Tappio edellisiltä vuosilta - vähennys PIT-ennakoista

Palveluvero

ALV-laki antaa verovelvollisille mahdollisuuden vähentää nykyistä tuloaan aikaisempien vuosien tappiolla (lain 9 §:n 3 momentti). Näin yrittäjä voi alentaa nykyistä velkaa verovirastolle vuoden aikana. Tarkista, miten aikaisempien vuosien tappio tulee kattaa!

Tappio edellisiltä vuosilta - vähennysehdot

Veronmaksajalla on oikeus vähentää tuloaan aikaisempina vuosina syntyneellä tappiolla. Tietyt ehdot on kuitenkin otettava huomioon:

  • Tietyn vuoden verotappio voidaan maksaa vain 5 peräkkäisenä verovuonna,
  • tappion on tultava samasta lähteestä kuin tulo, josta se vähennetään.

Jos vahinko on syntynyt vuoteen 2018 mennessä, kertaluonteisen tappiovähennyksen määrä ei saa olla yli 50 % vahingon määrästä.

Jos tappio on syntynyt vuodesta 2019, verovelvollisella on kaksi vaihtoehtoa:

- voi vähentää maksettavan tappion 50 % yhden vuoden aikana ja loput seuraavina vuosina,
- voi vähentää tappion koko arvon (kerran) viiden vuoden kuluessa tappiosta edellyttäen, että tappion määrä ei ylitä 5 miljoonaa zlotya. Jos tappion arvo ylittää 5 miljoonaa zlotya, 5 miljoonan zlotyn määrä on mahdollista vähentää kerran ja tappion jäljellä oleva arvo viiden vuoden kuluessa 50 prosentin rajoissa.

Art. 9 sek. 3 u.p.d.o.f.
verovuonna aiheutuneen tulonlähteen tappion määrän verovelvollinen voi:
1) alentaa tästä lähteestä saatua tuloa seuraavina viitenä peräkkäisenä verovuonna edellyttäen, että vähennyksen määrä jonakin näistä vuosista ei saa ylittää 50 prosenttia tämän tappion määrästä, tai
2) vähentää tästä lähteestä saatua kertaluonteista tuloa jonakin seuraavan viiden seuraavan verovuoden aikana enintään 5 000 000 zlotylla, perimättä jäänyt määrä on selvitettävä tämän viisivuotiskauden jäljellä olevina vuosina, kuitenkin vähennys ei saa olla minkään näistä vuosista yli 50 prosenttia tämän tappion määrästä

Milloin aikaisempien vuosien tappiota ei voida vähentää?

Tappion vähentämistä koskevaa säännöstä ei sovelleta tappioihin, jotka aiheutuvat omaisuuden ja omaisuusoikeuksien vastikkeellisesta myynnistä sekä tulonlähteistä, joista saatava tulo on verotonta.

Tappioita ei voida vähentää, jos sen perustamisesta on kulunut 6 peräkkäistä vuotta.

Esimerkki 1.

Vuonna 2017 veronmaksaja sai liiketoiminnasta tappiota 20 000 zlotya. Vuonna 2018 hän vähensi 10 000 PLN tappion (50 %). Mihin asti hän voi vähentää loput?

Vuonna 2017 syntyneen tappion maksun ja vähennyksen viimeinen päivä on vuodelta 2022 saadut tulot.

Tappion vähennysmahdollisuuden lisäehto, jonka veronmaksajat näyttävät usein unohtavan, on, että yrittäjän on hankittava tuloja tappion vähentämiseksi. Näin ollen aikaisempien vuosien tappio ei lisää nykyistä tappiota. Sen avulla voit vähentää tulojasi vain, jos ne on ansaittu tiettynä vuonna.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vähennetäänkö aikaisempien vuosien tappio kausiennakoista vai vuosittaisessa veroilmoituksessa?

Verosäädöksissä ei kerrota, voidaanko aikaisempien vuosien tappiot vähentää vasta vuoden päättymisen jälkeen vuosittaista veroilmoitusta täydentämällä vai jatkuvasti verovuoden aikana lasketuilla jaksollisilla ennakkomaksuilla.

Veroviranomaisen kannan mukaan verovelvollinen voi vähentää tuloaan aikaisempien vuosien tappiolla myös vuoden aikana. Łódźin verokamarin johtaja vahvisti tämän 9. elokuuta 2011 annetulla yksittäisellä päätöksellä (viite IPTPB1 / 415-42 / 11-2 / ASZ):

"(...) Seuraavien vuosien tappioiden selvittämistä koskevissa säännöksissä ei käy ilmi, pitäisikö tällainen selvitys tehdä vasta tietyn verovuoden päättymisen jälkeen vai sen aikana. Tästä syystä tässä ei ole yksityiskohtaisia ​​säännöksiä. Tässä yhteydessä on oletettava, että tämä tappio on mahdollista maksaa sekä verovuoden aikana että sen päättymisen jälkeen, ja sopivan tavan valinta on verovelvollisen harkinnassa.

Jos verovelvollinen siitä huolimatta, että hän on vähentänyt osan aikaisempien vuosien tappiosta verovuoden tuloista (ennakko), kyseisen verovuoden loppuselvitykseen ei tuottanut tuloa, vaan tappiota, joten sitä ei makseta. voi hyötyä vähennyksestä, ei hän menettää "ennakkoon maksamansa" tappion määrän. Tämä summa voidaan vähentää seuraavina verovuosina."

Veronmaksajan ei tarvitse korjata vuoden aikana laskettuja ennakkomaksuja, jotka sisältävät aikaisempien vuosien tappion, vaikka hän ansaitsisi tappion vuosiselvitykseen. Oli mahdotonta ennustaa, että se tekisi kokonaistappiota vuoden lopussa. Tällaisessa tilanteessa aikaisempien vuosien tappiota ei yksinkertaisesti sisällytetä veroilmoitukseen, koska - kuten aiemmin todettiin - aikaisempien vuosien tappio ei voi lisätä kuluvan vuoden tappiota.

Lopuksi on syytä mainita, että veronmaksaja päättää vähentääkö tappio jo vuoden aikana jaksoittaisen tuloveron ennakon laskennassa vai vasta vuosittaisessa loppuselvityksessä. Tärkeää on myös se, että hän itse päättää minkä arvon tappiosta ja milloin - minä vuonna - vähentää, ottaen huomioon tietysti lakisääteisen 50 % rajan ja olettaen, että tappio voidaan vähentää enintään seuraavana. viisi peräkkäistä verovuotta.

Tappio edellisiltä vuosilta - selvitys wfirma.pl-järjestelmässä

Selvittääksesi edellisten vuosien tappion wfirma.pl-järjestelmässä, siirry ASETUKSET-välilehteen ja napsauta sitten VEROT-taulukossa kohtaa TULOVERO. Napsauta sitten näkyviin tulevassa ikkunassa ADD DEDUCTION ja täytä tiedot. Tällöin syntyvä tappio sisällytetään automaattisesti tuloveron ennakkomaksuihin ja lopuksi vuosittaiseen veroilmoitukseen.

Lisätietoja aiempien vuosien aloitusten selvittämisestä wfirma.pl-järjestelmässä artikkelissa: https://pomoc.wfirma.pl/-jak-wrożic-do-systemu-strate