Verkkokassan oston määräajan pidentäminen

Verkkosivusto

Lainsäätäjä asetti verovelvollisille velvollisuuden asentaa verkkokassakone. Laissa määritellään yksityiskohtaisesti aika, jonka kuluessa heidän on asennettava kassakone. He eivät kuitenkaan aina tee sitä ajoissa. Veronmaksajat pohtivat, voidaanko verkkokassan oston määräaikaa pidentää.

Velvollisuus kirjata myynti kassakoneeseen

Velvollisuus pitää myyntikirjanpitoa kassakoneiden käytön yhteydessä johtuu pykälän säännöksestä. 111 sek. arvonlisäverolain 1 §. Tämän asetuksen valossa elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa myynnistä kassakoneiden avulla.

Myynnillä tarkoitetaan vastikkeellista tavaroiden luovutusta ja palvelujen suorittamista maksua vastaan ​​maan alueella, tavaroiden vientiä ja yhteisön sisäistä tavaroiden luovutusta.

Näin ollen pääsäännön mukaan velvollisuus pitää myyntikirjanpito kassakoneilla koskee kaikkia verovelvollisia, jotka myyvät tietyille vastaanottajille eli elinkeinotoimintaa harjoittamattomia luonnollisia henkilöitä ja kiinteämääräisiä viljelijöitä.

Eli peruskriteeri päätettäessä velvollisuudesta käyttää arkistointia kassakoneiden avulla on verovelvollisen tarjoamien palvelujen ostajan asema? Jos tietyn palvelun ostaja on muu kuin edellä mainittu taho, ei tällaiseen myyntiin liity kassakoneella rekisteröitymisvelvollisuutta.

Online kassakone

Käsite "verkkokassakone" on määritelty kassakoneista 29.4.2019 annetun asetuksen 2 §:n 6 kohdassa, jossa viitataan muutetun lain sisältöön ja todetaan, että verkkokassakoneella tarkoitetaan kassakonetta. Taide. 111 sek. arvonlisäverolain 6 a §.

Verkkokassakone on kassakone, jonka on varmistettava tietojen oikea kirjaaminen, tallentaminen ja turvallinen siirto kassasta ulkoisille tietovälineille sekä mahdollistettava yhteys ja tiedonsiirto kassakoneen ja Kassakeskuksen välillä, kuten määritelty art. 111a kohta. 3.

Kassakoneen veromuistilla on oltava valtiovarainministerin aineellisen ja teknisen toiminnan kautta antama yksilöllinen numero.

Kassakoneiden vaihdon aikarajat

Lainsäätäjä on määritellyt tarkasti, kenen ja milloin kassakoneen on vaihdettava verkkoon. Näin ollen yksittäiset verovelvolliset vaihtavat kassakoneet laissa tarkasti määriteltyinä päivinä. Muistutetaan, että tammikuusta 2020 alkaen verkkokassalla vaaditaan:

  • Moottoriajoneuvojen ja mopojen korjauspalvelujen tarjoaminen, mukaan lukien renkaiden korjaus, asennus, pinnoitus ja regenerointi, sekä moottoriajoneuvojen ja mopojen renkaiden tai renkaiden vaihdon alalla;

  • moottoribensiinin, dieselöljyn, polttomoottoreiden käyttämiseen tarkoitetun kaasun myynti.

Tammikuusta 2021 alkaen hotelleilla, majataloilla ja gastronomialla on oltava online-käteistä.

Lisäksi verkkokassan tulee olla tammikuusta 2021 alkaen saatavilla kivihiiltä, ​​brikettejä ja vastaavia kiinteitä polttoaineita, jotka on valmistettu kivihiilestä, ruskohiilestä, koksista ja puolikoksista, myyvät lämmitystarkoituksiin.

Verkkokassalla tulee olla 1.7.2021 alkaen verovelvollisia, jotka tarjoavat seuraavat palvelut:

  • kampaamo,

  • kosmeettinen ja kosmetologinen,

  • rakentaminen,

  • lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoaman sairaanhoidon alalla,

  • laillinen,

  • liittyvät tilojen toimintaan fyysisen kunnon parantamiseksi - vain sisäänpääsyn alalla.

Vuodesta 2023 alkaen edellä mainittuihin ryhmiin kuulumattomat verovelvolliset voivat jatkaa vanhojen kassakoneiden käyttöä, kunnes ne loppuvat tai veromuisti vaihtuu.

Alennus verkkokassan ostosta

Veronmaksajat ovat oikeutettuja alennukseen verkkokassan ostosta. Nämä ovat:

  • verovelvolliset, jotka ovat olleet myyntikirjanpitovelvollisia ja jotka ovat soveltuvina päivinä aloittaneet myyntikirjanpidon kassakoneilla;

  • verovelvolliset, jotka eivät ole olleet velvollisia pitämään myyntikirjanpitoa ja jotka ovat aloittaneet myyntikirjanpidon 1 momentissa tarkoitetuilla kassakoneilla. 6a, eivätkä ole toistaiseksi käyttäneet pykälässä tarkoitettuja kassakoneita tai kassakoneita. 145a kohta. 1, pitämään myyntikirjanpitoa.

Edellä mainituilla verovelvollisilla on oikeus vähentää maksettavasta verosta kunkin kassakoneen hankintaan käytetty summa 90 % sen ostohinnasta (ilman veroja), mutta enintään 700 zlotya, ja jos tämä määrä on suurempi kuin selvityskauden määrä.verovelvoite, on oikeus palauttaa erotus verovelvollisen pankkitilille maan alueelle sijoittautuneessa pankissa tai verovelvollisen tilille säästö- ja luotto-osuuskunnassa. jonka jäsen hän on, tai vähentää erotuksen seuraavilta tilikausilta maksettavasta verosta edellyttäen, että kassakoneiden hankinta on tapahtunut viimeistään 6 kuukauden kuluessa tämän kirjanpidon alkamisesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Verkkokassan oston määräajan pidentäminen

Veronmaksajat eivät aina noudata verkkokassan asennuksen määräaikoja.

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on kampaamo. 1.7.2021 alkaen hänen tulee asentaa verkkokassakone. Koska hän oli lomalla, hän ei täyttänyt velvollisuuttaan. Voiko hän hakea online-kassakoneen asennuksen lykkäystä?

Tässä tapauksessa veronmaksaja ei valitettavasti voi enää jättää tehokasta hakemusta verkkokassan asennuksen lykkäämisestä.

Verovelvollisen tulee jättää tällainen hakemus ennen heinäkuun 1. päivää.Hän olisi voinut tehdä sen ennen lomaa kesäkuussa.

Art. Veroasetuksen 48 1 §:n mukaan veroviranomainen voi verovelvollisen pyynnöstä lykätä verolainsäädännössä säädettyjä määräaikoja, jos se on verovelvollisen tärkeän edun tai yleisen edun vuoksi perusteltua.

Tällöin veroviranomaisen päätös on harkinnanvarainen. Näin ollen viranomainen analysoi verovelvollisen hakemuksen erittäin yksityiskohtaisesti. Siksi hänen on perusteltava, miksi hän ei noudattanut lakisääteistä määräaikaa.

Edellä esitetyn perusteella meidän tapauksessamme verovelvollisella ei ollut oikeutettua syytä pyytää veroviranomaista lykkäämään määräaikaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkokassan oston määräaikaa on mahdollista pidentää. Hakemus on kuitenkin jätettävä ennen kassakoneen asennuspäivää.