Alueelliset ja alueelliset lainarahastot (osa 1) - Yleistä tietoa

Palveluliiketoiminta

Oma yritys on usein hyvä vaihtoehto tai täydennys kokopäivätyölle. Hyvä idea ja tahto eivät kuitenkaan ole kaikki, mitä aloittava yrittäjä tarvitsee. Tärkein ja usein ongelmallisin kysymys on pääoma, tai pikemminkin mistä sitä saa. Päinvastoin kuin näyttää, vaihtoehtoja on monia - alkaen lainoista, lainoista takuulla, siemenrahastoissa, ns. Business Angels, päättyen kaikenlaiseen aluetukeen.

Niille yrittäjille, jotka eivät ole onnistuneet saamaan lainaa, aluelainarahastot voivat olla hyvä ratkaisu. Kutsumme sinut lukemaan alueellisia ja osa-alueellisia lainarahastoja käsittelevän artikkelisarjan. Ensimmäisessä osassa kerromme, mitä he tarkalleen ovat, ketkä voivat hyötyä niistä ja mistä yrittäjät voivat hyötyä.

Apua Puolan yrittäjyyssäätiöltä

Polish Entrepreneurship Foundation (PFP) on vuodesta 1997 lähtien toiminut organisaatio, joka tukee mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehitystä kaikkialta Puolasta, painottaen erityisesti Luoteis-Puolan alueen yrityksiä.

PFP auttaa toiminnassaan rahoittamaan erityisesti kaupankäynti- ja sijoitustoimintaa sekä yritysten alkukehitysvaihetta. Tämäntyyppinen tuki toteutetaan kahdessa hankkeessa - Jeremie-aloitteessa ja alueellisissa ja seudullisissa lainarahastoissa.

Säätiö auttaa voivodikuntien mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä:

 • Länsi-Pommerin voivodikunta,
 • Suur-Puola,
 • Kuyavian-Pommerin voivodikunta,
 • Lubuskie,
 • Pomeranian,
 • Ala-Sleesia,
 • Łódź,

jotka eivät voi käyttää perinteistä pankkirahoitusta esimerkiksi riittämättömien vakuuksien tai luottohistorian puutteen vuoksi.

Lainarahastot – kenelle apu on tarkoitettu?

Jokainen edellä mainituista voivodikunnilla on yksilöllisesti laadittu rahoitustukiohjelma mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille. Alue- ja seutulainarahastoista lainaa hakevan yrittäjän on joka tapauksessa täytettävä tiukasti määritellyt kriteerit:

 • ei saa työllistää enempää kuin 50 työntekijää,
 • sen päämajan pitäisi olla tietyssä voivodikunnassa,
 • sen toimintaa tulisi harjoittaa vähintään 3 kuukautta,
 • hänen on määriteltävä selkeästi, mihin tarkoitukseen laina on tarkoitettu,
 • tulee olla kyky maksaa laina takaisin,
 • hänen toimintastrategiansa tulee olla hyvä, ja mikä estää hänen yrityksensä kehityksen, on taloudellisten resurssien puute,
 • hänen toimintansa voi koskea kaikkia toimialoja, lukuun ottamatta maatalousalaa, aseistusta ja teollista toimintaa, joka on määritelty ympäristölle haitalliseksi ja epäeettiseksi.

Lainarahastot – mitkä ehdot on täytettävä?

Osana säätiön tukea on mahdollista myöntää lainoja enintään 500 000 zlotyin asti. zloty. Lainan takaisinmaksuaika on 36 kuukautta sopimuksen allekirjoituspäivästä. Tärkeää on, että pääoman takaisinmaksulle on armonaika ja se on 6 kuukautta. Yrittäjä voi tarpeista ja yksilöllisistä olosuhteista riippuen hakea lainaa, jonka takaisinmaksuaika on enintään 60 kuukautta.

Kuten aiemmin mainittiin, lainaa voidaan käyttää sekä investointi- että käyttöpääomatarkoituksiin. Yrittäjän oman osuuden tulee olla vähintään 20 %. hankkeen arvo.

