MDR-raportointi tilitoimistoissa - mitä se on?

Kirjanpitotoimistot

MDR-verojärjestelmät (pakolliset tiedonantosäännöt) ovat uusi asia, jota ei ole toistaiseksi ollut Puolan verojärjestelmässä. Tärkeää on, että MDR-raportointi ei ole vielä toiminut muissa Euroopan unionin maissa. Siksi se voi olla tietty vaikeus veronmaksajille.

Miksi meidän pitää raportoida?

MDR-raportoinnin tulokset EU:n määräyksistä. Tarve raportoida MDR-kuvioita otettiin käyttöön neuvoston direktiivin (EU) 2018/822 säännöksillä, 25. toukokuuta 2018. Puolassa nämä säännökset sisällytettiin kansalliseen järjestelmään paljon enemmän kuin edellä mainitussa direktiivissä säädetään. Näin ollen lainsäätäjämme päätti, että veronmaksajien on annettava laajempi raportointi. 1.1.2019 tuli voimaan laki tuloverolain, yhteisöverolain, veroasetuksen ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, minkä seurauksena 86a – 86o (luku 11a - Tietoja verojärjestelmistä).

Lisätyt MDR-säännökset koskevat erityisesti:

 1. sen veroviranomaisen määrittäminen, jolle verojärjestelmiä koskevat tiedot lähetetään,
 2. määritellään verojärjestelmän määritelmä ja raportointiehdot,
 3. tieto yksiköiden ryhmästä, joka on velvollinen toimittamaan tietoja,
 4. raportointitapa ja päivämäärä,
 5. raportoitujen tietojen laajuus,

Tilitoimisto - MDR-raportointi

Tilitoimisto, joka vastaa asiakkaidensa kirjanpidosta ja verotuksesta, voi olla velvollinen raportoimaan. Useimmiten se toimii promoottorina tai tukijana. Tilitoimiston roolin lähentämiseksi meidän on muistettava promoottorin ja avustajan määritelmä.

Promoottori on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, erityisesti veroneuvoja, asianajaja, oikeudellinen neuvonantaja, pankin tai muun rahoituslaitoksen työntekijä, joka neuvoo asiakkaita, myös siinä tapauksessa, että sillä ei ole asuinpaikkaa, kotipaikkaa tai johtokuntaa maan alueella (veroasetuksen 86 a §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta), joka kehittää, tarjoaa, asettaa saataville, toteuttaa tai johtaa järjestelyn täytäntöönpanoa . Promoottorin määritelmä on avoin luettelo, joka sisältää esimerkiksi ilmoitetut julkisen luottamuksen ammatit. Promoottorina voi olla määritelmässä mainitun yleisen luottamuksellisen ammattiryhmän lisäksi myös muu henkilö, joka harjoittaa näiden henkilöiden alaan kuuluvaa toimintaa tai jolla on vastaava pätevyys. Tilitoimistojen kohdalla käy hyvin usein niin, että ne ehdottavat (kehittävät) veronmaksajille mitattavia verohyötyjä tuottavia ratkaisuja. Järjestelmä tarjotaan ja toteutetaan. Tällöin yllä olevat ratkaisut ovat verotoimistojen hallinnoimia.

Tukihenkilö on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, erityisesti kirjanpitopalvelua tarjoava henkilö (kirjanpitäjä), joka hoitaessaan harjoittamassaan toiminnassa yleisesti vaadittavan huolellisuuden, ottaen huomioon toimintaa, erikoistumisalaa ja suoritettavan toiminnan kohdetta, antaa suoraan tai muiden kautta apua, tukea tai neuvontaa järjestelyn kehittämisessä, markkinoinnissa, järjestämisessä, käyttöön ottamiseksi tai toteuttamisen valvonnassa. Tässä tapauksessa tilitoimistot ovat ehdottomasti yleisempiä.

