Yrittäjä ja luotto – mikä vaikuttaa hänen luottokelpoisuuteensa?

Palveluliiketoiminta

Yrityksen pyörittämiseen liittyy riippumattomuus ja joustavuus. Vaikka yksityiset yrittäjät ovat Puolan talouden selkäranka, heidän tilanteensa ei ole aina kadehdittava. Oma yritys voi tarkoittaa mm vaikeuksia lainan saamisessa.

Ekonomistien tutkimukset vahvistavat, että koko yhteiskunnan hyvinvointi riippuu suurelta osin yrittäjistä. Toisin kuin näyttää, tämä vastuu ei ole pelkästään suurilla huolenaiheilla. Kuten "Puolan pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta koskevassa raportissa" käy ilmi, tämä segmentti vastaa 49,8 prosentin BKT:sta. Kova työ, luovuus ja innovaatio eivät kuitenkaan aina johda elämän mukavuuteen. Yrittäjät joutuvat kamppailemaan monien ongelmien kanssa. Säännösten ja muodollisten vaatimusten lisääntymisen lisäksi yrittäjänä oleminen voi olla myös liiketoiminnan ja elämänmenon tiellä. Kuten käytäntö osoittaa, tulojen ansaitseminen tällä tilillä voi olla vaikeaa monissa arkipäivän toiminnoissa, kuten lainan ottamisessa pankista. Hyvä valmistautuminen ja läpinäkyvyys auttavat kuitenkin rahoituksen saamisessa.

Yrittäjän luottokelpoisuus

Jokaiselle pankkilainaa hakevalle henkilölle luottokelpoisuudesta tulee avainkäsite. Päinvastoin kuin näyttää, sitä tarkastellaan riippumatta siitä, haemmeko asuntolainaa vai käteislainaa. Yksinkertaisesti sanottuna tämä on summa, joka analyytikkojen mukaan tietyn lainanottajan tulisi käsitellä takaisinmaksun kanssa. Sen laskemiseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi peruskysymyksistä on ansiotulo ja sen vakaus. Toki toistaiseksi voimassa oleva työsopimus suosii positiivista luottopäätöstä: sillä voi ylpeillä, on pankille paras ennuste. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että yrittäjiltä ja jopa siviilioikeudellisilta sopimuksilta työllisiltä evätään mahdollisuudet lainaan. Heidän tiensä rahoitukseen on hieman erilainen, eivätkä ne välttämättä johda rahoitukseen joissakin laitoksissa.

Miten pankki laskee luottokelpoisuuden?

Työsopimuksen tapauksessa menettely on melko yksinkertainen: työnantajan antama tuloslaskelma on useimmissa tapauksissa ainoa asiakirja, joka kiinnostaa analyytikoita. Jos lainanottaja täyttää työsuhteen pituuden vaatimukset (useimmissa pankeissa minimiaika on 6 tai 12 kuukautta harjoittelua tietyn työnantajan palveluksessa) ja sopimuksessa luvataan, että tulot pysyvät vakaana myös jatkossa, laina maksetaan. myönnetty negatiivisten oletusten puuttuessa. Tällä tavalla on kuitenkin mahdotonta varmistaa, että henkilö on hänen oma työnantajansa. Yrittäjien on siksi toimitettava pankille täydelliset asiakirjat. Niihin kuuluu mm

  • Todistukset maksurästittömyydestä Verovirastossa ja Kansaneläkelaitoksessa.
  • Tulo- ja menokirja, jos tilitämme tällaisilla periaatteilla.
  • Maksut muiden tahojen kanssa.
  • Tiliotteet.
  • Veronpalautukset.

Analyysin tarkoituksena on selvittää yrittäjän todelliset taloudelliset mahdollisuudet. Esimerkiksi henkilöillä, jotka ovat äskettäin keskeyttäneet toimintansa tai osoittaneet tappiota, voi olla merkittäviä ongelmia rahoituksen saamisessa. Pankki välittää myös tulojensa säännöllisyydestä ja vakaudesta – jos ne vaihtelevat merkittävästi (usein 30 % erona), se voi vaikeuttaa lainan saamista tai liittyä marginaalin nousuun. Tilanne on kuitenkin hieman erilainen kausitoimialoilla toimivien yritysten kohdalla, jotka kuitenkin pystyvät osoittamaan maksuvalmiuden ja hyvän kunnon.

