Rekisteröinti BDO:ssa pienyrityksille - päteekö se ja määräaikaa pidennetään?

Co-Koko Muuttuu

Pakollinen rekisteröityminen BDO:hon eli tuote-, pakkaus- ja jätehuoltotietokantaan herättää yrittäjissä monia epäilyksiä. Erityisesti mikro-, pienet ja keskisuuret yrittäjät, joita on Puolassa eniten, pohtivat, onko heidän täytettävä tämä velvoite. Yhteisöjen, joiden on rekisteröidyttävä BDO:hun, on tehtävä se vuoden 2019 loppuun mennessä, kun taas laiminlyönti voi johtaa korkeisiin sakkoihin, pidätykseen tai sakkoon. Onko rekisteröityminen BDO-pienyritykseen kuitenkin pakollista? Lakkaako BDO-rekisteri koskemasta mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä pk-yritysvaltuutetun pyynnöstä?

Velvollisuus rekisteröityä BDO:lle

Ympäristöministeriön käyttöönottama BDO-rekisteri pyrkii keräämään jätteisiin liittyvää tietoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä jätehuollon sääntöjenvastaisuuksia. Vuoden 2020 alusta alkaen rekisteriin merkityt yrittäjät käyttävät sitä sähköiseen kirjanpitoon ja jätteiden raportointiin. Tästä syystä monet yrittäjät ihmettelevät, onko heidän velvollisuus rekisteröityä BDO:hun.

Velvollisuus ilmoittautua BDO-rekisteriin koskee yhteisöjä, jotka:

  • he tuottavat jätettä ja pitävät kirjanpitoaan,
  • ne tuovat pakattuja tuotteita, ajoneuvoja, renkaita, öljyjä, voiteluaineita, akkuja, paristoja sekä elektronisia ja sähkölaitteita maan alueelle,
  • he valmistavat tai tuovat maahan pakkauksia tai ostavat osana yhteisön sisäisiä liiketoimia EU:ssa.

Tämä tarkoittaa, että myös yksityistä elinkeinonharjoittajaa harjoittavaa yrittäjää voidaan vaatia rekisteröitymään BDO:hun, jos hän harjoittaa jotakin edellä mainituista jätteisiin liittyvästä toiminnasta. Säännöksissä ei kuitenkaan nimenomaisesti mainita, tuleeko kaikkien pakkaamista valmistavien tai pakattuja tavaroita markkinoille saattavien yritysten täyttää tämä velvoite.

Jos sinulla on epäilyksiä BDO:n rekisteröinnistä, voit ottaa yhteyttä marsalkkatoimistoon ja suorittaa testin ilmastoministeriön verkkosivustolla.

Pienten ja keskisuurten yritysten vapauttaminen BDO:n jäsenyydestä – onko se mahdollista?

Sääntöihin tutustuminen sekä valtiovarainministeriön verkkosivuilla olevat tiedot BDO:n rekisteröintivelvollisuudesta voivat auttaa varmistamaan yrittäjän rekisteröintivelvollisuuden. On kuitenkin myös monia epäilyksiä.

Siksi pienten ja keskisuurten yritysten oikeusasiamies Adam Abramowicz vaatii, että pienet ja keskisuuret yritykset jätetään kokonaan tämän velvoitteen ulkopuolelle. Hän perustelee kantaansa sillä, että toistaiseksi ei ole annettu yksityiskohtaisia ​​ohjeita BDO:ssa rekisteröidyistä yksiköistä. Tämän velvoitteen noudattamisen rajoja ja rekisteröintivapautuksia ei ole määritelty riittävän selkeästi. Toisaalta jatkuva jätteiden kirjaaminen uudessa ICT-muodossa synnyttää pienyrityksille toisen raportointivelvollisuuden, joka tulee erittäin raskaaksi ja voi haitata pienimpien yritysten toimintaa.

Kehitysministeri Jadwiga Emilewicz viittasi yllä olevaan asiaan ja huomautti, että "Ehkä tällainen ele tehdään tämän vuoden lopussa". Samalla hän korosti, että jätehuollon kiristäminen maassamme on välttämätöntä.

BDO:n käyttöönottopäivän lykkäys

12.12.2019 oli myös eduskuntalakiesitys jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (painos nro 61), jonka tarkoituksena on jatkaa BDO:n soveltamisalaan liittyvien muutosten voimaantuloa 1.1.2021 asti. . :

Jätelain muutoksen voimaantulon kielteisten vaikutusten torjumiseksi laatijat ehdottavat vacatio legis -ajan pidentämistä 12 kuukaudella, mikä mahdollistaa ehdotetun rekisteröintijärjestelmän asianmukaisen täytäntöönpanon.

Tällä hetkellä yrittäjien on oltava kärsivällisiä odottaessaan jatkotoimenpiteitä asiassa.

Kuka on vapautettu rekisteröitymisestä BDO:hun?

Tällä hetkellä määräykset eivät erottele yrityksen kokoa, jonka on rekisteröidyttävä BDO:hun. Art. 51 sek. Jätelain 2 §:n mukaan rekisteriin ei merkitä:

  • luonnolliset henkilöt ja organisaatioyksiköt, jotka eivät ole yrittäjiä, jotka käyttävät jätettä omiin tarpeisiinsa,
  • yksikkö, joka hallitsee sen maan pinta-alaa, jolla kunnallista jätevesilietettä käytetään: kompostin tuotantoon tarkoitettujen kasvien viljelyyn tai muiden kuin kulutukseen tarkoitettujen kasvien viljelyyn ja rehun tuotantoon,
  • yhteisö, joka harjoittaa ei-ammattimaista toimintaa pakkausjätteiden ja käytettyjen kulutustavaroiden, kuten esimerkiksi lääkkeiden ja niiden jälkeisten pakkausten, keräämisen alalla,
  • kuljettaa heidän tuottamiaan jätteitä,
  • jätteentuottaja, joka on alle 75 hehtaarin alaa hoitava maanviljelijä, jollei hän ole pykälän 1 momentin mukaan merkittynä rekisteriin. 51 sek. 1.