Yrittäjälle myönnetyn lainan hinta on korko. Osana säätiön hanketta myönnetyn lainan korko riippuu markkinakoroista, eikä se voi samalla olla alempi kuin viitekorko Euroopan komission tiedonannossa esitetyn määritystavan mukaisesti. . Lainojen korko on lainasopimuspäivänä voimassa oleva viitekorko plus enintään 3,0 prosenttiyksikköä rahaston vuosimarginaalista.

Lisäksi myönnetystä lainasta peritään käsittelymaksu, joka on enintään 5 %. myönnetyn lainan määrä.

Lainan vakuus voi koostua:

 • tyhjä velkakirja ja velkakirjailmoitus,
 • luottotakuurahaston vakuus,
 • yrittäjän ostamien tavaroiden tai hänen tai kolmannen osapuolen muiden tavaroiden omistusoikeuden siirto vakuutussopimuksen luovutuksen yhteydessä,
 • kolmansien osapuolien antama takaus,
 • kiinnitys,
 • muu omaisuusturva.

Kuinka saada lainaa Puolan yrittäjyyssäätiöltä?

Jos yrittäjä täyttää yllä mainitut ehdot ja on kiinnostunut saamaan lainaa PFP:ltä, hänen tulee toimittaa hakemus ja vaadittavat asiakirjat osoitteessa:

 • Puolan yrittäjyyssäätiön kotipaikka,
 • Tietyn alueen toimivaltainen sivukonttori tai rahastopalvelupiste.

Koska rahastot, kuten muutkin rahoituslaitokset, analysoivat liiketoiminnan luottokelpoisuutta, taloudellista tilannetta ja kannattavuutta sekä tuen myöntämisriskiä, ​​yrittäjän tulee laatia asianmukaisen lainahakemuksen lisäksi:

 • omaisuusilmoitus,
 • taloustiedot yrittäjille täydellä / yksinkertaistetulla kirjanpidolla.

Koska rahaston on tiedettävä, mihin lainavaroja käytetään, on tarpeellista laatia tiedot toteutetusta hankkeesta. Tämän perusteella arvioidaan, täyttääkö yrittäjän hanke tuen myöntämiskriteerit.

Lisäksi lainahakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • lainanottajan ja takaajan lausunto,
 • tarkistuslista hakemuksen liitteistä.

Hakemuksen malli ja liitteet löytyvät Puolan yrittäjyyssäätiön verkkosivuilta.

Mitä etuja aluerahaston lainasta on?

Tämän rahoitusmuodon etuja ovat varmasti se, että rahastot käyttävät merkittävästi yksinkertaistettuja menettelyjä, joten päätöksen odottaminen ja lainan saaminen on paljon lyhyempää. Esimerkki helpottamisesta investointilainan tapauksessa on liiketoimintasuunnitelman puuttuminen.

Yrittäjän aluerahaston tuen käytöstä saamien hyötyjen joukossa on lisäksi se, että oma panos sijoitukseen on suhteellisen pieni verrattuna muiden rahoituslaitosten vaatimuksiin. Toinen etu on mahdollisuus mukauttaa lainan takaisinmaksuvakuuden muotoa melko joustavasti.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Luettelo alueellisista ja osa-alueellisista lainarahastoista saatavilla olevista ohjelmista

Jokainen voivodikunta on valmistellut avustusohjelmia, joita tietyllä alueella asuvat yrittäjät voivat käyttää:

Länsi-Pommerin voivodikunta:
- POMERANUS Regional Loan Fund
- JEREMIE-aloitteen kattamat lainahankkeet

Suur-Puolan voivodikunta:
- Alueellinen lainarahasto WIELKOPOLSKA PÓŁNOC
- JEREMIE-aloitteen kattamat lainahankkeet,

Kujavian-Pommerin voivodikunta:
- KUJAWIAK Subregional Loan Fund,
- Subregional Loan Fund KUJAWIAK-INWESTYCJE,
- Hanke otsikolla KUJAWIAK-JEREMIE lainarahasto,

Pommerin voivodikunta:
- GRYF Subregional Loan Fund,
- JEREMIE-aloitteen kattamat lainahankkeet,

Lubuskie:
- ODRA Subregional Loan Fund,

Ala-Sleesia:
- Alueellinen lainarahasto ALA-SILESIA,
- JEREMIE-aloitteen kattamat lainahankkeet,

Lodzin voivodikunta:
- ŁÓDŹ-JEREMIE lainarahasto.