Yksityinen henkilöauto yrityksessä - asutus

Palveluvero

Nykyään henkilöautoja käytetään käytännössä kaikilla toimialoilla, joilla yrittäjät toimivat. Liiketoiminnassa käytettävien henkilöautojen ei tarvitse olla vain yritysajoneuvoja. Yrittäjät voivat käyttää myös yksityisiä ajoneuvoja, jotka eivät ole yrityksen omaisuutta. Kuinka käyttää yksityistä henkilöautoa yrityksessä ja miten siihen liittyvät kulut selvitetään? Lue artikkeli ja tarkista, mikä on muuttunut vuonna 2019!

Miten henkilöauto huomioitiin toiminnassa vuoden 2018 loppuun asti?

Mahdollisuus sisällyttää toimintakulut verokuluihin osana liiketoimintaa käytettävien henkilöautojen osalta on säännelty lailla. Vuoden 2018 loppuun mennessä pykälän silloisen sanamuodon mukaisesti. 23 sek. ALV-lain 1 46 momentin mukaan verotuksessa ei ollut mahdollista sisällyttää vähennyskelpoisiin kuluihin "vähennyskelpoisiksi kuluiksi luokiteltuja menoja 36 kohdan mukaisesti käyttöomaisuusrekisteriin kirjaamattoman henkilöauton käytöstä, mukaan lukien elinkeinonharjoittajan omistama verovelvollisen elinkeinotoimintaa varten - osa, joka ylittää erillisissä määräyksissä määritellyn ajoneuvon todellisen ajokilometrin kilometrimäärän ja 1 km:n hinnan kertoimen. toimivaltaisen ministerin antama; Auton todellisen ajokilometrin selvittämiseksi verovelvollisella on velvollisuus pitää kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä."

Näin ollen, jotta verovelvollinen voisi sisällyttää verokuluihin yksityisen henkilöauton ja tarkemmin sanottuna käyttökulut, hänen oli pidettävä kilometrejä PIT-tarkoituksessa. Kilometrien pitäminen koostui yritystarkoituksiin kuljettujen kilometrien kirjaamisesta tietyllä ajanjaksolla sekä kertomisesta kilometrihinnalla, joka vuoden 2018 loppuun mennessä oli:

 • PLN 0,5214, kun moottorin iskutilavuus on enintään 900 cm3;

 • PLN 0,8358, kun moottorin iskutilavuus on yli 900 cm3;

 • moottoripyörille - 0,2302 PLN;

 • mopot - 0,1382 PLN.

Tämän jälkeen syntyneiden kustannusten arvoja verrattiin arvoon, joka saatiin kertomalla tietyn ajanjakson ajettujen kilometrien määrä ja sovellettava kilometrihinta. Laskelman mukaan alempi arvo sisällytettiin kustannuksiin, ylimääräisen ajettujen kilometrien tai aiheutuneiden kustannusten tapauksessa ylijäämän arvo siirrettiin seuraavalle selvitysjaksolle.

Kuinka selvitä yksityinen henkilöauto 1.1.2019 jälkeen?