Minimitoimikausi

Yhtiön vanhemmalla iällä tulee olemaan suuri merkitys pankille. Yritysseikkailuaan aloittavilla yrittäjillä on suuria ongelmia lainan saamisessa, mukaan lukien käteislaina ja erilaiset lainat yrityksille. Useimmissa pankeissa liiketoiminnan vähimmäiskesto on 12 kuukautta. Jotkut laitokset lyhentävät sen 6 kuukauteen. Joidenkin pankkien edullisiin ehtoihin puolestaan ​​voivat luottaa ihmiset, jotka ovat vaihtaneet kokopäivätyönsä tietyn työnantajan palveluksessa B2B-sopimukseksi - tässä tapauksessa analyytikot suhtautuvat niihin suotuisammin ja yhdistävät yrityksen johtamisajan. aiemmalla työkokemuksella.
Tarkista käteislainatarjoukset: https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe

Verotusmuodolla on väliä

Luottokyky riippuu myös valitusta tilitysmuodosta veroviraston kanssa. Periaatteessa kauppiaat voivat käyttää neljää vaihtoehtoa:

  • veroasteikko,
  • kiinteämääräinen
  • kertakorvaus
  • verokortti

Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa korkeat kustannukset voivat olla ongelma. Vaikka yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa niiden avulla voit säästää maksetussa tuloverossa, ne näkyvät myös ansaituina tuloina. Jos aiomme hakea suurempaa käteislainaa tai asuntolainaa, niitä kannattaa pienentää. Lainan saaminen on vielä vaikeampaa, jos selvitämme veroviraston kanssa kertasummalla. Pankit kirjaavat tuloiksi noin 20 % yrittäjien tuloista, jotka päättävät käyttää tätä velkojensa maksutapaa. Verokortin valittajien luottokelpoisuus puolestaan ​​tulee olemaan yhteydessä viranomaisten määräämään korttikorkoon.

Laina yrittäjälle

Markkinoiden kehityksen myötä myös työllisyysrakenne muuttuu selvästi. Myös pankkiirit ovat huomanneet yrittäjyyden kasvavan suosion erityisesti innovatiivisilla toimialoilla. Vaikka jotkin toimielimet lähestyvät heitä edelleen tiukasti ja selvittävät tilit samoin ehdoin kuin muut yritykset, osa päätti ojentaa auttavan kätensä b2b-pohjalta yhteistyötä tekeville ja lähentää vaatimuksia työsuhteessa oleviin työntekijöihin. Siinä tapauksessa urakoitsijan vakuutus yhteistyön vakaudesta tai saatujen tulojen säännöllisyydestä on avainasemassa.

Käteislaina yrittäjälle

Käteislainat ovat varsin laaja tuotevalikoima, joka sisältää sekä pienten summien pikalainoja että ehdottomasti vakavampia vastuita, joihin liittyy suuria summia ja pidemmät laina-ajat. Ensimmäisen tapauksessa yrittäjien, joilla ei ole taloudellisia ongelmia ja jotka eivät näy BIK:n, BIG:n ja KRD:n tietokannassa, pitäisi saada käteistä ilman suurempia ongelmia. Se on erittäin helppoa, varsinkin pankissa, jossa he pitävät tiliä. Monissa muissa paikoissa tuloslaskelma tai perustiliotteet riittävät. Kuitenkin, jos tarpeet ovat suuremmat, luottokelpoisuus on avainasemassa ja koko prosessi voi olla monimutkaisempi kuin kokopäiväisten työntekijöiden kohdalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tällaista mahdollisuutta olisi. Yhtiön hyvän taloudellisen tilanteen ja vakaan tuloksen pitäisi vakuuttaa riskiä arvioivat analyytikot.

Luotto yritykselle - erilaiset kasvot

Pankit ovat antaneet yrityksille monenlaista taloudellista tukea. Tavallisten käyttöpääoma- ja investointilainojen lisäksi yrittäjät voivat hyödyntää käteislainoja, joita voidaan käyttää sekä tarvittavien laitteiden tai teknologioiden hankintaan että meneillään olevaan toimintaan. Niiden tärkein etu on mahdollisuus hakea suurempia summia ja hajauttaa takaisinmaksu useampaan eriin. Käteislainasta tässä muodossa voi tulla vankka käteisruiske, joka auttaa sinua levittämään siipiäsi. Lainaajan on esitettävä yrityksen maksut. Useimmat pankit määrittävät myös vähintään 12 kuukauden vähimmäistoimintajaksot, mikä mahdollistaa asianmukaisten veroilmoitusten jättämisen.

 

Ulkoinen teksti, kumppanin artikkeli