Viimeiset päivät luovuttaa PIT-11 työntekijälle!

Co-Koko Muuttuu

Jokaisen työntekijää palkkaavan työnantajan on laadittava heille verotiedot vuoden lopun jälkeen. Ilmoitusten lähetysaika verovirastolle on 31. tammikuuta. Lisävelvollisuutena on toimittaa PIT-11 työntekijälle vuositietojen mukana. Mihin määräaikaan mennessä tämä pitäisi tehdä?

Mihin päivään mennessä PIT-11 tulee luovuttaa työntekijälle?

Työntekijän tulee saada PIT-11 kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Jos helmikuun viimeinen päivä osuu vapaalle päivälle, ilmoitusvelvollisuus on seuraava työpäivä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2021 PIT-11 tulee siirtyä työntekijälle viimeistään 1.3. Työnantajalla on useita vaihtoehtoja antaa vuosikertomus työntekijöille:

  • henkilökohtaisesti - sitten työntekijälle annetaan yksi ilmoitus, ja toisaalta hänen tulee vahvistaa, että hän on vastaanottanut ilmoituksen;
  • kirjeellä - silloin sinun on lähetettävä ilmoitus vastaanottotodistuksella;
  • sähköisesti - tämä lomake on sallittu vain, jos työntekijä suostuu, ja itse asiakirja tulee allekirjoittaa pätevällä allekirjoituksella, lisäksi työnantajalla tulee olla vahvistus viestin vastaanottamisesta.

Työnantaja, joka ei ole maksanut työntekijöilleen PIT-11:tä laissa säädetyssä ajassa, on alttiina 180 päivämaksun suuruiseen sakkoon, joka johtuu pykälästä. 80 sek. Verorikoslain 2 §.

Mihin asti työntekijöille on annettava vuosittaiset tiedot?

Työnantaja on myös velvollinen antamaan työntekijöille vuosittaiset tiedot sosiaaliturvamaksuista. Tämä asiakirja tulee laatia ZUS:lle kuukausittain toimitettavien henkilökohtaisten raporttien perusteella, eli siitä tulee ilmetä:

  • ZUS:lle siirrettyjen maksujen määrä eriteltyinä kuukausiin;
  • luettelo maksetuista etuuksista ja sairauspoissaoloajan palkkioista sekä maksujen maksamisen taukojen tyypeistä ja jaksoista.

Tällainen asiakirja tulee toimittaa työntekijälle samaan aikaan PIT-11:n kanssa eli helmikuun loppuun mennessä, ja vuonna 2021 tätä ajanjaksoa jatkettiin maaliskuun 1. päivään. Tiedot voidaan toimittaa samalla tavalla kuin PIT-11.

Jos työnantaja ei anna vakuutetulle tai entiselle vakuutetulle vuositietoja kirjallisesti, hän ei täytä sosiaalivakuutuslain mukaisia ​​velvollisuuksiaan. Art. Edellä mainitun lain 98 §:n mukaan ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuksien laiminlyönnistä seuraa sakko, joka on enintään 5 000,00 PLN.

Yksi keskeisistä tehtävistä on PIT-11:n toimittaminen työntekijälle sekä vuositiedotus. Se kannattaa suorittaa ajoissa, jotta se ei altistu taloudellisille seurauksille.