Ennakkomaksun hyväksyminen toiminnan keskeyttämisen aikana

Palveluvero

Toiminnan keskeyttämistä koskevissa yleisissä säännöissä sanotaan, että yrittäjä ei saa sen keston aikana harjoittaa yritystoimintaa, eikä siten voi harjoittaa toiminnan perusprofiiliin liittyvää toimintaa tai saada siitä juoksevaa tuloa. Kaikki toiminta ei kuitenkaan ole kiellettyä. Keskeyttämisen aikana yrittäjä saa muun muassa harjoittaa kaikkea toimeentulonsa ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi tarpeellista toimintaa.Saako toiminnan keskeyttämisen aikana hyväksyä ennakkomaksua tuleville kausille, jolloin toiminta keskeytetään (esim. kauden alkaessa)?

Toiminta on sallittua toiminnan keskeyttämisen aikana

Kuten johdannossa mainittiin, lainsäätäjä salli yrittäjän suorittaa kaikki toimet, jotka ovat tarpeen tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi. Näiden toimien on kuitenkin oltava välttämättömiä, eivätkä ne saa ylittää tätä soveltamisalaa. "Välttämättömyys" -kysymyksen rikkominen voi tehdä keskeyttämisen aikana tehdystä teosta laittoman. Lisäksi mahdollisten taloudellisten tulojen tai ennen taloudellisen toiminnan keskeyttämistä suoritetusta toiminnasta johtuvien tulojen saaminen olisi myös lain säännösten vastaista.

Yrittäjyyslain mukaan toiminnan keskeyttämisen aikana sallitun toiminnan laajuus on määritelty 18. 25 sek. 2 pistettä 1-7 sen mukaan elinkeinotoiminnan keskeytymisen aikana yrittäjä:

1) hänellä on oikeus suorittaa mitä tahansa toimeentulon ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi tarpeellista toimintaa, mukaan lukien aiemmin tehtyjen sopimusten irtisanominen;
2) on oikeus ottaa vastaan ​​saamisia ja on velvollinen suorittamaan velvoitteet, jotka ovat syntyneet ennen taloudellisen toiminnan keskeytymispäivää;
3) on oikeus myydä omaa käyttöomaisuuttaan ja kalustoa;
4) hänellä on oikeus tai velvollisuus osallistua ennen taloudellisen toiminnan keskeyttämistä suoritettuun taloudelliseen toimintaan liittyviin oikeudenkäynteihin sekä vero- ja hallintomenettelyihin;
5) suorittaa kaikki laissa säädetyt velvollisuudet;
6) hänellä on oikeus saada rahoitustuloa myös ennen taloudellisen toiminnan keskeyttämistä harjoittamasta toiminnasta;
7) voidaan tarkastaa taloudellista toimintaa harjoittavalle yrittäjälle säädetyin ehdoin.

Muun kuin edellä mainitun toiminnan ilmentäminen katsottaisiin lain rikkomiseksi.

Ennakkomaksun hyväksyminen toiminnan keskeyttämisen aikana

Kysymys on erityisen huolestuttava henkilöille, jotka harjoittavat kausitoimintaa, esimerkiksi vuokraavat kesämökkejä tai järjestävät matkoja. Tällaista toimintaa harjoittavien yrittäjien tavanomaista toimintaa on ennakkomaksujen vastaanottaminen asiakkailta palvelujen tulevaa suorittamista varten. Pääasiassa varauspolitiikan takia, jonka tavoitteena on ehdottomasti turvata tulot kausiluonteisista toiminnoista. Yleisperiaatteella määrätyn tuloveron tai verokortin perusteella ennakkomaksun saaminen ei yleensä tuota tuloa (14 §:n 3 momentin 1 kohta) ja verovelvollisuus syntyy vain arvonlisäveron perusteella (mitä sovelletaan). aktiivisille arvonlisäveron maksajille). Koska vastaanotetun ennakkomaksun yhteydessä ei synny tuloja ja sen hyväksymisellä tässä tapauksessa pyritään turvaamaan tulon lähde, voidaan päätellä, että toiminnan keskeytymisaikana on mahdollista ottaa vastaan ​​ennakkomaksuja tulevaisuutta varten. Jos niiden luonne osoittaa, että ne muodostavat, ne ovat välttämättömiä toimenpiteitä tulevien tulojen saamisen varmistamiseksi. Yrityskäytännön mukaan otettu ennakkomaksu antaa paljon suuremman varmuuden siitä, että palvelun varaava asiakas käyttää sitä eikä muuta mieltään. Ennakkomaksua ei palauteta. Siksi se on varmasti yrittäjän turvamuoto.

Edellä olevan vahvistaa Bydgoszczin verokamarin johtajan 9. huhtikuuta 2013 antama yksittäinen tulkinta (ITPB1 / 415-56 / 13 / WM), jossa todettiin:

(...) elinkeinotoiminnan keskeytyessä, jossa hakija ei tarjoa majoitus- ja lyhytaikaista asunnon vuokrauspalvelua eikä kerry tuloja muusta kuin maataloustoiminnasta - veroa ei peritä verokortti koko keskeytysajalta, joka on 1/30 kuukausierästä jokaiselta keskeytyspäivältä.

Varausten hyväksymistä sesonkiajalle, jona Hakija vuokraa loma-asuntoja, ja ennakkomaksujen hyväksymistä sellaisista varauksista voidaan pitää toimeentulon ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi välttämättömänä, koska kyseessä on epäilemättä hakijan omistamien paikkojen täysimääräiseen käyttöön tähtäävä toiminta. kauden aikana majoitus.

Näin ollen hakemuksessa kuvattu toiminta, johon hakija ryhtyy taloudellisen toiminnan keskeyttämisen aikana, ei edellytä hakijan harjoittamaan taloudellista toimintaa ja maksamaan veroa verokortin muodossa.

Tästä syystä saadun maksun luonne on ratkaiseva keskeytetyn toiminnan aikana ennakkomaksujen hyväksymisen ja laillisuuden kannalta.