Kanta-asiakasohjelma yrityksessä - mikä sen tarkoitus on?

Palveluliiketoiminta

Ennen kuin alamme työstää tätä aihetta, kannattaa vastata kysymykseen, tarvitseeko yrityksemme kanta-asiakasohjelmaa? Yleisesti väitetään, että jo suunnilleen 4 saman asiakkaan käyntiä vuoden aikana voi olla perusta ohjelman käyttöönotolle yrityksessä. On myös väärä käsitys siitä, että kanta-asiakasohjelman käyttöönotto ja siihen sijoittaminen kannattaa vain tuote- tai palveluyritysverkoston tapauksessa. Itse asiassa jopa paikallinen ja pieni yritys, kuten paikallinen kahvila, voi kannustaa asiakkaita esimerkiksi keräämään pisteitä jokaisesta ostetusta kahvista, jonka jälkeen se vaihdetaan sopivan määrän pisteitä kerättäessä yrityksen mukiin. ilmaiseksi. Tämä on yksi esimerkki tämäntyyppisten ohjelmien yksinkertaisesta toimintamekanismista, mutta on kuitenkin muistettava, että kanta-asiakasohjelma koostuu useista tärkeistä elementeistä, joita käsitellään alla olevassa artikkelissa.

Kanta-asiakasohjelma - mikä se on?

Markkinointi-kirjan kirjoittajan Philip Kotlerin klassisen määritelmän mukaan kanta-asiakasohjelma on yksi myynnin edistämisvälineistä, jossa asiakkaita palkitaan ostotiheyden ja -koon mukaan. Kuitenkin, kuten useimmat meistä ovat jo vakuuttaneet, monet yritykset ovat tänään ehdottomasti pidentäneet ohjelmaan osallistumisen ehtoja ja palkita tällaisten ohjelmien osallistujia monista eri toiminnoista, esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden suosittelemisesta toiselle ystävälle, kuten Eastend.pl-kauppaan.

Yhä yleistyvä käytäntö on myös yrityksissä käsitellä kanta-asiakasohjelmia viestintäkanavina kanta-asiakkaiden kanssa. Yritykset esimerkiksi näyttävät mainosviestejä tällaisten asiakkaiden kuiteissa tai muodostavat jatkuvaa ja kestävää kommunikaatiota näiden uskollisimpien asiakkaiden kanssa lähettämällä henkilökohtaisia ​​tarjouskoodeja.

Kanta-asiakasohjelma yrityksessä - mikä sen tarkoitus on?

Ennen kuin aloitamme kanta-asiakasohjelman rakentamisen yrityksessä, kannattaa vastata peruskysymykseen, nimittäin - Mikä sen tarkoitus on? On syytä muistaa, että myynnin ja liikevaihdon kasvu ovat merkittäviä etuja, mutta niitä ei tule pitää ohjelman toteuttamisen päätekijänä.

Tällaisen ohjelman tavoitteet voidaan rakentaa eri kriteerien mukaan. Esimerkiksi lyhyen aikavälin tavoitteet: ostojen tai käyntien tiheys; pitkäaikainen - kestävän ja paremman suhteen luominen asiakkaaseen tai yleisemmin: bränditietoisuuden lisääminen.

Miten kanta-asiakasohjelma tulisi rakentaa?

Kun olet asettanut tavoitteen luoda kanta-asiakasohjelma, on vielä muutama tärkeä seikka, joita tulisi kehittää ohjelmaa luotaessa:

  • kuka voi liittyä ja miten? - Tässä vaiheessa meidän on täsmennettävä, ketkä voivat liittyä kerhoon, eli ovatko he kaikki halukkaat vai ovatko he henkilöitä, jotka täyttävät tietyt jäsenyysehdot, esim. ensimmäinen osto tietyllä summalla . Tässä vaiheessa on myös tarpeen vastata kysymykseen, kuka on kohderyhmämme, eli kenelle ohjaamme kanta-asiakasohjelmaan liittymään kannustavia viestejä

  • Pisteiden ja palkkioiden jakojärjestelmä - kanta-asiakasohjelman suosituin muoto on pisteohjelma. Se koostuu siitä, että asiakkaat keräävät pisteitä tietyistä toiminnoista, kuten: ostaminen tietyllä summalla tai yrityksen tuotteiden tai palveluiden suositteleminen ystävälle. Nämä pisteet voidaan sitten lunastaa palkintoihin, muihin yrityksen tuotteisiin tai yksinkertaisesti lunastaa ostosetelin muodossa. Tässä vaiheessa on selvitettävä esimerkiksi, mistä ostomääristä saa pisteitä, mutta tällaisesta päätöksestä tulee sopia yrityksen myynti- ja tilitoimiston kanssa.

  • kommunikointitapa - sinun tulee heti alussa määritellä, kuinka kommunikoimme asiakkaidemme kanssa ja sitten kanta-asiakasohjelman jäsenten kanssa.Yrityksen on valittava sopivat viestintäkanavat eli löydettävä kontaktipaikat asiakkaan kanssa ja niiden kautta suoritettava kaikki viestintä- ja markkinointitoimet.

  • toimintojen analyysi - yhteenveto toiminnoista mahdollistaa entistä paremmin räätälöidyn tarjouksen laatimisen ensinnäkin asiakkaiden tarpeiden ja toiseksi asiakkaiden ostotottumusten mukaan. Tietojen ostotiheydestä, määrästä, ostettujen tuotteiden tyypistä ja monista muista tilaajaprofiilista ja ostokäyttäytymisestä johtuvista tiedoista voimme tehdä perusteellisen analyysin kanta-asiakasohjelman tehokkuudesta ja muodosta.

Kanta-asiakasohjelman toteuttaminen

Kaikki yllä olevat oletukset on valmisteltava, mutta kanta-asiakasohjelma on toteutettava asianmukaisesti. Sen koko käyttöönottoprosessi voi kestää noin kuusi kuukautta, ja sen parantaminen jatkuu muuttuvien markkinaolosuhteiden vuoksi.

On syytä muistaa, että kanta-asiakasohjelman tulee ensisijaisesti olla tapa luoda kestävä suhde asiakkaaseen tai rakentaa bränditietoisuutta, ei vastaus kilpailijan toimintaan.