Ei-rajat ylittävien verojärjestelmien MDR:n valmistelun ja raportoinnin määräaikaa on siirretty - jakson päättymispäivä on 30. päivä COVID-tilanteen yhteydessä ilmoitetusta epidemiauhan ja epidemian tilasta. 19. Suunnitelmissa on myös pidentää rajat ylittävistä verojärjestelmistä ilmoittamisen määräaikoja.

Veroetu

Ensimmäisessä vaiheessa pääetuuskriteerin arviointi edellyttää, että määritetään, miten veroetu määritellään MDR-säännösten mukaisesti. MDR:n veroetulla tarkoitetaan:

 • verovelvollisuuden laiminlyönti;
 • verovelvollisuuden lykkäys;
 • verovelvollisen määrän alentaminen;
 • verotappion syntyminen tai liioittaminen;
 • on liikaa maksettu tai oikeus veronpalautukseen;
 • liikaa maksetun määrän yliarviointi;
 • veronpalautuksen määrän yliarviointi;
 • maksajalla ei ole velvollisuutta periä veroa, jos se johtuu verovelvollisen toteamatta jättämisestä, verovelan syntymisen lykkäämisestä tai sen määrän alentamisesta;
 • ostoihin sisältyvän veron ylijäämän lisääminen - seuraavalle tilikaudelle siirrettävän tavara- ja palveluverosta annetun lain säännösten mukaisesti;
 • velvoitteen asettamisen laiminlyönti tai verotietojen laatimis- ja toimittamisvelvoitteen lykkääminen, mukaan lukien tiedot verotusjärjestelmistä.

MDR-säännösten mukaan veroetu voi syntyä myös muissa maissa kuin Puolassa voimassa olevien verosäännösten perusteella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

pakotteet

MDR-määräykset liittyvät seuraamuksiin mm. KKS seuraavissa tapauksissa:

 1. tiedonantovelvoitteiden noudattamatta jättäminen tai määräajan noudattamatta jättäminen,
 2. käyttämällä peruutettua NSP-numeroa.

Verovelvolliselle voidaan määrätä enintään 720 päiväsakkoa, jos velvoitteen vastaisesti:

 1. ei toimita toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja verojärjestelmästä tai toimittaa ne määräajan jälkeen;
 2. ei toimita toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja yhteisöistä, joille standardoitu verojärjestelmä on saatettu saataville, tai siirrä niitä määräajan jälkeen;
 3. Käyttäjänä hän ei anna ajoissa veroilmoitusta verojärjestelmän käyttö- tai veroedun saamisen ajalta, tietoja verojärjestelmästä (verolain 86j §);
 4. ei ilmoita tästä velvollisuudesta kirjallisesti verojärjestelmän toimittamiseen velvolliselle tai tekee sen määräajan jälkeen;
 5. ei toimita verojärjestelmää koskevia tietoja tai tekee sen määräajan jälkeen (veroasetuksen 86f §:n 1 momentti);
 6. ei ilmoita kirjallisesti verotusjärjestelmää koskevien tietojen antamiseen velvollisille tahoille, ettei se aio antaa tietoja verojärjestelmästä tai tekee sen määräajan jälkeen;
 7. ei koske toiminnan tilaajaa, jossa on kirjallinen ilmoitus siitä, että järjestely ei ole verojärjestely tai se tekee sen määräajan jälkeen.

Lisäksi mitätöityä NSP-numeroa käyttäessään veronmaksaja joutuu maksamaan sakkoa enintään 240 päivää.

Kun otetaan huomioon, että vuoden 2020 vähimmäispalkka on 2 600 zlotya, päiväkorko vaihtelee 86,67 zlotysta 34 668 zlotiin, kun taas sakko vaihtelee 866,70 zlotysta 24 960 960 miljoonaan zlotiin.

Jos kyseessä on alaikäinen, tekijälle tuomitaan edellä mainituissa tapauksissa sakko verorikoksesta.

Näin ollen MDR-järjestelmien ilmoittamatta jättämisestä määrättävät rangaistukset ovat korkeat.