Ohjelmistojen myynnistä saatavat tulot – miten niitä verotetaan?

Palveluvero

IT-ala on yksi nopeimmin kasvavista talouden aloista. Teknologian dynaamiset muutokset johtavat uusien ja uudempien tietokoneohjelmien syntymiseen. Ohjelmistojen myynnistä saatavat tulot ovat tuloveron alaisia, mutta ne voidaan luokitella eri tulolähteisiin.

Tietokoneohjelma teoksena

Ensinnäkin on huomattava, että tietokoneohjelmaa on pidettävä tekijänoikeuslain tarkoittamana teoksena. Art. 1 lauseke Tekijän- ja lähioikeuksista annetun lain 1 §:n mukaan teos on mikä tahansa yksilöllisen luovan toiminnan ilmentymä, joka on todettu missä tahansa muodossa, riippumatta sen arvosta, tarkoituksesta ja ilmaisutavasta. Art. 1 lauseke 2 edellä mainitun kohdan 1 alakohta Tekijänoikeuden kohteena olevat teot ovat erityisesti sanoilla ilmaistuja teoksia, matemaattisia symboleita, graafisia merkkejä (kirjallisia, journalistisia, tieteellisiä, kartografisia ja tietokoneohjelmia).

Tietokoneohjelman luojalla on oikeus useisiin teokseen liittyviin tekijänoikeuksiin. Ohjelmiston omistaja voi lisensoida ohjelman toiselle osapuolelle tai myydä sen. Art. Tekijän- ja lähioikeuksista annetun lain 64 §:n mukaan taloudellisten tekijänoikeuksien siirtoa velvoittava sopimus siirtyy ostajalle teoksen vastaanottamisen yhteydessä yksinoikeuden teoksen käyttöön sopimuksessa määrätyllä käyttöalueella, ellei toisin ole siinä säädetään.

Ohjelmistojen myyntitulot – pätevyys

Ohjelmistojen myyntituloja voidaan saada useista lähteistä. On syytä muistaa, että tämä tulo voidaan luokitella elinkeinotoiminnaksi, työsuhteeksi tai henkilökohtaisesti suoritetuksi toiminnaksi. Toisaalta, jos henkilö ei luo ohjelmaa omassa yrityksessään tai häntä ei sido mikään tältä osin sopimus, tällainen tulo tulee luokitella omistusoikeudesta. Art. 10 sek. ALV-lain 1 momentin 7 momentin mukaan tulonlähteenä ovat omaisuusoikeudet, mukaan lukien tulot tämän oikeuden vastikkeellisesta myynnistä. Art. Saman lain 18 §:n 18 §:n 2 momentin mukaan omistusoikeudesta saatavat tulot katsotaan erityisesti erillisissä säännöksissä tarkoitetuista tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista saatuja tuloja, oikeuksia keksinnöllisiin malleihin, oikeuksia integroitujen piirien topografiaan, tavaramerkkejä ja koristekuvioita, mukaan lukien nämä oikeudet maksua vastaan.

Omistusoikeuksista saadut tulot

Se, että veronmaksaja tunnustaa, että ohjelmistojen myynnistä saadut tulot luokitellaan omistusoikeuksiksi, voi osoittautua verotuksellisesti erittäin hyödylliseksi. Tälle tilille tehdystä verosovituksesta luonnollinen henkilö voi periä kuluja 50 % saadusta tulosta.

Art. 22 sek. ALV-lain 9 §:n 1 momentin mukaan tekijän maksua varten omistusoikeuden siirrosta keksintöön, integroidun piirin topografiaan, hyödyllisyysmalliin, teolliseen malliin, tavaramerkkiin tai koriste-malliin, verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset määrätään 50 % saaduista tuloista. On kuitenkin pidettävä mielessä, että näiden kustannusten määrä ei saa ylittää 85 528 zlotya.

Esimerkki 1.

Ohjelmoija loi kotonaan innovatiivisen tietokoneohjelman, jonka hän myi sitten suurelle yritykselle 25 000 zlotylla. Tässä tapauksessa kyseessä on omistusoikeustulo, mikä tarkoittaa, että verotuksessa vähennyskelpoiset kulut ovat 50 % eli 12 500 zlotya. Veron peruste on tulot, joista on vähennetty verokulut, eli 12 500 PLN.

Esimerkki 2.

Ohjelmoija kehitti nykyaikaisen ohjelmiston ja myi sen yrittäjälle 200 000 zlotylla. Saadut rahat tulee luokitella tuloiksi tekijänoikeuksien vastikkeellisesta myynnistä. Vaikka sovelletaan sääntöä, jonka mukaan kustannukset ovat 50 prosenttia saaduista tuloista, ne eivät saa ylittää enimmäismäärää 85 528 zlotya. Tämä tarkoittaa, että veropohja on 114 472 PLN (200 000 - 85 528).

Verovähennyskelpoisista kustannuksista 50 %:n soveltamisen määrää vain se, että verovelvollinen saa tuloa tekijänoikeuden alaisen toiminnan (työn) suorittamisesta. Tämä tarkoittaa, että korotettuja kustannuksia voidaan soveltaa vain, jos teoksen kohde on ainutlaatuinen ja täyttää teoksen tekijän- ja lähioikeuslain mukaiset ehdot.

Veron ennakkomaksu ja vuosimaksu

Pakollisen veron ennakkomaksun vaatii ohjelmiston tekijänoikeuksien siirrosta korvauksen maksava taho (ostaja). Tämä taho toimii maksajana ja on velvollinen keräämään ja sitten maksamaan ennakon ennakon perimiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä - toimivaltaisen veroviraston päällikön hoitaman veroviraston tilille. maksajan asuin- tai kotipaikan yli.

Maksaja on velvollinen lähettämään verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä maksajan asuinpaikan toimivaltaisen veroviraston päällikön johtamalle verovirastolle, ja jos maksaja ei ole luonnollinen henkilö, kotipaikan tai toimipaikan mukaan, jos maksaja ei ole sijoittautunut, vuosittaiset ilmoitukset ennalta määrätyn mallin mukaisesti.

Maksaja on puolestaan ​​velvollinen lähettämään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä verovelvollisille ja verovelvollisen asuinpaikan mukaan toimivaltaisten verovirastojen päälliköiden johtamille verotoimistoille henkilötiedot tulon määrästä (PIT) -11).

Ohjelmistoa myyvä ja tältä tililtä omistusoikeudesta tuloa saava verovelvollinen tekee veroselvityksen PIT-37- tai PIT-36-lomakkeella, joka toimitetaan tulon saamiselle kalenterivuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä. .