Blogin pitäminen ja sen tarpeisiin ostetut tavarat sekä ALV-maksu

Palveluvero

Bloggaaminen on nykyään erittäin suosittu tapa ansaita rahaa. Yllä oleva voi johtua siitä, että blogia pitäessämme kirjoitamme intohimoistamme ja kiinnostuksen kohteistamme. Blogin kirjoittamisesta maksetaan siitä, mitä tiedämme ja mikä kiinnostaa meitä.

Blogin kirjoittaminen ja yritystoiminta

Bloggaajat ajavat usein yritystä pitäessään blogia. Koska blogin pitäminen on voittohakuista.

Esimerkki 1.

Rouva Ania on kiinnostunut muodista. Vuonna 2017 hän päätti perustaa muotiblogin. Aluksi hänen bloginsa oli vain tapa kirjoittaa hänen intohimostaan, eikä se tienannut yhtään rahaa. Blogin suosio johti kuitenkin siihen, että mainostajat päättivät tehdä yhteistyötä rouva Anian kanssa. Ania sai yhä enemmän tuloja blogin kirjoittamisesta. Vuonna 2019 blogin pitäminen toi niin paljon tuloja, että Ania aloitti sen pitämisen vasta. Rouva Ania ihmettelee, onko blogin pitäminen tällaisessa tilanteessa taloudellista toimintaa.

Taloudellisen toiminnan määritelmä löytyy yrittäjälakista. Taloudellinen toiminta on järjestäytynyttä ansiotoimintaa, jota harjoitetaan omaan lukuunsa ja jatkuvasti (ks. Yrittäjälain 3 §). Oikeuskäytännössä oletetaan, että tietyn toiminnan tunnustaminen taloudelliseksi toiminnaksi edellyttää, että sillä on kolme toiminnallista ominaisuutta:

  • ansaita rahaa,
  • muodollinen organisaatio,
  • jatkuvuus.

Jollei mitään edellä mainituista piirteistä ole, tiettyä toimintaa ei voida luokitella taloudelliseksi toiminnaksi.

Kun kyseessä on rouva Anian blogi, meillä on yhteys johonkin yritykseen. Tässä tapauksessa blogin pitäminen tuo voittoa. Blogin pitäminen on järjestetty. Tässä on syytä korostaa sitä
taloudellinen toiminta on tosiasia, objektiivinen luokka, joten se ei muodostu merkinnästä tai sen puuttumisesta asiaankuuluvasta rekisteristä”(Katso Gdańskin hallinto-oikeuden tuomio 16. joulukuuta 2010, tiedostoviitenumero III SA / Gd 556/10). Lisäksi analysoitavassa tapauksessa bloggaaminen on jatkuvaa.

ALV:n vähennysoikeus

Aluksi on muistettava, että ehtona verovelvolliselle ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden käyttämiselle on ostojen ja suoritetun verollisen toiminnan välinen suhde (ks. arvonlisäverolain 86 §:n 1 momentti). Toisin sanoen ostoihin sisältyvän veron vähentämisoikeuden käyttäminen edellyttää, että tavaroiden ja palvelujen ostojen ja harjoitetun toiminnan välillä on yhteys, joka voi olla suora tai välillinen.

Suora yhteys ostojen ja liiketoiminnan välillä syntyy, kun ostettuja tavaroita tai palveluita käytetään esimerkiksi jälleenmyyntiin tai ne ovat välttämättömiä myynnin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen. Siksi ne liittyvät suoraan verovelvollisen suorittamaan verolliseen toimintaan. Välillinen suhde syntyy, kun syntyneet menot liittyvät yrityksen koko toimintaan eli liittyvät välillisesti taloudelliseen toimintaan ja siten verovelvollisen saamiin tuloihin.

Jotta tietyt ostot liittyisivät ainakin välillisesti toimintaan, tavaroiden ja palveluiden ostojen ja liikevaihdon muodostumisen välillä on oltava syy-seuraus-suhde.Tehtyjen ostojen välillinen yhteys verovelvollisen toimintaan voidaan katsoa silloin, kun tavaroiden ja palvelujen osto ei suoraan vaikuta verovelvollisen liikevaihtoon esim. jälleenmyynnin kautta, vaan sillä on vaikutusta yrityksen yleiseen toimintaan. kokonaisena.

Blogin pitäminen ja ALV-verotus

Blogia pitäessämme saamme tuloja pääasiassa mainostajien blogissamme julkaisemista mainoksista.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja pitää kosmetiikkablogia. Blogissaan hän kuvailee, mitkä kosmetiikkatuotteet sopivat millekin ihotyypille. Bloggaaja sijoittaa usein kosmetiikkamainoksia ja julkaisee myös sponsoroituja artikkeleita. Blogin suuri suosio tarkoittaa, että veronmaksaja saa merkittävän liikevaihdon, joka ylittää 200 000 PLN:n. Pitäisikö verovelvollisen ryhtyä arvonlisäveron maksajaksi tällaisessa tapauksessa?

