Luonnollisen henkilön muuttaminen yritykseksi ja kassakoneeksi

Verkkosivusto

Usein veronmaksajat päättävät muuttaa elinkeinonharjoittamisen muodon yksityisyrityksestä osakeyhtiöksi tai pääomayhtiöksi. Tällöin herää kysymys, mahdollistaako luonnollisen henkilön muuttuminen yhtiöksi yksityisyrittäjiksi hankittujen kassakoneiden käytön ja onko tällaisessa tilanteessa tarpeen palauttaa niiden ostoon käytetty verohelpotus.

Mitä vaikutuksia luonnollisen henkilön muuttamisella yritykseksi on?

Omissa nimissään taloudellista toimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön yrittäjän muuttuessa yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi tai osakeyhtiöksi muunnettu yhtiö ei ole uusi yhteisö, vaan luonnollisen henkilön yrityksen laillinen seuraaja.

Veroperäisyyttä tapahtuu mm. muutoksen seurauksena:

 • yrittäjä, joka on yksityinen elinkeinonharjoittaja, luonnollinen henkilö; tällainen yhtiö tulee harjoitettuun liiketoimintaan liittyvään verolain säännöksissä tarkoitettuun muuttuneen yrittäjän lakiin, lukuun ottamatta niitä oikeuksia, joita ei voida jatkaa pääomayhtiöiden verotusta koskevien säännösten nojalla;

 • yhtiö, joka ei ole oikeushenkilö, tai yhtiö, joka on oikeushenkilönä pääomayhtiössä; perustetulla pääomayhtiöllä on kaikki muunnettavan yhtiön verolaissa säädetyt oikeudet ja velvollisuudet;

 • oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva yhtiö tai pääomayhtiö liikeyhtiöksi.

Seuraaja on myös yhtiö, joka ei ole oikeushenkilö, jolle luonnollinen henkilö on toiminut yrityksensä muodossa osuuden kattamiseksi. Tässä tapauksessa se muodostaa verolain säännösten mukaiset lahjoitetun yrityksen oikeudet. Poikkeuksen muodostavat ne oikeudet, joita ei voida jatkaa oikeushenkilöllisyyttä vailla olevien yhtiöiden verotusta koskevien säännösten perusteella.

Sen vuoksi ei ole esteitä aiemmin toiminnassa käytettyjen kassakoneiden käytölle. Kuitenkin, jotta niitä voidaan käyttää, verotusmoduuli on vaihdettava.

§ 8 sek. Valtiovarainministerin 14 päivänä maaliskuuta 2013 antaman asetuksen kassakoneista, jotka rekisteröivät kassakoneella tulostetun verokuitin, 1 kohdassa 6 on oltava mm. seuraavat tiedot:

 • verovelvollisen etu- ja sukunimi tai nimi, myyntipisteen osoite ja ei-pysyvän myynnin osalta - verovelvollisen kotipaikan tai asuinpaikan osoite;

 • verovelvollisen verotunnistenumero (NIP);

 • tulosteen järjestysnumero;

 • myyntipäivä ja aika ja minuutti;

 • verokuitin peräkkäinen numero;

 • kassanumero ja kassan nimi - useammalle kuin yhdelle kassalle;

 • ostajan verotunnus (ostajan NIP) - ostajan pyynnöstä;

 • verologo ja kassakoneen yksilöllinen numero.

Tästä syystä, jotta "vanhoja" kassakoneita voidaan käyttää muuntamisen jälkeen, niiden moduulit on luettava ja vaihdettava ja kassa on rekisteröitävä uudelleen verovirastoon (niiden verottaminen uusilla numeroilla). Tämän kannan vahvistavat myös veroviranomaiset, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan 31. elokuuta 2005 päivätty kirje nro PPB2-4407 / I / 31/2005, josta voimme lukea:

(…) Verovelvollisen oikeusseuraajan käyttäminen luonnollisen henkilön yhteisön aiemmin omistamia kassakoneita on mahdotonta, koska verotunniste ei siirry kyseisen muuntamisen yhteydessä seuraaja. Oikeusseuraaja - yhtiöyhteisö - ei saa missään tapauksessa käyttää muunnetun verovelvollisen NIP-veronmaksajaa. Luonnollisen henkilön yhteisön aiemmin omistamien samojen kassakoneiden käyttö oikeusseuraajan toimesta on mahdollista, jos: kassakoneen verotusmoduulin vaihto (...).

