Tietopiste yrittäjille - PIP:n tärkeimmät toiminnot

Palvelus

Yrityssääntöpaketti sisältää mm. CEIDG:n eli jo olemassa olevan laitoksen, joka käsittelee mm. luonnollisten henkilöiden taloudellisen toiminnan rekisteröinti ja nykyisen yhtenäisen yhteyspisteen (ns. PIP) korvaaminen yrittäjille (ei pidä sekoittaa työsuojeluvirastoon).

PIP - Yrittäjien tietopisteen perustamisen tarkoitus

Muutokset 30. huhtikuuta alkaen tähtäävät ensisijaisesti yrityksen rekisteröintiprosessin ja CEIDG:hen syötettyjen tietojen muuttamisen tehostamiseen ja yksinkertaistamiseen. Uuden viestintäkanavan luomisen ja hallintoelinten kaiken tiedon yhdistämisen yhteen ICT-järjestelmään oletetaan kannustavan yrittäjiä käyttämään vain sähköistä yhteydenpitoa.

Huomio!

Kuten lakiehdotuksen perustelussa todetaan, on huomioitava, että tällä hetkellä vain noin 3 % yrittäjistä päättää jättää hakemuksensa CEIDG:lle vain sähköisesti, mistä syystä tämän lomakkeen käyttöä pyritään kannustamaan tarjoamalla uusia mahdollisuuksia.

Leimavero Yrittäjien tietopisteen kautta

Yrittäjän tietopiste mukautetaan siten, että virallisten asiakirjojen (esim. todistusten) myöntämisestä on mahdollista maksaa leimavero sähköisesti (verkkomaksu).

Hakemukset ja todistukset maksamattomista maksuista PIP:n kautta – heinäkuu 2018

Uuden ratkaisun ansiosta yrittäjä voi heinäkuusta 2018 alkaen lähettää sähköisesti maksuerähakemuksen Kansaneläkelaitokselle ja hakemuksen verojen maksamatta jättämisestä sekä ladata sähköisesti maksuerätodistukset. annettu vastauksena hakemukseen. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti nykyistä menettelyä tämäntyyppisten asiakirjojen hakemisessa.

Kuinka lähettää asiakirjoja PIP:n kautta?

Hakemukset ja lomakkeet toimitetaan sähköisesti Yrittäjän tietopisteen kautta, joten ne vaativat allekirjoituksen:

 • hyväksytty yrittäjän hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen muodossa,

 • vahvistettu luotetulla ePUAP-profiililla.

Vahvistus asiakirjojen toimittamisesta Työsuojeluviranomaiselle

Asiakirjojen oikean toimittamisen varmistus valtion tietopisteessä on ns UPO eli virallinen kuitti. Asian vireillepanopäivä on siis se päivä, jolloin sähköinen asiakirja on otettu tai siirretty julkisyhteisön ICT-järjestelmään - julkiselle yhteisölle toimitetun asiakirjan osalta se näkyy DTT:ssä.

Tietojen säilytysaika Yrittäjän tietopisteessä

Säännösten mukaan PIP:n kautta toimitettujen asiakirjojen säilytys- ja käsittelyaika on 10 vuotta (aika lasketaan niiden toimituksesta tai ICT-järjestelmään saapumisesta). Yrittäjä voi sopia tämän ajanjakson jatkamisesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrittäjien tietopisteen suorittamat tehtävät

Tehtäviin ns PIP:n pitäisi:

 • varmistetaan mahdollisuus suorittaa menettelyt ja muodollisuudet, jotka liittyvät:

  • taloudellisen toiminnan aloittaminen, harjoittaminen ja lopettaminen Puolan tasavallan alueella,

  • Euroopan unionin jäsenvaltioissa hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen, sopeutumisaikaa ja kelpoisuuskokeen suorittamista lukuun ottamatta,

  • rajat ylittävien palvelujen tarjoaminen,

  • eurooppalaisen ammattikortin myöntäminen;

 • 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen ja muodollisuuksien toteuttamistapaa koskevien tietojen saatavuuden varmistaminen;

 • hallinnon yhteyspisteen sekä sähköisesti tarjottavien palvelujen tarjoajien ja vastaanottajien yhteyspisteen velvoitteiden täyttäminen.

Mitä tietoja Yrittäjien tietopiste tarjoaa?

Yrittäjän tietopiste tiedottaa mm noin:

 • yrityksen perustamiseen, hoitamiseen tai lopettamiseen vaadittavat menettelyt ja muodollisuudet;

 • yrityksen perustamiseen tai harjoittamiseen liittyviä asioita käsittelevien viranomaisten yhteystiedot ja niiden toimivallan laajuus;

 • käytettävissä olevat oikeussuojakeinot viranomaisen ja elinkeinonharjoittajan tai kuluttajan, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan sekä elinkeinonharjoittajien välisissä riita-asioissa;

 • työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet;

 • luettelo toimiluvan, luvan tai säännellyn toiminnan rekisteriin merkitsemistä edellyttävistä taloudellisista toiminnoista sekä maininta asiaan liittyvistä säädöksistä.

On kuitenkin muistettava, että PIP ei ole laitos, joka antaa neuvoja yksittäistapauksissa, vaan ainoastaan ​​yleistietopiste.