Yrittäjän liiketoimintaan kuuluvaan yksityiseen henkilöautoon liittyvien kulujen määrä on muuttunut 1.1.2019 alkaen ALV-lain muutoksen mukaisesti. Uuden artiklan sanamuodon mukaan 23 sek. ALV-lain 1 46 momentin mukaan ajoneuvon käytöstä (esim. polttoaineen osto, palvelu) aiheutuneet käyttökulut, jotka ovat elinkeinoelämää harjoittavan verovelvollisen omaisuutta, henkilöautoa, joka ei ole 11 §:ssä tarkoitettua omaisuutta. 14 sek. 2 momentin 1 momentti ja tällaisen auton vakuutuskustannukset eivät muodosta koko verokustannusta. Kulut ja vakuutus muodostavat pääsääntöisesti 20 % verovähennyskelpoisen kulun edellyttäen, että autoa käytetään myös verovelvollisen harjoittamaan taloudelliseen toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Yllä olevan mukaisesti luovutaan vuonna 2019 liiketoiminnassa käytettävien yksityisajoneuvojen PIT-kilometrien ajovelvoitteesta. Näin ollen veronmaksajalla on oikeus sisällyttää yrityksen kustannuksiin 20 % toimintakulujen arvosta - olettaen, että ajoneuvoa käytetään yksityisen lisäksi myös liiketoiminnassa. Aktiivisilla arvonlisäverovelvollisilla, jotka käyttävät yksityistä henkilöautoa sekakäyttöön, 50 %:n arvoa vähentämättömästä arvonlisäverosta koskee myös ilmoitettu raja. Tällöin nettosumman ja 50 % ALV:n summasta lasketaan 20 %, joka sisältyy KPIR:ään.

Mitä tulee mahdollisuuteen sisällyttää ajoneuvovakuutus yrityksen kuluihin, on syytä muistaa, että myös sen arvoa koskee ilmoitettu 20 prosentin raja. Sillä ei ole väliä, onko kyseessä OC-, AC- vai tapaturmavakuutus. Kaikki ajoneuvon käyttöön liittyvät kulut ovat ilmoitetun rajan alaisia. On syytä muistaa, että kaikki ajoneuvoon liittyvät käyttökulut, yllä olevien ohjeiden perusteella lasketut arvot, sisältyvät KPIR:iin sarakkeessa 13 - Muut kulut.

Esimerkki 1.

Osana liiketoimintaansa herra Jan käyttää yksityistä henkilöautoa. Mr. Jan on arvonlisäverovapautettu veronmaksaja. Maaliskuussa 2019 ajoneuvon käyttöön liittyvät kulut olivat: 160 PLN polttoainetta ja 320 PLN käynnistimen vaihtoa. Kuinka paljon kustannuksia sisällytetään maaliskuussa 2019 KPIR:ssä aiheutuneisiin kuluihin?

 • maaliskuussa aiheutuneet kulut: 160 PLN + 320 PLN = 480 PLN

 • 20 % aiheutuneiden kustannusten arvosta, jotka on kirjattava KPIR:ään: 480 PLN x 20 % = 96 PLN

Maaliskuussa KPIR, sarakkeessa 13 - Muut kulut, sisältää 96 zlotya kuluja, jotka liittyvät yrityksen käyttämän yksityisauton käyttöön. Jos verovelvollinen, joka on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, ilmoittaa yksityisajoneuvon käyttöä vain elinkeinotoimintaa varten (lukuun ottamatta mahdollisuutta yksityiseen käyttöön), tekee ALV-26-ilmoituksen, pitää alv-kilometrin ja laatii ajoneuvon käytöstä, hän voi sisällyttää 100 % ajoneuvon KPIR-käyttökustannuksiin.

Yksityinen henkilöauto - kuinka vähentää arvonlisävero käyttökuluista?

Mitä tulee mahdollisuuteen vähentää arvonlisävero laskuista, jotka osoittavat liiketoiminnassa käytetyn yksityisen ajoneuvon käyttökulut, vuoden 2018 säännöt eivät ole muuttuneet. Yllä oleva tarkoittaa, että verovelvollinen voi vähentää arvonlisäverosta 50 % tai arvonlisäverosta 100 %, jos lisävaatimukset täyttyvät. Pääsääntöisesti verovelvollisen tulee saada toimintakulujen arvonlisäveron täysi vähennys:

 • ilmoita ajoneuvo verovirastolle VAT-26-lomakkeella (pääsääntöisesti 7 päivän kuluessa ensimmäisen kulun syntymispäivästä);

 • pitää kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä, ns ALV mittarilukema;

 • laatia säännöt ajoneuvon käytöstä liiketoiminnassa.

