Käyttökulujen uudelleenlaskutus – mitkä palvelut laskutetaan uudelleen?

Verkkosivusto

Yrittäjien keskuudessa yleinen tapaus on sijoittaminen vuokralle tarkoitettuihin asuntoihin tai liiketiloihin. Vaikka suoraan sopimuksesta johtuvien vuokrakustannusten selvittäminen ei olekaan harkinnan kohteena, veronmaksajilla on monia epäilyksiä median selvitystavasta. Artikkelissa esittelemme milloin tulee uudelleenlasku kustannuksista apuohjelmista ja mitä kustannuksia tulisi lisätä pääpalveluun!

Apu- ja toimitilojen vuokrakustannusten uudelleenlaskutus

Toimitilan vuokraaminen edellyttää vuokrasopimuksen tekemistä, jossa määritellään kiinteistön (pääpalvelun) vuokraehdot ja niihin liittyvät lisäkustannukset, kuten vesi, sähkö, lämpö, ​​viemäri- tai jätehuolto. määritelty yksityiskohtaisesti.

Jotkut laitokset tulisi laskuttaa uudelleen ja osa sisällyttää pääpalveluun, mikä lisää veropohjaa.

Verohallinnon kannan mukaan median jälleenmyynti erillisinä palveluina koskee seuraavia kiinteistöjen vuokraamiseen liittyviä palveluita:

 • vesihuolto,
 • sähkönjakelu,
 • lämpöenergian tarjonta,
 • jäteveden käsittely,

mutta vain sillä ehdolla, että nämä palvelut laskutetaan mittarilukemien tai kertasumman perusteella.

Palvelukustannusten uudelleenlaskutus laskutetaan vuokralaisille suorilta palveluntarjoajilta saatujen laskujen perusteella käyttäen tietyn tyyppisten tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen soveltuvaa arvonlisäverokantaa. Niitä ei kuitenkaan pidä sisällyttää vuokrapalveluiden verotettavaan määrään.

Muut laitokset kasvattavat pääpalvelun veropohjaa. Sisällytämme ne vuokra-arvoon ja verotamme arvonlisäveron peruskannan 23 %.

Vuokrapalvelut - millä arvonlisäverokannalla sähkökulut laskutetaan uudelleen?

Mediaa uudelleenlaskettaessa tulee muistaa, että tietyntyyppisille palveluille on asetettu alennettu arvonlisäverokanta.

Kylmän veden ja jätevesihuollon osalta uudelleen laskutetut yleishyödylliset kulut ovat 8 %:n arvonlisäverollisia. Jälleenlaskutamme sähkön ja lämmön 23 % ALV:lla.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio Military Housing Agencyn tapauksessa

Mediaratkaisujen kysymys tilojen vuokrauksessa on ollut kiistanalainen jo vuosia. Euroopan unionin tuomioistuin puhui ja antoi 16. huhtikuuta 2015 tuomion Military Housing Agencyn asiassa (C-42/14).

Päätöksen mukaan peruspalveluiden vuokraaminen ja jälleenmyynti on käsitelty erillisinä palveluina eikä niiden kustannuksia näin ollen lisätä pääpalveluun:

 • yksittäisten mittareiden olemassaolo ja kustannuslaskenta näiden mittareiden näytöistä riippuen,
 • vuokranantaja voi valita palveluntarjoajan tai tehdä hänen kanssaan suoran sopimuksen.

Jos liiketoimen osatekijät kuitenkin liittyvät läheisesti toisiinsa ja muodostavat yhden jakamattoman taloudellisen palvelun, jonka erottaminen olisi keinotekoista, tällainen palvelu katsotaan kokonaisvaltaiseksi ja siten sen arvo lisätään pääpalveluun, mikä lisää verotusta. pohja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä tulee sisällyttää kunnalliskustannusten uudelleenlaskutukseen?

Uudelleenlaskutusta, vaikka se on ollut laajalti käytössä jo vuosia taloudellisessa liikkeessä, ei ole vielä tähän päivään mennessä määritelty verosäännöksissä.Lainsääntelyn puutteen vuoksi on oletettu, että jälleenlaskussa tulee olla samat elementit kuin tavallisessa arvonlisäverolaskussa, ts.

 • myöntämispäivä;
 • järjestysnumero yhdestä tai useammasta sarjasta, joka yksilöi laskun;
 • verovelvollisen ja tavaroiden tai palvelujen ostajan etu- ja sukunimet tai nimet ja heidän osoitteensa;
 • numero, jolla verovelvollinen tunnistetaan verotusta varten;
 • numero, jolla tavaroiden tai palvelujen ostaja tunnistetaan veroa tai arvonlisäveroa varten, jolla hän vastaanotti tavarat tai palvelut;
 • tavaran toimituksen tai toimituksen tai palvelun suorittamisen päivämäärä ja maksun vastaanottopäivä, jos se tapahtui ennen myyntiä, jos päivämäärä on määritelty ja poikkeaa laskun päivämäärästä;
 • tavaroiden tai palvelujen nimi (tyyppi);
 • toimitettujen tavaroiden mitta ja määrä (lukumäärä) tai tarjottujen palvelujen laajuus;
 • tavaran tai palvelun yksikköhinta ilman veroa (nettoyksikköhinta);
 • mahdollisten hintaalennusten tai -alennusten määrä, mukaan lukien ennenaikaisen maksun alennukset, siltä osin kuin niitä ei ole sisällytetty nettoyksikköhintaan;
 • liiketoimen kattamien toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen arvo ilman veron määrää (nettomyyntiarvo);
 • veroaste;
 • nettomyyntiarvon summa eriteltynä yksittäisiin verokantoihin ja verovapaisiin myyntiin;
 • veron määrä nettomyyntiarvon summasta eriteltynä yksittäisiin verokantoihin liittyviin määriin;
 • maksettava kokonaissumma.

Jälleenlasku voi sisältää merkinnän "uudelleenlasku", mutta se ei ole pakollinen elementti. Jälleenlaskumme perinteisen ALV-laskun tapaan viimeistään palvelun suorituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, kuitenkin aikaisintaan 30 päivää ennen palvelun toimittamista.

Käyttökulujen uudelleenlaskutus - mistä kannattaa ottaa huomioon kunnallisvuokrasopimusta solmittaessa?

Liiketilojen vuokrasopimusta laadittaessa kannattaa varmistaa, että mediaselvitystapa määritellään siinä tarkasti. Tämän ansiosta vuokralainen tietää alusta alkaen, millä perusteella häneltä veloitetaan vuokrapalveluun liittyvät lisäkulut.

Sopimuksen laatiminen, jossa luetellaan kaikki kaupan molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, voi edistää mahdollisten riitojen nopeaa ja konfliktitonta ratkaisua.