Lainahakemuksen palkkio - oikea selvitys

Palveluvero

Pankkipalvelujen käyttö (kuten pankkitilin pitäminen tai lainan saaminen) on olennainen osa yrityksen toimintaa. Useimmissa tapauksissa pankkipalveluita tarjotaan maksua vastaan. Verovelvollisen tulee aina arvioida, liittyvätkö aiheutuneet palkkiot harjoitettavaan toimintaan ja pohtia, miten nämä kulut tulee kirjata. Yrittäjältä veloitetaan lainahakemuksesta provisio. Ota selvää, miten se pitäisi ottaa oikein huomioon!

Verovähennyskelpoisuus - mitä voidaan sisällyttää?

Elinkeinoelämää harjoittavan luonnollisen henkilön maksama lainahakemuksen provisio on katsottava pykälän mukaiseksi kuluksi. 22 sek. Tuloverolain 1 §. Tämän lain mukaan, jotta tätä maksua voidaan pitää verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

  • aiheutuu tulon hankkimiseksi tai turvaamiseksi tai lähteensä säilyttämiseksi,

  • se ei voi olla art. edellä mainitun lain 23 §.

Provisio käyttöpääomalainahakemuksesta - sisällytettäväksi KPiR:ään

Päätös lainahakemuksen välityspalkkion sisällyttämisestä veroreskontraan riippuu siitä, kuinka paljon varoja veronmaksajalla on käytettävissään otettua lainaa varten - ja tämä näkökohta on otettava huomioon ensisijaisesti. Taiteessa. PIT-lain 23 §:ssä ei säädetä lainahakemuksen provisiokulujen ulkopuolelle jättämisestä. Näin ollen, jos varat on kohdistettu yrityksen nykyiseen toimintaan liittyviin tarkoituksiin (käyttöpääomalaina) ja lisäksi verovelvollisella on todisteet sen osoittamiseksi, kulu voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin sen syntymispäivänä.

KPiR:n perusteella tilittävien verovelvollisten tapauksessa kulujen syntymispäivä on pääsääntöisesti laskun, laskun tai muun kulun kirjaamisen perusteena olevan todisteen laatimispäivä (lain 22 §:n 6 b kohta). PIT-laki). Pankkikulujen tapauksessa tällainen asiakirja on tiliote. Lainan käsittelyprovisio, jonka varat on kohdistettava juokseviin menoihin, tulee merkitä KPiR:n sarakkeeseen 13 - ”Muut kulut”.

Palkkion tunnustaminen hakemuksesta investointilainan tapauksessa

Kuten jo mainittiin, on erittäin tärkeää, mihin tarkoitukseen yrittäjä kohdistaa pankista saamansa varat. ALV-laissa (23 §:n 1 momentin 33 kohta) säädetään, että lainojen (luottojen) korkoja, palkkioita ja kurssieroja, jotka lisäävät investointikustannuksia näiden investointien toteuttamisen aikana, ei voida laskea verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. Pykälän mukaan, jos laina on otettu investointitarkoituksiin, hakemuksen käsittelyprovisio voidaan sisällyttää kuluihin vasta investoinnin valmistumisen jälkeen. Tässä tapauksessa kulu nostaa käyttöomaisuuden arvoa ja se kirjataan poistoksi käyttöomaisuuden alkuarvosta.