Osakkeiden poisto ja Brexit-menettely - valtiovarainministeriön selitykset

Palveluvero

Iso-Britannia tämän vuoden tammikuun 1. päivästä alkaen. ei ole EU:n arvonlisäverosäännösten alainen. Brexitin vuoksi noutovaraston menettelytapa on muuttunut. Onko verovelvollisen ilmoitettava yhteenvetotiedoissa yhteisöhankinta, jos kauppa on tehty 31.12.2020 mennessä? Valtiovarainministeriö antoi tähän asiaan selvennyksen!

Call-off varastossa menettely - muutokset johtuvat Brexit

Valtiovarainministeriö on julkaissut tiedot Brexitin yhteydessä toteutetusta takaisinostomenettelystä. Se selitti, että kun tavarat, jotka siirrettiin Ison-Britannian alueelta 31.12.2020 saakka noutovarastomenettelyllä ja sitten niiden määräysoikeus, siirtyivät omistajalta ostajalle, jolle tavarat oli toimitettava 31.12.2020 jälkeen. Joulukuuta 2020 tavaraa lähettävää tai kuljettavaa yksikköä ei vaadita ilmoittamaan yhteisön sisäistä tavaran luovutusta ALV-EU-yhteenvetotiedoissa.

PTS-todistusvelvollisuus koskee kuitenkin tavaroita, jotka on siirretty noutovarastomenettelyn mukaisesti Pohjois-Irlannin alueella.

Valtiovarainministeriö korosti myös, että verovelvollisella on oikeus verottaa tavaroiden luovutusta 0 %:n verokannan mukaan, vaikka hän ei olisi ilmoittanut yhteenvetotiedoissa yhteisön sisäistä tavaran luovutusta. Muut arvonlisäverolain mukaiset ehdot on kuitenkin täytettävä.