Yksinkertainen myyntioikaisujen laskutus - ALV-lain muutoksessa!

Co-Koko Muuttuu

18.8.2020 esitelty arvonlisäverolain muutosluonnos eli SLIM ALV sisältää useita yksinkertaistuksia arvonlisäveron selvittämiseen. Yksi niistä, joka otetaan käyttöön lainmuutoksessa, on yksinkertainen myyntioikaisujen laskutus. Miten plus- ja miinuskorjaukset laskutetaan? Vastaa alla!

SLIM ALV - myyntikorjausten yksinkertainen laskutus

Veron selvitystä yksinkertaistava muutospaketti eli SLIM ALV kattaa myyntilaskujen korjaukset sekä veropohjaa kasvattaen että veropohjaa alentaen. ALV-lain muutos SLIM-arvonlisäveron ohella suunnitellaan vuoden 2021 ensimmäisinä kuukausina, jos lainmuutos hyväksytään tänä vuonna.

In-plus myyntilaskun korjaus

Säännöksissä ei tällä hetkellä ole selkeästi kerrottu, miten veropohjaa tai erääntyvän veron arvoa lisäävä oikaisulasku on suoritettava, ja verovelvolliset luottivat annettuihin verotulkintoihin tai tuomioistuimen päätöksiin.

Toisaalta lainmuutos säätää oikaisun selvitystavan yhtenäistämistä ja selvitys tulee tehdä kuluvalla selvityskaudella eli oikaisulaskulla, jos oikaisun syy on ilmennyt. kaupanteon jälkeen. Art. suunniteltu sisältö. 29a kohta. arvonlisäverolain 17 §
"Jos veropohja kasvaa, tämän perusteen oikaisu tehdään tilikaudelta, jolla veropohjan korotuksen syy tapahtui".

Miinuslaskun korjaus

Tällä hetkellä miinuskorjauslaskujen tapauksessa on tarpeen saada vahvistus korjauksen vastaanottamisesta urakoitsijalta.

SLIM VAT ALV-lain muutosluonnoksessa on tarkoitus luopua muodollisen vahvistuksen saamisesta tavaran tai palvelun ostajalta korjaavan laskun vastaanottamisesta.

Tällöin verovelvollinen voi alentaa veron perustetta ja oikaisevan laskun ajankohtana maksettavaa arvonlisäveroa, jos asiakirjoista käy ilmi, että kaupan ehdoista on sovittu ostajan kanssa.

Urakoitsijoiden välisen sopimuksen ansiosta ostaja on velvollinen esittämään ostoihin sisältyvän veron oikaisun samalla tilikaudella.

Toteutettujen muutosten tarkoituksena on yksinkertaistaa korjauslaskujen maksamista siten, että ei tarvitse kerätä vahvistuksia korjauslaskujen vastaanottamisesta ja odottaa niiden toimitusta. Toisaalta määräykset edellyttävät asiakirjaa, josta käy ilmi korjauksen järjestelyt. Eli vähennetäänkö oikaisuihin liittyvää dokumentaatiota, yrittäjät selvittävät, kun asetus tulee lailliseen käyttöön.