Ekologiset hankkeet - rahoitus

Palveluliiketoiminta

Ekologia on ollut erittäin suosittu aihe jo jonkin aikaa. Myös oman yrityksemme yhteydessä kannattaa kiinnostua proekologisista hankkeista - jo pelkästään siksi, että EU-rahat on tarkoitettu luonnonympäristön suojeluun.

Mitä ovat pro-ekologiset projektit?

Mitä ekologiset projektit tarkalleen ottaen ovat? Sanakirjan määritelmän mukaan nämä kaikki ovat toimia, joilla pyritään parantamaan väestön elinoloja parantamalla luonnonympäristön tilaa.

Ekologiset hankkeet – kenelle yhteisrahoitus?

Ekologisten hankkeiden tuki on suunnattu yrityksille, joiden toiminnalla voi olla kielteisiä vaikutuksia luonnonympäristöön. Tässä tapauksessa varoja voidaan kohdentaa esimerkiksi vesi- ja jätevesihuoltoon, jätehuoltoon tai yrityksen ekologiseen energiainfrastruktuuriin. Lisäksi yritys voi saada rahoitusta nykyisen kunnon parantamisen lisäksi myös vasta tulevien negatiivisten vaikutusten torjumiseen. Näin ollen tämä koskee hankkeita, joiden tavoitteena on torjua uhkia ja edistää ekologista asenteiden kehittymistä.

EU:n ympäristönsuojelutukia Puolassa hallinnoi kansallinen ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahasto yhdessä voivodikuntarahastojen kanssa. Heidän toiminnan oikeusperustana on ympäristönsuojelulaki. Tällä hetkellä suurin osa varoista on suunnattu ympäristönsuojeluinfrastruktuurin laajentamiseen ja nykyaikaistamiseen.

Vuonna 2013 perustettiin seuraavat ensisijaiset ohjelmat:

 • kunnallinen jätehuolto:
  • yhdyskuntajätehuoltojärjestelmien kehittäminen,
  • valikoivan jätteenkeruun kehittäminen,
 • yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen sulkeminen ja kunnostaminen,
 • ei kunnallinen jätehuolto:
  • muiden kuin yhdyskuntajätteiden, erityisesti vaarallisten jätteiden, jätehuoltojärjestelmien kehittäminen,
  • asbestia sisältävien tuotteiden poisto,
  • kansainväliset jätekuljetukset,
 • romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmän yhteisrahoitus:
  • yhteisrahoitus romuajoneuvojen purkamiseen,
  • kuntien yhteisrahoitus hylättyjen romuajoneuvojen keräämisen alalla,
  • investointien yhteisrahoitus romuajoneuvojen purkamisen ja ajoneuvojen purkamisesta johtuvan jätehuollon alalla,
 • rappeutuneiden alueiden kunnostaminen ja erityisen kielteisten ympäristövaikutusten lähteiden poistaminen:
  • CIEP:n projektit - "ekologiset pommit",
  • rappeutuneiden alueiden kunnostus,
 • Infrastruktuuri ja ympäristö -toimenpideohjelman toimintalinjan II - jätehuolto ja maanpinnan suojelu - yhteisrahoitus:
  • täydentää I&E OP:n toimintalinjan II yhteisrahoitusta,
  • OP I&E:n mahdollisten edunsaajien yhteisrahoitus,
  • toteutetaan maakuntien ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastoista.