ALV-rekisteröinti taaksepäin käytännön tilanteissa (osa 1)

Palveluvero

Veronmaksajat myöhästyvät eri syistä rekisteröidessään toimintansa arvonlisäverovelvolliseksi. Syyt muodollisuuksien suorittamatta jättämiseen sekä olosuhteet vaihtelevat. Myöhässä verovelvollisella voi silti olla oikeus vähentää arvonlisävero hankinnan todistavista ennakkorekisteröinneistä. Veronmaksajan tulee kuitenkin muistaa, että jokainen tapaus tulee tarkastella erikseen. Milloin on mahdollista rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi taaksepäin? Me vastaamme!

ALV-rekisteröinnin epäonnistuminen ajoissa

Veronmaksaja aloittaa yrityksen 1.2.2021. hän unohti tehdä ALV-R-ilmoituksen, koska hän irtisanoutui subjektiivisesta arvonlisäverovapautuksesta liiketoiminnan alusta alkaen. Toukokuussa 2020. laatineet myyntilaskut, joiden kokonaisliikevaihto on vuoden alusta ylittänyt 200 000 zlotya. Veronmaksajalla ei ollut alusta alkaen velvollisuutta rekisteröidä toimintaa arvonlisäverovelvolliseksi, joten hän päätti tehdä arvonlisäveroilmoituksen ennen ylittymistä toukokuussa 2020. liikevaihto 200 000 PLN.

Kannattaa lainata Art. 113 kohta.arvonlisäverolain 4 §:n mukaan subjektiivisesti arvonlisäverosta vapautetut verovelvolliset voivat luopua tästä vapautuksesta edellyttäen, että he ilmoittavat aikeestaan ​​kirjallisesti veroviraston päällikölle ennen sen kuukauden alkua, jona he eroavat vapautuksesta, ja arvonlisäverovuoden aikana verotettavan toiminnan aloittavien verovelvollisten osalta, jotka haluavat luopua vapautuksesta ensimmäisestä suoritetusta toiminnasta - ennen tämän toiminnan suorittamispäivää.

Lisäksi, jos verovapaan myynnin todellinen arvo suhteessa toiminta-aikaan ylittää verovuoden aikana 200 000 zlotya, vapautus menettää vaikutuksensa ensimmäisestä tämän määrän ylitykseen johtaneesta myynnistä.

Rekisteröityminen ALV-tarkoituksiin taaksepäin - VAT-R:n siirto verotoimistoon

Arvonlisäverosta vapautettu verovelvollinen laati subjektiivisesti myyntilaskun maaliskuussa 2020. sisältäen arvonlisäveron. Veronmaksaja toimi kuin arvonlisäveron maksaja, mutta unohti rekisteröityä. Hän puolestaan ​​jätti hakemuksen aktiivisena arvonlisäverovelvollisena toukokuussa 2020. voimaan 1.6.2020 alkaen. Veronmaksaja valitsi kuukausittaisen arvonlisäveron maksutavan. Myös kesäkuussa 2020. maksoi maaliskuussa 2020 lähetetystä myyntilaskusta johtuvan arvonlisäveron. Veronmaksaja epäili toimiako oikein ja entä maaliskuussa 2020 raportoidut myynnit?

Tässä tapauksessa verovelvollisen tulee haluta järjestää arvonlisäveron selvitykset maaliskuusta 2020 alkaen. päivittää ALV-R-ilmoituksen päivämäärällä 1.3.2020 alkaen. On myös mainittava, että ALV-R-päivitysilmoituksen toimittaminen, joka sisältää arvonlisäveron ennakkoilmoitusvelvollisuuden, edellyttäisi aktiivisen pahoittelun esittämistä. Toisaalta verovelvollisen tulee muistaa, että aktiivinen katuminen on tehotonta, koska verovirasto on dokumentoinut, ettei taannehtivaa arvonlisäverorekisteröintiä ole tehty.

Tässä on syytä huomioida, että verovelvollinen ei menetä oikeutta vähentää arvonlisäveroa oston todistavista laskuista, jotka verovelvollinen on laatinut ja vastaanottanut ennen arvonlisäverorekisteröintipäivää taaksepäin.

Ottaen huomioon arvonlisäveron, Art. 108 sek. 1 Jos oikeushenkilö, oikeushenkilöllisyyttä vailla organisaatioyksikkö tai luonnollinen henkilö laatii laskun, jossa se osoittaa veron määrän, se on velvollinen maksamaan sen. Siksi veronmaksaja teki oikein. Viivästyskoron maksuvelvollisuus voi kuitenkin edelleen olla olemassa.

Lisäksi verovelvollisen tulee toimittaa kuukausittaiset arvonlisäveroilmoitukset ja JPK_VAT-tiedostot maaliskuun 2020 ilmoituksesta alkaen.

ALV-rekisteröimätön verovelvollinen toimi aktiivisena arvonlisäverovelvollisena

Yritystoimintaa harjoittava verovelvollinen toimitti ALV-R-lomakkeen, jossa hän ilmoitti olevansa 1.1.2020 alkaen aktiivinen arvonlisäverovelvollinen. Hänen valitsemansa laskutusjakso on kuukausi. Verovelvollinen laati myynnin ALV-laskuja ja teki ostoja. Ostoksista vähennetty arvonlisävero. On tullut aika jättää ensimmäinen arvonlisäveroilmoitus ja JPK ALV-tiedosto tammikuulta 2020. Silloin kävi ilmi, että verovelvollinen ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Tapahtuman syitä ei kuitenkaan ole selvitetty. Verovelvollinen jätti rekisteröintihakemuksen takautuvasti ottaen huomioon ajanjakson 1.1.2020 alkaen.

Tässä tapauksessa verovelvollinen erosi arvonlisäverovapautuksesta 1.1.2020 alkaen jättämällä taannehtivan ilmoituksen ALV-R:ssä.

On syytä korostaa, että veronmaksaja vuoden 2020 alusta. käyttäytyi kuin yritystä pyörittävä henkilö, joka on aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Hän laati myyntilaskuja, teki ostoja arvonlisäverollisen myynnin yhteydessä. Hän jätti arvonlisäveroilmoituksen tammikuulta 2020. Hän ei kuitenkaan ollut syyllinen siihen, että arvonlisäverorekisteröintiä ei tehty ajoissa.

Näin ollen verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero hankinnan dokumentoivista laskuista, mutta tämän oikeuden käyttämiseksi hänen oli jätettävä ALV-R-rekisteröintihakemus ja ilmoitettava ajanjakso, jolloin ensimmäinen verollinen toiminta tapahtui.

Veronmaksaja on jo jättänyt arvonlisäveroilmoituksen, jossa on oikein ilmoitetut summat. Taaksepäin ALV-rekisteröinnin vuoksi summat eivät muutu.

Jos veroviranomainen epäilee, verovelvollisen on todistettava käyttäytyneensä arvonlisäveron maksajan tavoin, eli:

  1. tehnyt myyntitoimintaa,
  2. toimitettuja myyntilaskuja, joissa on arvonlisävero,
  3. tehnyt arvonlisäverolliseen toimintaan tarkoitettuja ostoja,
  4. on aiemmin yrittänyt antaa ALV-rekisteröintiilmoituksen, ja
  5. toimittanut arvonlisäveroilmoituksen tammikuulta 2020 toimivaltaiselle veroviranomaiselle. eli siltä kuukaudelta, jona arvonlisäverollinen toiminta tapahtui ensimmäisen kerran ja jonka verovelvollinen on ilmoittanut alkuperäisessä ALV-R-rekisteröintihakemuksessa.