssektorin edellisen vuosineljänneksen keskimääräisestä kuukausipalkasta, mukaan lukien voitosta saadut maksut. Tällä hetkellä uusilta yrittäjiltä kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana vaaditaan etuoikeutettu ZUS-maksu. Se on selvästi tavallista pienempi määrä. Yrityksen aloittava yrittäjä voi hyötyä etuoikeutetuista ZUS-maksuista (ne ovat voimassa 24 täyttä kuukautta) tai ns. aloitusalennus (voimassa 6 täyttä kuukautta).

Hakemus Työsuojeluvirastolle ja Sanepidille

Työntekijöiden palkkaamisesta on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle 14 päivän kuluessa. Jos toiminnan kohde liittyy ruokaan, elintarvikekauppaan, catering- tai hotellipalveluihin tai kampaamo- ja kauneushoitolan tai lääkärin vastaanoton pitämiseen, tarvitaan Valtion terveys- tai terveys- ja epidemiologisen tarkastuksen lausunto. Lausunnon saamiseksi on jätettävä hakemus, jonka käsittelyyn terveystarkastajalla on kaksi viikkoa aikaa. Myönteinen lausunto tarkoittaa, että kaikki tarvittavat ehdot on täytetty.

Yrityksen maksutavan valinta

Jokaisen yrittäjän, erityisesti aloittelijan, on huolehdittava siitä, että hän täyttää lakisääteiset kirjanpidon velvollisuudet. Siksi on tärkeää valita sinulle sopiva menetelmä. Yrittäjät voivat luovuttaa nämä pätevyydet tilitoimistolle tai kokeilla itse yrityksen kirjanpitoa.

Kirjanpito-ohjelmisto

Tuloverokirjan tai tulorekisterin perusteella selvitettävää yritystä harjoittava yrittäjä saa käyttää itsenäiseen kirjanpitoon suunniteltuja ohjelmistoja. Esimerkki alustasta tämän tyyppiselle selvitykselle voi olla wfirma.pl. Se on paljon halvempi tarjous kuin perinteinen tilitoimisto, mikä vaikuttaa erityisen tärkeältä yrittäjän näkökulmasta seikkailua aloittavan yrittäjän näkökulmasta. Yrityksen tilitoimiston kirjanpitopalvelu maksaa noin 150 zlotya kuukaudessa. Verrattuna sähköisen kirjanpitosovelluksen normaalihintaan, joka on keskimäärin 33 PLN netto kuukaudessa.

WFirma.pl-alustan ansiosta aloitteleva yrittäjä hyötyy mm

 • laskutusohjelma - mahdollistaa kaikenlaisten laskujen laatimisen urakoitsijoille eri kielillä ja valuutoilla

 • lähettää sähköisiä ilmoituksia ja SAF-T-raportteja integroinnin ansiosta valtiovarainministeriön ja e-ZUS:n kanssa

 • CRM-moduuli - käytetään suhteiden hallintaan urakoitsijoiden kanssa tai suunnittelutehtäviin matkatoimistossa

 • pitää kirjaa työntekijöiden työajasta ja heidän selvityksestään

Yrityksen rekisteröinti ja pankkitilin avaaminen

Tietyissä tilanteissa yrityksen rekisteröinti liittyy yrityksen pankkitilin avaamiseen. Säännöt eivät kuitenkaan edellytä yrityksen pankkitiliä. Yrittäjälain 19 § edellyttää maksujen suorittamista pankkisiirrolla yli 15 000 zlotya vastaavien liiketoimien osalta, tämä on ns. käteismaksuraja. Tällaisessa tilanteessa tilin omistaminen on erittäin kätevää yrittäjälle. Pankkitilillä voit tehdä tilisiirtoja esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle tai Verovirastolle ja helpottaa myös asiointia asiakkaiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Kun menet pankkiin perustamaan yritystiliä, muista ottaa mukaasi:

 • Henkilökortti,

 • todistus yritysrekisteriin merkitsemisestä,

 • todistus REGON-numeron antamisesta,

 • todistus verotunnuksen antamisesta.

Sinun tulee ilmoittaa ZUS:lle ja verovirastolle pankkitilinumerostasi päivittämällä CEIDG-1.

Yrityksen rekisteröinti ja yrityksen leima

Yritystä rekisteröidessään kannattaa myös muistaa hankkia yrityksen sinetti. Se ei ole pakollista, mutta on erittäin hyödyllistä yritystä pyörittäessä.

Leimassa on merkintä:

 • Yrityksen nimi,

 • yrityksen pääkonttori,

 • NIP- ja REGON-numero,

 • Puhelinnumero.

Yrityksen rekisteröinti, logo ja verkkosivusto

Pakollisen rekisteröinnin suorittamisen jälkeen kannattaa varmistaa, että yritys tulee potentiaalisten asiakkaiden ja urakoitsijoiden huomioimaan. Huomattava logo ja selkeät nettisivut ovat välttämättömiä tätä varten. Logolla on markkinointi- ja tiedotustoiminto. Se tulee yhdistää suoritettuun toimintaan ja muistaa.

Jokapaikan internetin aikakaudella kannattaa huolehtia myös mainonnasta lukuisissa internetportaaleissa. Aloittelevat yrittäjät voivat aloittaa brändäyskampanjan ilmaisilla alustoilla, kuten Taelo.pl. Portaalin ideana on antaa yrityksille mahdollisuus perustaa ilmaisia ​​käyntikortteja ja pitää yritysblogia, jonka avulla yrittäjä voi rakentaa yrityksen imagoa tietyn alan asiantuntijana askel askeleelta.

Sopivan nettisivun rakentaminen aloittelevalle yritykselle on melkein menestyä haluavan yrittäjän vastuulla. Sen ansiosta yhtiöstä tulee uskottavampi. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tutustua tarkemmin yrityksen tarjoukseen.

Yrityksen rekisteröinti on hyvin yksinkertaista. Riittää, kun noudatat muutamaa edellä mainituista vaiheista ja yritys voi toimia täysimittaisena taloudellisena kokonaisuutena.