Säännöt laskujen laatimisesta - onko se tarpeellista?

Palveluvero

Yrittäjät, jotka lähettävät laskuja urakoitsijoilleen, tietävät erittäin hyvin tarpeen varmistaa näiden asiakirjojen alkuperän aitous, sisällön eheys ja luettavuus. Tällainen suositus sisällytettiin par. 20a kohta 1 §:n valtiovarainministerin 28.3.2011 antaman asetuksen tiettyjen verovelvollisten veronpalautuksista, laskujen laatimisesta, niiden säilyttämisestä sekä luettelosta tavaroista ja palveluista, joihin ei sovelleta arvonlisäverovapautuksia. Tarkista, ovatko laskujen laatimissäännöt tarpeelliset!

Edellä mainitussa 1.1.2013 asetukseen lisätyssä säännöksessä määritellään tarkasti, mitkä ehdot verovelvollisen on varmistettava laskuja laatiessaan. Tässä säännöksessä ei kuitenkaan täsmennetä tarkasti, mitä menetelmiä tähän tarkoitukseen tulisi käyttää.

Tämä johtopäätös ei kuitenkaan ole täysin oikea. Par. 20a kohta 2 laskun alkuperän aitous, sisällön eheys ja luettavuus voidaan varmistaa millä tahansa liiketoiminnan valvonnalla. Tällainen valvonta tulee ymmärtää prosessina, jossa yrittäjä luo tietyn määrän tietoa urakoitsijasta, varmuutta vastaanotetun laskun muuttumattomista tiedoista ja siitä, että asiakirja on luettavissa sen myöntämishetkestä laskun loppuun. tarvittava varastointiaika.

Laskusäännön luominen voi olla eräänlaista liiketoiminnan valvontaa - sääntönä, jolla varmistetaan laskujen aitous, eheys ja luettavuus. Tällainen menetelmä ei kuitenkaan ole ainoa sallittu reitti - tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajan tehtävänä on luoda luotettava keino varmistaa, että laadittu lasku todella täyttää kaikki tarvittavat odotukset. Esimerkkinä ulkomaisten yrittäjien toiminta, jotka esimerkiksi vaativat uudelta urakoitsijalta henkilöllisyystodistuksen ja tiedot talousrekisterimerkinnästä vahvistukseksi siitä, että kyseessä on todella asiakirjan myöntämiseen valtuutettu yrittäjä. Toinen tapa tarkastaa on mahdollisuus liittää laskuun lisäasiakirjoja - esim. varastotilaus, maksutositteet jne. Laskun eheyden tarkastustapa on myös yrityksessä käytettävän laskutusohjelman valvonta - jos se varmistaa, että tarvittavat osat on sijoitettu tositteeseen, voidaan olettaa, että hänen lähettämänsä laskut eivät vaadi muutoksia.

Kuten näet, on olemassa monia tapoja tarjota laskuille perusehdot - ne eivät pääty laskujen laatimistarpeeseen. Veronmaksajan on valittava tietty menetelmä. Epäselvissä tapauksissa voit kääntyä toimivaltaisen veroviraston puoleen, josta yrittäjän tulee saada tietoa siitä, onko hänen hyväksymänsä periaate laskun alkuperän, sisällön eheyden ja luettavuuden varmistamisesta ja tarkistamisesta oikea.