On syytä mainita, että verovelvollinen voi hyötyä verovapaudesta 11 §:ssä säädetyin perustein ja periaatteiden mukaisesti. 113 kohta. arvonlisäverolain 1-12 § edellyttäen, että se ei harjoita 12 §:ssä tarkoitettua toimintaa. 113 kohta. arvonlisäverolain 13 §. Veronmaksaja menettää subjektiivisen vapautuksen, jos hän harjoittaa muuta pykälässä lueteltua toimintaa. 113 kohta. 13 §:n mukaan tai jos myynnin arvo ylittää 200 000 zlotyina ilmoitetun määrän (ks. ALV-lain 113 §:n 1 momentti). Koska myynnin arvo ylitti 200 000 zlotya, verovelvollisen tulee rekisteröityä aktiiviseksi arvonlisäveron maksajaksi.

On korostettava, että mainontapalveluja ei ole lueteltu 12 artiklan 1 kohdassa. 113 kohta. 13, joten jos veronmaksaja ei ylittänyt 200 000 zlotya, hän voisi hyötyä arvonlisäverosta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vähennysoikeus blogiin liittyvistä tuotteista

Bloggaamisen aikana meidän on ostettava tuotteita, joita testaamme usein. Bloggaajan on yleensä testattava tavarat itse tehdäkseen blogistaan ​​uskottavan.

Esimerkki 3.

Verovelvollinen rekisteröitynyt aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi. Veronmaksajan tehtävänä on pitää muotiblogia. Bloggaaja myy mainostilaa blogissaan, sijoittaa sponsoroituja artikkeleita ja kuvailee vastaanottamiaan vaatteita. Monissa tapauksissa bloggaajan on kuitenkin ostettava itse vaatteita kuvaillakseen niitä ja luodakseen omia vaatetyylejä. Bloggaaja voi myöhemmin käyttää ostettuja vaatteita yksityisiin tarkoituksiin. Edellä mainitut ostot tehdään verovelvollisen mielestä verollisen myynnin yhteydessä. Bloggaaja uskoo, että jos hän ei tekisi ostoksia itse, hän ei pystyisi myymään. Blogi ei olisi uskottava, ellei siinä olisi testata erilaisia ​​tuotteita.

Arvonlisäverolain säännökset osoittavat, että ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden käyttäminen edellyttää tavaroiden ja palvelujen hankintojen ja harjoitettavan toiminnan välistä suhdetta. Tässä tapauksessa voimme puhua vain epäsuorasta suhteesta.

Tässä tapauksessa on kuitenkin vaikea myöntää, että tällainen suhde todella on olemassa. On huomattava, että on olemassa joukko kuluja (henkilökohtaisia ​​kuluja), jotka aiheutuvat luonnollisille henkilöille riippumatta siitä, harjoittavatko he yritystä vai eivät. Tavaroiden hankinnat vaatteiden tai kenkien muodossa ovat yleensä kuluja, jotka liittyvät henkilön toimimiseen sosiaalisessa elämässä. Jokainen ostaa tämäntyyppisiä tavaroita riippumatta siitä, minkä tyyppistä liiketoimintaa he tekevät. Siten näiden tavaroiden ostot vastaavat ihmisen normaaleja, normaaleja tarpeita. Lisäksi verovelvollinen ilmoitti, ettei hän aikonut myydä niitä edelleen, joten on syytä olettaa, että hän käyttäisi niitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Ostokset ovat siis yksityisiä. Pelkästään se tosiasia, että ostat ne omien vaatetyyliesi luomiseen ja julkaiset sitten blogissa kuvia, jotka sisältävät kuvia luoduista tyylitelmistä, ei ole riittävä edellytys näiden hankintojen yhdistämiselle tiettyihin liiketoimiin, jotka aiheuttavat arvonlisäverovelvollisuuden. , vaikka se lisää blogin tunnettuutta. Yllä olevan vahvistaa Bydgoszczin verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 8. huhtikuuta 2016, numero ITPP2 / 4512-85 / 16 / AK.

Lopuksi on korostettava, että ostettaessa tavaroita ja palveluita, joita käytetään selvästi ja suoraan verolliseen toimintaan, esimerkiksi verovelvollisen tietyille tahoille tarjoamaan mainostilaan, sillä on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero. oston dokumentoivista laskuista, o ellei ole olemassa olosuhteita, jotka estävät tämän oikeuden säännöksestä johtuen. arvonlisäverolain 88 §. Samalla on selkeästi korostettava, että ostetut tavarat ja palvelut tulee keskittyä tiukasti veronmaksajan tekemiin myyntitapahtumiin, eivätkä ne saa tulla osaksi laajasti ymmärrettyä toimintaa blogissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että blogiin liittyviä tavaroita tai palveluita ostettaessa meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, etteivätkö nämä ostot ole bloggaajan yksityisten tarpeiden täyttämiseen tarkoitettuja ostoksia.