Vakuussiirto - tapa saada rahat takaisin?

Co-Koko Muuttuu

Etsitkö tapaa suojata saataviasi? Vakuuksien siirto on ratkaisu, joka voi edistää saatavien tehokasta perintää velalliselle. Lisäksi tämäntyyppistä vaateiden suojaa koskeva sopimus on rakentunut sopimusvapauden periaatteen mukaisesti. Lue tietoturvasiirrosta.

Vakuussiirto - määritelmä

Saatavien vakuus ja irtaimen omaisuuden omistusoikeuden siirto - näin voit määritellä lyhyesti vakuuden siirron. Sekä oikeushenkilöt että luonnolliset henkilöt voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta. Turvallisuussiirto suoritetaan seuraavasti:

  1. Velallinen siirtää irtaimen omaisuuden omistusoikeuden velkojalle, jolloin esimerkiksi auton uusi omistaja on velkoja.
  2. Velallinen maksaa velan velkojalle.
  3. Velkoja suorittaa käänteisen toimenpiteen eli siirtää irtaimen omaisuuden omistusoikeuden entiselle velalliselleen.

Tämä tarkoittaa, että irtain omaisuus kuuluu ensin velalliselle, joka vakuuden luovutussopimuksen perusteella siirtää siihen oikeuden velkojalle, ja velan takaisinmaksun jälkeen esine palaa alkuperäiselle omistajalle (entiselle velalliselle). Tämä menettely ei edellytä edes velan vakuutena olevan irtaimen omaisuuden siirtämistä, ja sopimuksessa olevat määräykset voivat olla sopimusvapauden periaatteen mukaisesti varsin löyhiä.

Miten vakuuden siirto toimii?

Tehdyn sopimuksen mukaisesti:

  • Jos velallinen ei suorita velvoitetta, velkoja säilyttää hänelle luovutetun omaisuuden, kuten auton, elektroniikkalaitteet ja jopa yrityksen omistamat koneet.
  • Jos velallinen suorittaa velvoitteensa, velkoja ei voi kieltäytyä häneltä luovuttamasta omistusoikeutta uudelleen. Jos näin tapahtuu, entisen velallisen on aloitettava siviiliasia, koska velkoja ei noudata sopimusehtoja.
  • Jos velallinen ei maksa velkaa eikä halua palauttaa omaisuuttaan (velan vakuusesinettä) velkojalle, velkojan on kutsuttava poliisi, joka puuttuu asiaan.

Vakuussiirtoa käytetään usein käteislainojen turvaamiseen. Yksi vakuuden siirtosopimuksen määräyksiä säätelevistä säännöksistä on Art. 101 sek. Pankkilain 1 §:

Pankin saatavien vakuus voidaan antaa velallisen tai kolmannen osapuolen toimesta pankille siirtämällä, kunnes velka on maksettu korkoineen ja provisioineen, irtaimen omaisuuden tai arvopapereiden omistusoikeus.”.

Ennen kuin allekirjoitat vakuuden siirtosopimuksen, lue sen kaikki määräykset huolellisesti läpi, erityisesti mitä tulee takaisin maksettavan velan määrään ja takaisinmaksupäivämäärään tai -aikatauluun, jonka mukaan velka tulee maksaa. Jos et ole varma, onko tämä hyvä tapa suojata velkasuojaa, valitse jokin muu ratkaisu, esimerkiksi irtain pantti, asuntolaina tai rekisteröity pantti.