Yllä olevien muodollisuuksien suorittaminen mahdollistaa 100 %:n arvonlisäveron vähennyksen ja kustannusten 100 %:n tunnustamisen KPIR:ssä.

Esimerkki 2.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen Tomek käyttää liiketoiminnassaan yksityistä henkilöautoa, joka ei ole yrityksen omaisuutta. Ajoneuvosta ilmoitettiin verovirastolle 15.3.2019 ALV-26-lomakkeella, joka vastaa ilmoitusta ajoneuvon käytöstä vain elinkeinokäyttöön. Tehtiin ajokilometritesti ja laadittiin määräykset ajoneuvon käytöstä yrityksessä. Maaliskuussa aiheutui seuraavat kulut:

 • polttoaineen osto 252,03 PLN netto, PLN 57,97 ALV;

 • nesteenvaihto 145 PLN netto, 33,35 PLN ALV;

 • 900 zlotyn suuruinen vastuuvakuutusmaksu.

Mitä arvoja Mr. Tomasz voi sisällyttää maaliskuun KPIR- ja ALV-ostorekisteriin?

Koska Tomasz täytti ehdot, joiden perusteella hän pystyi tunnustamaan 100 % kustannuksista, hän sisällyttää maaliskuun KPIR:ään: 252,03 PLN + 145 PLN + 900 PLN = 1297,03 PLN. Yllä olevien ehtojen täyttyminen antaa hänelle mahdollisuuden vähentää 100 % arvonlisäveroa, joten ALV-rekisterissä näytetään seuraavat tiedot: 57,97 PLN + 33,35 PLN = 91,32 PLN

Näin ollen maaliskuun KPIR:n sarakkeessa 13 - Muut kulut sisällytetään 1 297,03 PLN, kun taas maaliskuun ostojen ALV-rekisterissä vähennetään 91,32 PLN:n arvo.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 3.

Rouva Iwona käyttää yksityistä autoaan osana liiketoimintaansa. Rouva Iwona ilmoitti ilmoitetun ajoneuvon käytöstä sekä liike- että yksityiskäytössä, ja hänellä oli mahdollisuus vähentää 50 % arvonlisävero ilman lisämuodollisuuksia. Rouva Iwona on myös aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Maaliskuussa 2019 rouva Iwona osti ajoneuvoon polttoainetta nettohintaan 120 zlotya ja arvonlisäveroa 27,60 zlotya. Minkä arvon rouva Iwona voi sisällyttää KPIR:iin ja minkä ALV-vähennyksen hän voi tehdä maaliskuussa?

Ajoneuvon yksityiskäyttöä ja liiketoimintaa koskevien ilmoitusten vuoksi veronmaksaja voi sisällyttää KPIR:iin 20 % aiheutuneista kustannuksista + loput 50 % vähennyskelvottomasta arvonlisäverosta: 20 % [120 PLN + (50 % x 27,60 PLN) )] = 26, 76 PLN

Ajoneuvon sekakäytön vuoksi (yritys- ja yksityiskäyttö) maaliskuun arvonlisäverorekisterissä näkyy 50 % ALV: 27,60 PLN x 50 % ALV = 13,80 PLN.

Maaliskuussa rouva Iwona näyttää KPIR:ssä arvon 26,76 PLN sarakkeessa 13 - Muut kulut ja vähentää arvonlisäverosta 13,80 PLN.

Kuinka käyttää yksityistä henkilöautoa osana liiketoimintaasi?

Osana työsuhdetta työntekijä voi käyttää omaa autoa ns paikallismatkoja ja samalla yrityksen tavoitteita. Ajoneuvon käyttöön liittyvät kustannukset ratkaistaan ​​sitten muodossa:

 • ajokilometrit,

 • kuukausittainen kertakorvaus.

