Kampanjat ja alennukset ALV:n ja PIT:n valossa

Palveluvero

Kampanjat ja alennukset ovat toinen osa yrittäjien toimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa urakoitsijoita tilauksiin ja yhteistyöhön. Mahdollisten hintaetujen luettelo on hyvin laaja, kun taas promootioiden ja alennusten myöntämisellä on erityisiä vaikutuksia tulo- ja tavaroiden ja palveluiden verotuksen kannalta. Alla esittelemme analysoidun ongelman kattavasti.

Alennuksen myöntämisen seuraukset ennen kaupantekoa

Jos tavaran hintaa alennetaan ennen tavaran toimittamista, sekä myyjän tulot että ostajan kustannukset pienenevät. Se johtuu suoraan artiklan sisällöstä. 14 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittamisesta saadut tulot katsotaan erääntyneiksi, vaikka niitä ei tosiasiallisesti olisi saatu, sen jälkeen, kun palautetun tavaran arvoa ei ole huomioitu, myönnetyt alennukset ja alennukset. Seurauksena oli, että jos kyseessä olevista tavaroista myönnettiin alennus tai kampanja, velan määrä pieneni, mikä johti myyjän tulojen laskuun.

Ostajalle aiheutuu samanlaisia ​​veroseuraamuksia. Erääntyvän määrän pienentäminen saa ostajan maksamaan vähemmän, mikä vaikuttaa suoraan verokustannuksiin.

Myös arvonlisäveron alalla ennakkohinnan alentaminen vähentää myös arvonlisäverovelvollisuutta. Art. 29a kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veron peruste on kaikki se maksu, jonka tavaran luovuttaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa myyntiin ostajalta, vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saamat avustukset, avustukset ja muut lisämaksut. samankaltaisia, jotka vaikuttavat suoraan verovelvollisen toimittamien tavaroiden tai palvelujen hintaan.

Johtopäätöksenä on, että myynninedistämisen tai alennuksen myöntäminen ennen myyntiä pienentää myyjän arvonlisäveron määrää ja arvonlisäveron veropohjaa. Toisaalta, jos ostajalle myönnetään alennusta, ostajan on maksettava alhaisempi hinta, mutta myös pienempi verokustannus.

Kampanjat ja alennukset - alennuksen tai kampanjan myöntäminen myynnin jälkeen

On mahdollista, että myyjä myöntää alennusta tai promootiota aiemmin myytyihin tuotteisiin. Yleensä tällaisiin toimiin liittyy korjaavan laskun laatiminen.

Alennuksen myöntäminen myynnin jälkeen vähentää myös myyjän tuloja ja ostajan kustannuksia. Art. 14 sek. Jos tulon oikaisu ei johdu kirjanpitovirheestä tai muusta ilmeisestä virheestä, oikaisu tehdään vähentämällä tai lisäämällä tuloa, joka on saavutettu sillä tilikaudella, jolloin oikaisulasku on laadittu, tai jos lasku, toinen asiakirja, joka vahvistaa oikaisun syyt.

Samanlainen säännös verokustannusten oikaisuista löytyy pykälästä. 22 sek. PIT-lain 7c §. Tämän säännöksen valossa, jos vähennyskelpoisen kustannusten oikaisu, mukaan lukien poistot, ei johdu kirjanpitovirheestä tai muusta ilmeisestä virheestä, oikaisu tehdään vähentämällä tai lisäämällä verotuksessa syntyneitä vähennyskelpoisia kuluja. tilikausi, jonka aikana korjauslasku on vastaanotettu tai laskun puuttuessa muu asiakirja, joka vahvistaa oikaisun syyt.

Esimerkki 1.

Kauppias myi tavarat kesäkuussa. Tavaran toimituksen jälkeen hän päätti myöntää asiakkaalle alennuksen. Siksi hän laati ja lähetti korjaavan laskun elokuussa. Liikevaihdon ja vastaavasti kaupan osapuolten kustannusten alentaminen tulee tehdä korjauslaskun vastaanottokuussa eli elokuussa.

Alennuksella tai tarjouksen myöntämisellä myynnin jälkeen on vaikutuksia myös erääntyneen veron ja ostoihin sisältyvän veron alueella. Art. 29a kohta. Lain 10 §:n mukaan veropohjaa alennetaan:

  • myynnin jälkeen myönnettyjen alennusten ja hinnanalennusten määrät;

  • palautettujen tavaroiden ja pakkausten arvo;

  • Ostajalle ennen myyntiä saatu maksu palautetaan kokonaan tai osittain, jos sitä ei tapahtunut;

  • avustusten, tukien ja muiden vastaavien maksujen palautettujen määrien arvo.

Hintaedun myöntävän myyjän tulee arvonlisäverolain säännösten mukaan laatia korjauslasku ja lähettää se ostajalle. Toisaalta veropohjan alentamisen hetki riippuu siitä hetkestä, jolloin ostaja vastaanottaa laskun oikaisun. Erottelemme kaksi tilannetta:

  • myyjä on saanut vahvistuksen korjauslaskun vastaanottamisesta ennen arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivää siltä ajalta, jolloin ostaja on vastaanottanut laskun - tekee oikaisun tilityksessä siltä ajalta, jolloin ostaja on vastaanottanut korjauslaskun;

  • myyjä sai vahvistuksen korjauslaskun vastaanottamisesta sen ajanjakson arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivän jälkeen, jolloin ostaja on vastaanottanut laskun - hän tekee oikaisun tilityksessä siltä ajalta, jolloin hän saa vahvistuksen laskun vastaanottamisesta korjaava lasku.

Mitä tulee myönnetyn alennuksen korjaavan laskun tilityshetkeen, ostajan tilanne yksinkertaistuu merkittävästi. Lain säännösten mukaan alennuksen saava ostaja on velvollinen alentamaan ostoihin sisältyvän veron määrää tilityksessä siltä ajalta, jona hän on saanut korjauslaskun.

Esimerkki 2.

Kauppias myi tavarat kesäkuussa. Tavaran toimituksen jälkeen hän päätti myöntää asiakkaalle alennuksen. Siksi hän laati ja lähetti korjaavan laskun elokuussa. Ostaja haki sen saman kuukauden aikana. Vahvistus korjauslaskun vastaanottamisesta saapui myyjälle 10.9. Kaupan osapuolten tulee alentaa luovutusveron määrää ja vastaavasti ostoihin sisältyvän veron määrää korjauslaskun vastaanottamiskuukaudessa eli elokuussa.