Häälahjat – milloin maksat verot?

Palveluvero

Säännösten mukaan häälahjat voidaan käsitellä veroviraston lahjoituksina. Tämä tarkoittaa, että ne ovat verotuksen alaisia ​​ja niistä on kirjattava. Luultavasti tässä vaiheessa monet vastaparit kysyvät itseltään, onko veron maksaminen välttämätöntä? No, se, onko vero maksettava, riippuu lahjan arvosta ja vastaparin ja lahjoittajan välisen suhteen asteesta.

Häälahjat – milloin ne on vapautettu verosta?

Jos nuoripari saa pieniä lahjoja, kuten kukkia, kirjoja, muita lahjoja tai pieniä summia käteistä, heidän ei tarvitse maksaa veroa näistä lahjoista.

Jos kaikkien yli 5 vuoden aikana saatujen lahjojen arvo kuitenkin ylittää asetetun rajan, puolisoiden on ilmoitettava tästä verovirastolle.

Miten ilmoitan lahjoituksesta Verovirastolle?

Jos sen sijaan lakisääteinen määräraja ylittyy, siitä on ilmoitettava verovirastolle. Tätä varten täytetään lomake SD-3, joka on toimitettava kuukauden kuluessa, tai lomake SD-Z2, joka on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa toimivaltaiselle veroviranomaiselle.

Mitkä ovat rajat?

Kuten aiemmin mainittiin, veron maksaminen riippuu sukulaisuusasteesta. Lahjoitusveron määrä määräytyy sen veroryhmän mukaan, johon osapuolet kuuluvat. Jos lahjan määrä ylittää taulukossa ilmoitetun rajan, tiedot siitä tulee toimittaa verovirastolle asianmukaisella lomakkeella.

Veroryhmä

Ylittävä lahjoitus on veronalaista

Lomake toimitettava Verovirastolle ylityksen jälkeen

Veroryhmä I: puoliso, ylenevät sukulaiset (vanhemmat, isovanhemmat, isovanhemmat), jälkeläiset (lapset, lapsenlapset, lastenlastenlapset), poikapuoli, sisarukset, isäpuoli, äitipuoli, vävy, miniä, anoppi lait.

9 637 PLN

SD-3 tai SD-Z2

Veroryhmä II: sisarusten jälkeläiset, vanhempien sisarukset, puolisoiden puolisoiden jälkeläiset, puolisoiden sisarusten puolisot ja sisarukset, puolisoiden sisarusten puolisot, muiden jälkeläisten puolisot.

7 276 PLN

SD-3

Veroryhmä III:

Muut ihmiset, esim. työnantaja, etuyhteydetön kummiäiti.

4092 PLN

SD-3

Lahjoitus veroryhmässä 0 ilman veroa

Ryhmästä I voidaan erottaa ns ryhmä 0, johon kuuluvat: jälkeläiset (esim. poika, tytär, lastenlapset, lastenlastenlapset), ylenevät sukulaiset (esim. äiti, isä, isovanhemmat), poikapuoli, sisarukset, isäpuoli, äitipuoli. Perintö- ja lahjoitusverolain säännösten mukaan veroryhmän jäseneltä saatu lahja ei ole veronalaista. Lahjan arvolla ei ole väliä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että vapautus veronmaksuvelvollisuudesta on mahdollista useiden välttämättömien edellytysten täyttyessä. Nimittäin:

  • lahjoituksen toimittaminen SD-Z2-lomakkeella kuuden kuukauden kuluessa asianomaiselle verovirastolle,

  • toimittamalla verotoimistolle asiakirjat, jotka vahvistavat lahjoituksen vastaanottamisen. Jos vasta-avioliitto on saanut rahat, asiakirja, joka vahvistaa tämän, on esimerkiksi tiliote.

On pidettävä mielessä, että näiden ehtojen täyttäminen on välttämätöntä vain, jos lahjoituksen arvo ylittää lakisääteisen määrän - 9 637 PLN, joka on saatu 5 vuoden kuluessa yhdeltä henkilöltä.

Jos edellä mainittu veroryhmän 0 lahjoitussumma on kuitenkin ylittynyt eikä ilmoitusta ole tehty 6 kuukauden kuluessa, on vero maksettava. Tällaisessa tilanteessa SD-3-lomake, jossa on tilitettäväksi laskettu vero, toimitetaan verovirastolle.

Arvokas lahja pomolta

Työntekijän häiden takia pomo haluaa antaa hänelle runsaan lahjan. Työnantaja kuuluu kuitenkin veroryhmään III. Siksi tuoreen avioparin on maksettava veroa tällaisesta lahjasta.

Tästä tilanteesta on toinen tie ulos. Koska korkean veroprosentin välttämiseksi työnantaja voi antaa työntekijälle bonuksena häälahjan, joka nostaa hänen palkkaansa. Tällaisessa tilanteessa se käsitellään määräysten mukaisesti työsuhteesta saatuna tulona ja tapahtuu määräysten mukaista verotusta ja maksuja.

Kallis ostos lahjarahoilla

Verotoimisto ei tutki hääkuoret. Kuitenkin, kun nuoripari ostaa jotain kallista, he ovat varmasti kiinnostuneita siitä, mistä varat ovat peräisin. Ja jos tällaisessa tilanteessa käy ilmi, että osto on tehty saadulla lahjoituksella eikä tästä summasta ole maksettu veroa, joudut maksamaan sakkoverokannan. Tällaisen veron määrä on 20 % lahjoituksen määrästä.

On syytä muistaa, että lahjoituksesta maksettava vero ei koske vain avioparia, vaan kaikkia kalliin lahjan saaneita.