Ajoneuvon kilometrikirjaa työntekijä säilyttää vuoteen 2018 asti voimassa olevin ehdoin, mikä tarkoittaa, että hän kirjaa kaikki yksityisellä henkilöautolla ajetut reitit yrityksen tarpeisiin ja kuukauden lopussa ajettujen kilometrien tulon perusteella. ja sovellettavan kilometrihinnan, hän saa työnantajalta korvauksen. Työntekijälle palautetun arvon työnantaja sisällyttää KPIR:ään sarakkeeseen 13 - Muut kulut.

Kuukausittaisen kertakorvauksen tapauksessa ajetuista kilometreistä ei kirjata. Korvattavat kulut lasketaan sitten kilometrihinnan ja kuukausittaisen kilometrirajan tulona. Paikallisen ajon kuukausirajan asettaa työnantaja, mutta tämä raja ei saa ylittää:

-300 km (kunnassa / kaupungissa enintään 100 000 asukasta),

-500 km (kunnassa / kaupungissa, jossa on yli 100 000 - 500 000 asukasta),

-700 km (kunnassa / kaupungissa, jossa on yli 500 000 asukasta).

Kuukausittain kertakorvauksena maksavat työntekijät laativat kuukauden lopussa selvityksen yksityisen henkilöauton käyttämisestä yrityksen tarkoituksiin ja sisältävät mm. ajoneuvon tiedot (moottorin tilavuus, merkki, rekisterinumero). Kilometrirajan, ajoneuvotietojen ja laskettujen arvojen lisäksi selvityksestä käy ilmi myös päivien lukumäärä, jolta kertakorvaus lasketaan. Pääsääntöisesti kertakorvausta ei makseta työntekijän poissaolopäiviltä (esim. loma). Tiedot poissaoloista tulee sisällyttää ilmoitukseen.

Esimerkki 4.

Rouva Alicja käyttää yksityistä henkilöautoa työnantajan paikallisajoon, yli 500 000 asukkaan kaupungissa sijaitsevan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. asukkaille. Ajoneuvon käyttökustannukset selvitetään kuukausittaisen kiinteän hinnan perusteella, jonka rajaksi työnantaja on asettanut 700 km. Rouva Alicjan ajoneuvon moottoritilavuus on yli 900 cm3. Minkä suuruisen yksityisauton käyttökustannusten korvauksen työnantajan tulee maksaa hänelle kuun lopussa?

Jos moottorin iskutilavuus on yli 900 cm3, 1 kilometrin hinta on 0,8358 PLN

Kuukausittaisen kertasumman laskeminen: 700 km x 0,8358 PLN. / Km = 585,06 PLN.

Kuukauden lopussa työnantajan on maksettava Alicjalle 585,06 zlotya.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Art. 12 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan palautettava arvo on tällöin verotettavaa tuloa palvelusuhteesta. Verovapautus koskee vain tiettyjä työntekijöitä, jotka ovat oikeutettuja tähän oikeuteen muiden lakien mukaan 12 §:n mukaisesti. 21 sek. 1 PM 23 b kohta. Tällaisen lain tulkinnan vahvistaa Gdańskin hallinto-oikeuden 7. helmikuuta 2017 antama tuomio, tiedostoviite. laki I SA / Gd 1461/16: Koska näin ollen artiklassa tarkoitettu poikkeus 21 sek. Tuloverolain 1 momentin 23 b kohta koskee vain tiettyjä työntekijöitä, eli niitä, joille on myönnetty palautusoikeus erillislakien säännösten perusteella, on otettava huomioon, että lainsäätäjä suosii kaikkia muita palautustapauksia. työnantajan toimesta yksityisauton elinkeinokäyttöön liittyvistä kustannuksista ansaita verotettavasta työsuhteesta tuloa samoin periaattein kuin muut tällä tilillä saadut edut.

Työntekijälle kuukausittaisen kertasumman perusteella palautettava arvo on työnantajan verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus, joka sisällytetään KPIR:n sarakkeeseen 12 - raha- ja luontoispalkkio.