Oikeus korvaukseen työn suorittamatta jättämisen ajalta (osa 2) - tauot työssä

Palvelus

Työlaissa mainitaan erilaisia ​​tilanteita, joissa työntekijä ei tee työtä, mutta silti hänellä on oikeus korvaukseen tältä ajalta. Yksinkertaisin esimerkki tällaisesta tilanteesta on työtauot. Mitä taukoja työntekijä voi pitää, joista hänellä on oikeus korvaukseen tekemättä jääneestä ajasta? Vastaus löytyy alla olevasta artikkelista.

Ilmestyminen viranomaisen pyynnöstä ja satunnaiset vapautukset työstä

Työntekijä voidaan vapauttaa työntekovelvollisuudesta määräajaksi työlainsäädännössä säädetyissä tilanteissa, kuten:

  • vapautus työvelvollisuudesta raskaana oleville tai imettäville työntekijöille, jotka työskentelevät kiellettyyn tai vaaralliseen työhön, riippumatta siitä, missä määrin terveydelle haitallisille tai vaarallisille tekijöille altistuminen on, jos heidän siirtäminen toiseen työhön on mahdotonta;

  • työajan lyhentäminen 8 tuntiin pidennettyinä työpäivinä lyhennetyn työviikon tapauksessa, viikonlopputyöaikajärjestelmä, vastaava työaikajärjestelmä, jatkuva työskentely sellaisilla työpaikoilla työskenteleville työntekijöille, joissa haitallisten tekijöiden suurimmat sallitut pitoisuudet tai intensiteetit ylittyvät , raskaana olevat työntekijät ja alle 4-vuotiasta lasta hoitavat työntekijät, jos he eivät ole suostuneet pidennettyyn 24 tunnin ajanjaksoon.

Työ taukoja

15 minuutin tauko (ns. aamiaistauko)

Art. Työlain 134 § jos työntekijän vuorokausityöaika on vähintään 6 tuntia, työntekijällä on oikeus vähintään 15 minuutin työtaukoon, joka sisältyy työaikaan. Työnantaja voi pidentää taukoa työntekijöiden eduksi.

Aamiaistauko sisältyy työaikaan, joten se maksetaan samalla tavalla kuin työaika.

60 minuutin tauko (ns. lounastauko)

Työnantaja voi ottaa käyttöön yhden työaikaan kuulumattoman, enintään 60 minuuttia kestävän tauon, joka on tarkoitettu ruokailuun tai henkilökohtaisten asioiden järjestämiseen. Tauosta ei makseta palkkiota.

Katko jaksoittaisessa työaikajärjestelmässä

Jos se on työn luonteen tai sen järjestämisen vuoksi perusteltua, voidaan käyttää ennalta määrätyn aikataulun mukaista keskeytystyöaikajärjestelmää, jossa työssä on enintään yksi tauko vuorokaudessa ja joka kestää enintään 5 tuntia. Tauko ei sisälly työaikaan, mutta tauon ajalta työntekijällä on oikeus saada palkkaa puolet seisokkiajan palkasta (työlain 139 §:n 1 momentti).

Nuorisotyöntekijän tauko

Art. Työlain 202 § 3 § Nuorilla, jonka vuorokausityöaika ylittää 4,5 tuntia, on oikeus pidempään, puolen tunnin taukoon työstä. Tämä tauko on laskettava työajaksi, joten se maksetaan samalla tavalla kuin työaika.

Tauko vammaisen helpottamiseksi

Art. Vammaisten henkilöiden ammatillisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta ja työllistämisestä 27 päivänä elokuuta 1997 annetun lain 17 §:n mukaan vammaisella on oikeus lisätaukoon työssä kuntoutusta tai lepoa varten. Tämän tauon kesto on 15 minuuttia ja se sisältyy työaikaan.

Tauko ruokintaa varten

Työntekijällä, joka imettää lasta ja jonka työaika ylittää 6 tuntia vuorokaudessa, on oikeus kahteen puolen tunnin tai (pyydettäessä) tunnin pituiseen työtaukoon, joka sisältyy työaikaan. varten

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Jos työntekijä ruokkii useampaa kuin yhtä lasta, taukoaikaa pidennetään 15 minuutilla ja se on 2 kertaa 45 minuuttia tai yhteensä 1,5 tuntia. Työntekijät, jotka työskentelevät alle 4 tuntia päivässä, eivät ole oikeutettuja palkallisiin hoitotaukoihin.

Kun imettävän äidin työaika on 4-6 tuntia, hänellä on oikeus yhteen puolen tunnin taukoon ja useamman kuin yhden lapsen ruokkiessa yhteen 45 minuutin tauko. Yllä olevat tulokset Art. Työlain 187 §

Tauko tietokoneen ääressä

Taukoa monitorilla työskentelystä säätelee työ- ja sosiaaliministerin määräys työterveydestä ja -turvallisuudesta näyttönäytöillä varustetuilla työpisteillä.Tämän määräyksen 7 §:n mukaan työnantaja on velvollinen tarjoamaan työntekijöille:

  • yhdistämällä näyttönäytön käyttöön liittyvää vuorottelevaa työtä muuntyyppiseen, silmää rasittamattomaan työhön, joka tehdään muissa kehon asennoissa - enintään tunnin keskeytyksettä työskentelyn aikana näyttöruudun käytössä, tai

  • vähintään 5 minuutin tauko, joka sisältyy työaikaan, jokaisen näyttöruudulla työskentelytunnin jälkeen.

Useimmissa tapauksissa työnantaja ei pysty järjestämään työtä siten, että työntekijät eivät ylitä keskeytymätöntä työaikaa monitorin edessä, joten hänelle jää palkallisia taukoja.

Tauko raskaan työn kanssa

Työlain 145 § 1 § Siinä säädetään mahdollisuudesta lyhentää työaikaa erityisen raskaissa tai erityisen haitallisissa olosuhteissa ja yksitoikkoisessa työssä tai ennalta määrätyssä tahdissa työskenteleville työntekijöille.

Terveyttä haitallisten tai rasittavien työolojen sattuessa perusnormia voidaan lyhentää joko päivittäisen työajan tasoa alentamalla tai ottamalla käyttöön työaikaan sisältyviä taukoja. Yksitoikkoisessa työssä ja ennalta määrätyssä tahdissa työskentelyssä työajan lyhentämiseksi voidaan ottaa käyttöön vain työaikaan sisältyviä taukoja.