Siirto aktiivisen arvonlisäverovelvollisen rekisteristä

Palveluvero

Yrittäjät, jotka ovat aktiivisia arvonlisäverovelvollisia, jotka alkoivat jälleen täyttää subjektiivisen vapautuksen edellytykset ja halusivat kuulua vapautuksen piiriin, antoivat sitten ilmoituksen, jonka mukaan he pysyisivät arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, mutta he ovat vapautettuja verovelvollisia. . Vuoden 2016 loppuun mennessä tämä tilanne oli ainoa, joka johti aktiivisen arvonlisäveron maksajan siirtymiseen aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteristä arvonlisäverosta vapautettuihin. Seuraavassa artikkelissa uudet ehdot siirtymiselle aktiivisen arvonlisäverovelvollisen rekisteristä vapautetun verovelvollisen rekisteriin.

Siirtyminen aktiivisen arvonlisäverovelvollisen rekisteristä vapautettujen verovelvollisten rekisteriin vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vuoden 2016 loppuun asti pykälän mukaisesti. 96 sek. arvonlisäverolain 10 §:n mukaan aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröidyt verovelvolliset ja samalla:

 1. saavutti pykälässä määriteltyä alhaisemman myyntiarvon. 113 kohta. 1 eli 200 000 zloty. tai

 2. alkoi harjoittaa myyntiä vain vapautettuna art. arvonlisäverolain 43 §

- ja halusivat hyödyntää uudelleen subjektiivista tai objektiivista arvonlisäverovapautusta, minkä jälkeen he tekivät VAT-R-lomakkeella päivitysilmoituksen toimivaltaiselle verovirastolle, mikä johti arvonlisäverovelvolliseksi jäämiseen arvonlisäverovelvolliseksi.

Nämä olivat vuoden 2016 loppuun asti ainoita tapauksia, joissa aktiivisena arvonlisäverovelvollisena olevan yrityksen verotuksellinen asema muutettiin arvonlisäverottomaksi verovelvolliseksi.

ALV-vapautuksen uudelleenkäytön ehdot

Jos edellä mainitut arvonlisäverovapauteen palaamisen perusedellytykset täyttyvät, verovelvollinen voi tehdä sen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua, joka tulee laskea:

 1. sen vuoden lopusta, jona verovelvollinen menetti oikeuden arvonlisäverovapautukseen tai erosi siitä vapaaehtoisesti,

 2. vuoden alusta edellisenä verovuonna, jolloin sen myynnin arvo oli alle 200 tuhatta. zloty.

Uudet tilanteet aktiivisten arvonlisäverovelvollisten siirtämisessä vapautettujen verovelvollisten rekisteriin

Muutetun taiteen mukaan. arvonlisäverolain 96 §:n mukaisesti 1.1.2017 alkaen. edellä mainittujen tilanteiden lisäksi, joissa aktiiviset arvonlisäverovelvolliset siirretään vapautettujen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, on lisätty tilanne, jossa aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistetaan yhteisöt, jotka:

 1. aloitti myynnin vain vapautettuna tai

 2. tekivät ilmoituksen, että he harjoittavat vain pykälän mukaisesti vapautettua myyntiä. arvonlisäverolain 43 §

- ja niiden jättäminen arvonlisäverosta vapautettujen verovelvollisten rekisteriin tapahtuu tilanteessa, jossa:

 1. verovelvollinen esittää toimittamissaan arvonlisäveroilmoituksissa 6 peräkkäisen kuukauden tai 2 peräkkäisen vuosineljänneksen ajalta vain pykälän mukaisen verovapaan myynnin. arvonlisäverolain 43 § ja

 1. ei ole jättänyt VAT-R-lomakkeella päivityshakemusta toimivaltaiselle verovirastolle,

Kuitenkin art. 96 sek. arvonlisäverolain 10b pykälässä esitettyä tilannetta ei sovelleta, jos verovelvollinen edellä mainittuihin olosuhteisiin liittyvien selvitysten seurauksena osoittaa, että muun kuin verovapaan myynnin puuttuminen ilmoituksissa liittyy erityisyyteen. harjoitetusta liiketoiminnasta, eikä muun kuin verovapaan myynnin lopettamiseen.

Veroviraston päällikkö voi edellä mainitussa tilanteessa palauttaa verovelvollisen aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilman rekisteröintiilmoitusta, jos verovelvollinen osoittaa, että ilmoituksissa olevan muun kuin verovapaan myynnin puute liittyy asiaan. toiminnan erityispiirteisiin, eikä muuhun kuin verovapaaseen myynnin lopettamiseen.

Vähennetyn arvonlisäveron korjaus

Arvonlisäverovapautukseen paluu liittyy sekä omaisuuden että komponenttien käyttötarkoituksen muutokseen
ja varastossa olevat tavarat, materiaalit, jotka liittyvät aiemmin vähennetyn arvonlisäveron korjaukseen:

 1. kun kyseessä on muu omaisuus kuin kiinteistö, 5 vuoden ajan käyttötarkoituksen muuttumisvuodesta alkaen,

 2. kun kyseessä on muu omaisuus, joka on kiinteistöä, 10 vuoden ajan käyttötarkoituksen muutosvuodesta alkaen,

 3. tavaroiden osalta selvitykseen sisältyvät materiaalit siltä ajalta, jolloin arvonlisäverovapautuksen uudelleenkäyttö tapahtui.