Oikeus toimittaa kirjeitä - laaja yleiskatsaus

Palvelus

Kirjeiden jakelun periaate

Ihmisten keskuudessa on yleinen väärinkäsitys, että mikäli meille osoitettua kirjettä ei noudeta, kirjeenvaihdon noutamatta jättämisellä ei ole seurauksia, koska meille ei ole toimitettu kirjettä, joka meidän pitäisi lukea. Tällaisen vastuun kiertämisen estämiseksi lainsäätäjä on lisännyt siviiliprosessi- ja hallintomenettelylakiin korvaavan tiedoksiannon. Artikkelissa esittelemme, mistä kirjeiden tiedoksianto-oikeus koostuu.

Entä jos emme nouda kirjettä henkilökohtaisesti?

Korjaavaa tiedoksiantamista koskevaa kysymystä tarkasteltaessa on selvennettävä, että vastaanottajan poissa ollessa asunnossa palvelun suorittavalla taholla on oikeus toimittaa asiakirja täysi-ikäiselle kotitalouden jäsenelle ja tämän poissa ollessa tai poissa ollessa. , asiakirja voidaan toimittaa isännöitsijälle, isännöitsijälle tai toimivaltaiselle kuntaviranomaiselle. Tiedoksiannon ehtona on, että näiden tahojen ja kirjeen vastaanottajan välillä ei ole erimielisyyttä, ja näiden tahojen on lisäksi sitouduttava toimittamaan kirjeenvaihto vastaanottajalle. Huomaa, että tämä sääntö koskee vain kirjeiden toimittamista luonnollisille henkilöille.

Koko asian ymmärtämisen selkeyden vuoksi on syytä selittää käsite "aikuinen kotitalouden jäsen". Siviiliprosessilain mukaan perheenjäsen on henkilö, joka on kirjeen vastaanottajan kanssa yhteisessä taloudessa. Tällaiselta henkilöltä ei kuitenkaan vaadita lupaa vastaanottaa kirjeenvaihtoa. Kirjeen jakelun tehokkuus edellä kuvatussa tapauksessa on se, että se todella toimitetaan vastaanottajalle. Vasta sitten korvaavan tiedoksiannon voidaan katsoa suoritetuksi asianmukaisesti. Jos kirjeen vastaanottaja ei kuitenkaan välitä sitä vastaanottajalle, ei tietenkään.

Mikä on kirjeiden palvelemisen fiktio?

Edellä olevia huomioita voidaan kutsua ns palvelun laillinen fiktio. Vaikka pelkkä sana "fiktio" ei kuulosta uskottavalta ja näyttää ensisilmäyksellä olevan ristiriidassa toimituksen tehokkuuden kanssa, tällaisella ratkaisulla pyritään estämään tapauksen laajentaminen tai välttämään kirjeen vastaanottajan vastuuta. Kirjeen kuvitteellisessa toimituksessa ohitetaan vastaanottajalle tärkeät määräajat, kuten: oikeudenkäyntikulujen maksaminen, valituksen tai valituksen jättäminen, oikeuteen saapumatta jättämisestä johtuvat sakot. Tämä voi johtaa ulosottomiehen täytäntöönpanotoimiin ja siten ylimääräisten varojen menettämiseen.