Käteisen alennuksen palautus

Veronmaksaja, joka aloittaa liikevaihdon ja erääntyvien veromäärien kirjaamisen soveltuvina päivinä, voi vähentää tästä verosta kunkin kirjaamisen alkamispäivänä (velvoitteen syntymispäivänä) ilmoitetun kassakoneen oston määrän 90 % ostohinnasta (ilman veroja), mutta enintään 700 PLN.

Veronmaksaja on velvollinen palauttamaan kassakoneiden hankintaan käytetyt vähennetyt tai palautetut summat, kun kolmen vuoden kuluessa kirjaamisesta:

 • lopettaa toiminta;

 • selvitystila avataan;

 • asetetaan konkurssiin;

 • yritys tai tehdas (sivuliike) myydään;

 • älä ilmoita kassakonetta asianomaisen palvelun pakolliseen tekniseen tarkastukseen sovellettavassa määräajassa;

 • tehdä vähennyksen säännösten ehtojen vastaisesti.

Tilanteessa, jossa luonnollisen henkilön harjoittamaa yksityistä yritystä ei pureta, vaan tapahtuu prosessi, johon liittyy yrityksen oikeudellisen muodon muutos (tätä yhteisöä tulisi käsitellä ikään kuin se olisi sama veronmaksaja), verohelpotus tulee ei palauteta. Łódźin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 5. toukokuuta 2016 annetulla yksittäisellä päätöksellä nro 1061-IPTPP3.4512.119.2016.2.ALN, josta voimme lukea:

(...) itse asiassa kyseessä ei ole luonnollisen henkilön suorittaman yksityisen elinkeinonharjoittajan selvitystila, vaan prosessi, joka koostuu yrityksen oikeudellisen muodon muuttamisesta, joten tätä yhteisöä on kohdeltava ikään kuin se olisi sama veronmaksaja. Tämä tarkoittaa sitä, että hakija "on ottanut haltuunsa" jo olemassa olevan velvoitteen pitää kirjaa liikevaihdosta ja maksettavista veromääristä kassakoneella.

Ottaen huomioon mainitut lain säännökset ja tapauksen kuvaus on todettava, että pääomayhtiö, joka perustetaan luonnollisen henkilön pykälän mukaisesti harjoittaman taloudellisen toiminnan muutoksen seurauksena. 551 § 5 § ja artikla. Kauppayhtiölain 5841 pykälän 2 momentin mukaan sillä ei ole velvollisuutta palauttaa kahden yhtiön edelleen käytössä olevan kassakoneen ostohuojennusta, koska niille käytettyjen rahamäärien vähentämisestä ja palauttamisesta annetun asetuksen 6 §:n mukaisia ​​tiloja ei ole. kassakoneiden osto (...).

Myöskään itse moduulin vaihto ei ole syy alennuksen palauttamiseen. Tämän kannan vahvisti myös Bydgoszczin verokamarin johtaja 21. maaliskuuta 2011 annetulla yksittäisellä päätöksellä ITPP1 / 443-1247 / 10 / AJ, jossa luemme:

(...) verovelvollisella on erityistapauksissa velvollisuus palauttaa kassakoneen hankintaan käytetty summa.

Tämän vuoksi viitaten hakemuksessa esitettyyn tosiseikkojen kuvaukseen tältä osin sovellettaviin lainsäännöksiin on todettava, että veromuistin korvaamista ei mainita seikoissa, jotka ovat aiheuttaneet oikeuden menettämiseen vähennyshyvitykseen. kassakoneen osto. Sekä vian ja korjaustarpeen aiheuttama tilapäinen kirjauskatkos verotuslaitteen käytössä ja veromuistin vaihtaminen eivät ole kassakoneen käytön lopettamista aiheuttavia seikkoja. (...).