Tavaran siirto ulkomaille korjattavaksi

Palveluvero

Ostaessaan tavaroita ulkomailta yrittäjät joutuvat usein käyttämään tavaroita koskevaa takuuta. Siksi he lähettävät viallisen tuotteen ulkomaille, ja ulkomainen urakoitsija lähettää korjatun tuotteen takaisin korjauksen jälkeen. Useampi kuin yksi yrittäjä alkaa miettiä, kuinka tällaista tuottoa verotetaan. Artikkelin aiheena on tavaroiden liikkuminen ulkomaille niiden korjaamiseksi. Hanki yksityiskohdat.

Ostettujen tavaroiden toimitus Euroopan unionin urakoitsijalle korjattavaksi

Yrittäjä, joka ostaa tavaran Euroopan unionin urakoitsijalta ja lähettää sen sitten korjattavaksi, ei suorita tavaroiden yhteisön sisäistä toimitusta.

Art. 13 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tavaroiden yhteisöluovutuksella tarkoitetaan tavaroiden vientiä maan alueelta suoritettaessa määräysvallan siirtäminen tavaran omistajana jäsenen alueella. muu valtio kuin sen maan alue, josta tavaroiden toimitus aloitettiin.

Art. 13 sek. arvonlisäverolain 4 §:n mukaan verovelvollisen suorittamaa tai hänen lukuun tapahtuvaa tavaroiden liikkumista ei pidetä yhteisön sisäisenä tavaranluovutuksena tilanteessa, jossa:

  • tavaroista on tehtävä palveluja, jotka suoritetaan muun jäsenvaltion kuin maan alueella kyseisen verovelvollisen hyväksi palveluista, jotka koostuvat niiden arvostamisesta tai töiden suorittamisesta niille, edellyttäen, että tavarat siirretään takaisin maan alueelle näiden palvelujen suorittamisen jälkeen.

Tavaran siirto ulkomaille korjattavaksi

Arvonlisäverolain säännöksistä käy selvästi ilmi, että yhteisön sisäistä tavaroiden luovutusta ei pidetä tavaroiden luovutuksena Euroopan unionista urakoitsijalle, jos niihin tehdään töitä ja ne palautetaan Puolalle vastaanottaja. Edellä oleva osoittaa selvästi, että viallisten tavaroiden lähetys korjattavaksi urakoitsijalle Euroopan unionista ei ole yhteisön sisäistä tavaran luovutusta. Yllä oleva heijastuu yksilölliseen tulkintaan 13.12.2013. Katowicen verokamarin johtaja, viitenumero IPPP3 / 443-856 / 13-2 / JK.

Korjattujen tavaroiden palautus urakoitsijalta Euroopan Unionista

Art. 9 sek.arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan määräysvallan hankkimista omistajina tavaroista, jotka toimituksen seurauksena lähetetään tai kuljetetaan maan alueelle. muussa jäsenvaltiossa kuin heidän esineensä alueella.

Yhteisön sisäinen vastiketta vastaan ​​tapahtuva tavarahankinta puolestaan ​​ymmärretään sellaiseksi, että tälle verovelvolliselle kuuluva arvonlisäveron maksaja siirtää tavarat muun jäsenvaltion alueelta kuin sen maan alueelta. maa,

jos verovelvollinen on valmistanut tavarat toisen jäsenvaltion alueella sijoittautumisensa puitteissa:

  1. valmistettu,

  2. uutettu,

  3. hankittu, myös osana yhteisön sisäistä tavaroiden hankintaa,

  4. tuotu

- ja ne on tarkoitettu palvelemaan verovelvollisen taloudellista toimintaa.

Edellä mainitut määräykset huomioon ottaen korjattujen tavaroiden palauttaminen Euroopan unionin urakoitsijalta ei ole yhteisön sisäistä tavaranhankintaa.

Korjauspalvelun ostaminen Euroopan unionin urakoitsijalta ostetuille tavaroille

Ottaen huomioon edellä mainitut säännökset ja kaikki väitteet on todettava, että viallisten tavaroiden lähettäminen korjattavaksi urakoitsijalle Euroopan unionista ja tämän jälkeen jo korjattujen tavaroiden palauttaminen ei ole yhteisön sisäistä tavaran luovutusta. tavaroita tai tavaroiden yhteisöhankintaa.

Se on kuitenkin tämän tuotteen korjauspalveluiden maahantuonti Art. arvonlisäverolain 28b, minkä vahvistaa myös 16.4.2013 päivätty yksittäinen tulkinta. Poznańin verokamarin johtaja, viitenumero ILPP4 / 443-13 / 13-4 / EWW.