Provisio palkkion siirtämisestä kuluihin

Verkkosivusto

Yrittäjät käyttävät osana liiketoimintaansa pankkitilin ylläpitomahdollisuutta, josta joutuu usein maksamaan sopimuksessa tai määräyksissä määrättyjä summia. Tällaisten kulujen sisällyttämiseksi verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin on joka kerta arvioitava, liittyvätkö syntyneet pankkikulut harjoitettuun liiketoimintaan. Neuvomme, miten palkkion siirtoprovisio tulisi kirjata kuluihin?

Yrityksen pankkitili

Pankkitili on nykyään välttämätön työkalu liiketoiminnan harjoittamisessa. Sen kautta tehdään useita sovintoja urakoitsijoiden kanssa tai sovitaan julkisoikeudellisia velvoitteita. Tietyissä tilanteissa se on jopa välttämätöntä. Esimerkiksi yrittäjälain säännösten mukaan yrittäjän tulee ottaa vastaan ​​tai suorittaa liiketoimintaan liittyvät maksut pankkitilin kautta, jos kaupan osapuolena on toinen yrittäjä ja kaupan arvo ylittää 15 000 zlotya. PLN tai vastaava muutettu Puolan zlotyiksi Puolan keskuspankin ilmoittaman keskikurssin mukaisesti tapahtumapäivää edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä.

Yrityksen pankkitilin ylläpitoon ja sen kautta suoritettavaan toimintaan liittyvät pankkikulut, jotka täyttävät niiden katsomisen kriteerit liiketoiminnan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi, ovat tiliotteen perusteella selvitettäviä.

Provisio palkkion siirtämisestä kuluihin

Työlain säännösten mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa työsäännöissä tai muissa työlain säännöksissä määrättynä paikassa, päivänä ja kellonaikana. Palkka maksetaan työntekijän ilmoittamalle maksutilille, ellei työntekijä ole henkilökohtaisesti jättänyt palkkahakemusta paperille tai sähköisesti.

Ajatellaanpa tilannetta, jossa työnantaja maksaa kaksinkertaisen palkan: palkan ennakon ja loput. Onko työnantajalla molemmissa tapauksissa oikeus sisällyttää pankkipalkkiot verovähennyskelpoisiin kuluihin?

Verovähennyskelpoiset kustannukset ovat menoja, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi, ylläpitämiseksi tai tulonlähteiden turvaamiseksi. Poikkeukset tähän sääntöön on määritelty 11 artiklassa. Tuloverolain 23 §.

Edellä mainitun perusteella asetuksen mukaisesti, voidaan päätellä, että tähän kysymykseen pitäisi vastata myöntävästi. Ei ole olemassa säännöksiä, jotka koskevat palkkiokulujen syntymistä, jos maksuja suoritetaan useaan otteeseen kuukauden sisällä. Tällainen tilanne voi kuitenkin herättää epäilyksiä, sillä se epäilemättä lisää työnantajan kustannuksia. Pankkipalkkiot eivät liity suoraan ansaittuihin tuloihin, vaan ne ovat yrityksen toiminnan kokonaiskustannuksia. Siksi ne voidaan luokitella verokuluiksi.