Myyjäohjelmat Puolan taloudellisessa liikevaihdossa

Palveluliiketoiminta

Toimittajaohjelmat (tunnetaan myös nimellä myyjäohjelmat tai yksinkertaisesti - myyjäleasing) ovat varsin innovatiivinen palvelu, jonka avulla voidaan rahoittaa tietyn toimittajan tuottaman tai jakeleman käyttöomaisuuden myyntiä leasingsopimuksella. Ne koskevat tunnetuimpia brändejä ja perustuvat sopimukseen yhden niistä ja kyseisiä tuotteita/palveluita rahoittavan leasingyhtiön välillä.

Tällaiset ohjelmat on suunnattu yrityksille, jotka ovat käyttöomaisuuden toimittajia tai tuottajia ja jotka haluavat kehittää, parantaa imagoaan markkinoilla ja luoda asiakkailleen kokonaisvaltaisen tarjouksen. Mitä tämä "monimutkaisuus" on? Tällainen paketti sisältää itse käyttöomaisuuden lisäksi sen houkuttelevan rahoituksen leasingin muodossa ja esimerkiksi edullisen vakuutuspaketin (ja autojen osalta lisäksi sen rekisteröinnin).

Myyjäleasing hyödyttää sekä brändiä edustavaa yritystä että leasingyhtiötä. Molemmille osapuolille tämä ratkaisu tarkoittaa tarjouksen laajentamista kokonaisvaltaisella palvelulla/tuotteella, jota kilpailijat eivät usein saa. Tämä merkitsee lisääntynyttä myyntiä, molempien kumppanien kilpailukyvyn kasvua ja mahdollisuutta, että kumpikin tavoittaa uusia vuokralainenryhmiä.

Käyttöomaisuuden toimittajalle/tuottajalle tämäntyyppinen yhteistyö leasingyhtiön kanssa tarkoittaa markkinointituen saamista, myynninedistämistoimien yhteisrahoitusta sekä täydellistä koulutusta leasing- ja myynti- ja palvelutekniikoissa. Myyjäohjelman ansiosta se siirtyy tietyn leasingyhtiön valtuutettujen toimittajien tietokantaan, joka luovutetaan asiakkaille. Toimittajaohjelman lisäetuna toimittajalle on se, että hänen kanssaan yhteistyössä toimiva vuokranantaja tarkistaa ostajien uskottavuuden ja on periaatteessa toimittajan ainoa maksaja, joten kaupan turvallisuus on korkea.

Edut ulottuvat myös vuokralaiselle itselleen. Tällaisen ratkaisun eduista, jotka loppuasiakas tuntee, voidaan ehdottomasti mainita seuraavat:

  • kokonaispalvelu asiakkaan osoittamassa paikassa, mukaan lukien leasingsopimuksen tekeminen, rahoitettavan käyttöomaisuuden vakuutus, sen rekisteröinti (tarvittaessa),
  • mahdollisimman yksinkertaistettu menettely sekä vaadittujen asiakirjojen rajoittaminen minimiin,
  • sopimuksen tekemiseen liittyvä lyhennetty aika, joka ei käytännössä ylitä muutamaa tuntia,
  • kilpailukykyinen rahoitustarjous,
  • houkutteleva vakuutuspaketti,
  • veroedut (perinteisesti kiinteän omaisuuden leasingin yhteydessä).

Yhteenvetona voidaan todeta, että myyjäleasing on ajoneuvojen ja erilaisten koneiden ja laitteiden tavarantoimittajille sekä maahantuojille ja valmistajille suunnattu palvelu. Sen ydin on mahdollistaa sellaisen toimittajan/valmistajan suoraan tarjoamien tuotteiden rahoitus leasingin kautta. Tähän ratkaisuun liittyy lukuisia etuja sekä ohjelmakumppaneille että loppuasiakkaalle eli vuokralaiselle.