Yrityksen pyörittäminen äitiyden aikana – onko mahdollista?

Palvelus

Olen toiminut yksityisyrittäjänä 3 vuotta. Vaihdan pian äitiysrahaan. Siksi ihmettelen, onko laillista harjoittaa liiketoimintaa äitiyden aikana. Pitääkö minun keskeyttää toimintani koko äitiysloman ajaksi?

 

Katarzyna, Wroclaw

 

Yrittäjällä sekä työsuhteessa olevalla henkilöllä on oikeus saada ZUS:lta äitiysrahaa lapsen syntymän yhteydessä. Toisin kuin työntekijät, yritystoimintaa harjoittavan henkilön on kuitenkin haettava vapaaehtoista sairausvakuutusta saadakseen oikeuden ZUS:n rahoittamiin etuuksiin.

Sairausvakuutus on yrittäjälle vapaaehtoinen. Jos yrittäjä haluaa olla oikeutettu ZUS-etuuksiin, hänen on haettava tätä vakuutusta.

Yrittäjä, joka päättää liittyä sairausvakuutukseen, on oikeutettu ZUS:n etuuksiin. 90 päivän odotusaika etuusoikeuden saamiseksi ei koske yrittäjää, jos:

  • äitiysraha ja
  • hoitorahaa.

Kuka on oikeutettu äitiysrahaan?

Oikeus äitiysrahaan on yrittäjälle, joka:

  • synnytti lapsen;
  • otti lapsen - 7-vuotiaaksi asti ja lapsen, jonka oppivelvollisuus on lykätty, 10-vuotiaaksi asti - kasvatukseen ja haki holhoustuomioistuimelta adoptiota;
  • otti lapsen - 7-vuotiaaksi asti ja oppivelvollisuuden lykkäyspäätöksen saaneen lapsen - 10-vuotiaaksi asti - kasvatukseen sijaisperheessä, lukuun ottamatta ammatillista sijaisperhettä.

Kuinka kauan yrittäjän äitiysrahaa myönnetään?

Yrittäjän äitiysrahan myöntää Kansaneläkelaitos (ZUS) samoin ehdoin kuin työsuhteessa oleville työntekijöille. Etuuden saamisaika voi olla enintään 52 viikkoa (työntekijällä: 20 viikkoa äitiyslomaa ja 32 viikkoa vanhempainlomaa, työlain 180 §) yhden lapsen synnyttämisen yhteydessä. Jos yrittäjä synnyttää tai adoptoi useamman lapsen, tämän etuuden aika pidennetään 71 viikkoon.

Tuen maksuaika riippuu yhdessä synnytyksessä syntyneiden tai kasvatukseen hyväksyttyjen lasten lukumäärästä.

Yrityksen pyörittäminen äitiyden aikana – onko mahdollista?

Monet ZUS:lta äitiysrahaa hakevat yrittäjät eivät ole varmoja siitä, onko heillä oikeutta toimia normaalisti tällaisten etuuksien saamisen aikana.

Poistamalla nämä epäilykset on ensinnäkin kiinnitettävä huomiota siihen, että yrittäjällä ei ole oikeutta äitiys- tai vanhempainlomaan - hän on oikeutettu vain etuuksiin lapsen syntymästä / adoptiosta.

Tämän lain mukaan yritystoiminnan harjoittaminen yrittäjän äitiyskauden aikana on täysin hyväksyttävää. Yrittäjän päätettävissä on, päättääkö hän äitiysrahan saamisen aikana omistautua kokonaan lapsen kasvattamiseen vai jakaako hän tämän ajan myös yrityksen pyörittämiseen.

Toiminnan suorittaminen äitiysloman aikana on sallittua. Yrittäjä voi itse päättää, johtaako hän yritystä aktiivisesti tänä aikana vai ei.

Yrittäjällä on myös mahdollisuus keskeyttää toiminta hänelle myönnetyn äitiysrahan ajaksi - silloin koko keskeytyksen aikana ei saa harjoittaa yritystoimintaan liittyvää toimintaa.

Jos yritystoiminta keskeytetään, CEIDG-1-lomakkeen päivitys on toimitettava. Toiminnan keskeyttäminen voidaan tehdä vähintään 30 päivän ajaksi, jotta se tulee voimaan. Tieto keskeytyksestä välitetään automaattisesti ZUS:lle, joka itsenäisesti poistaa yrittäjän vakuutuksesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrityksen pyörittäminen äitiyskauden aikana - mitä muodollisuuksia tulisi suorittaa?

Art. 9 sek. Sosiaalivakuutuslain 1c §:n mukaan elinkeinoelämää harjoittavat ja äitiysrahaa saavat luonnolliset henkilöt ovat pakollisen eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen piirissä äitiysrahan saamista varten. Siksi he eivät ole pakollisen sosiaalivakuutuksen alaisia ​​yritystoiminnan harjoittamisen vuoksi. Etuuden saamisajan maksut rahoitetaan valtion budjetista Kansaneläkelaitoksen kautta.

Yllämainitun yhteydessä yrittäjä on velvollinen rekisteröitymään uudelleen ZUS:iin ja hakemaan vain sairausvakuutusta äitiysrahan saamisen ajaksi. Äitiysrahaoikeuden myöntämisen jälkeen hänen tulee poistua vakuutuksesta ZUS ZWUA -lomakkeella poiston syykoodilla: 600 ja rekisteröityä vain sairausvakuutukseen ZUS ZZA -lomakkeella samaan aikaan kun rekisteröinti tapahtui.

Äitiysrahan saamisen aikana yrittäjä on velvollinen maksamaan yrityksestä vain sairausvakuutusmaksuja. Jos yrittäjä toisaalta päättää keskeyttää toiminnan (eikä voi siksi harjoittaa sitä), hän on vapautettu kaikista ZUS-maksuista.

Yrittäjällä on kuitenkin omasta pyynnöstään mahdollisuus liittyä vapaaehtoiseen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutukseen äitiysrahan ajalta. Tällaisessa tilanteessa, kun hän päättää vapaaehtoisesti suorittaa edellä mainitut maksut, hän joutuu maksamaan lisäksi tapaturmavakuutusmaksun. Tässä tapauksessa yrittäjä käyttää ZUS ZUA -lomaketta rekisteröityessään uudelleen ZUS:iin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoiminnan harjoittaminen äitiyden aikana on lain mukaista. Yrittäjä päättää itsenäisesti, johtaako hän yritystä hänelle myönnetyn äitiysrahan aikana. Jos hän ei halua osallistua toimintaan kyseisenä aikana, hän yleensä päättää keskeyttää sen.