Oikeus perhehyvitykseen ja kärsitty verotuksellinen menetys

Palveluvero

Lasten verohelpotus on erittäin suosittu ja veronmaksajille edullisin. Huomaa, että oikeus käyttää sitä on melko monimutkainen. Helpotusta koskevia säännöksiä on muutettu jo useita kertoja. Sääntömuutosten suuri määrä tarkoittaa, että jokaisen muutoksen myötä on yhä vaikeampaa määrittää, onko meillä oikeus perheavustukseen ja kuinka paljon voimme vähentää.

Oikeus perheavustukseen – kenellä on oikeus?

Veronmaksaja, joka verovuonna:

 • alaikäisen lapsen suhteen:

- käyttänyt vanhempien valtaa,

- toiminut laillisena huoltajana, jos lapsi asui hänen kanssaan,

- huollettu hoitamalla sijaisperheen tehtävää oikeuden päätöksen tai starostin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella;

 • tuetut aikuiset lapset:

- iästä riippumatta, joka on eri säännösten mukaisesti saanut hoitorahaa (lisää) tai sosiaalieläkettä,

- 25-vuotiaaksi asti, joka osallistuu muussa maassa kuin Puolan tasavallassa voimassa olevissa koulutusjärjestelmää koskevissa säännöksissä, korkeakoulutusta koskevissa säännöksissä tai koulutusjärjestelmää tai korkeakoulutusta koskevissa säännöksissä tarkoitetuissa kouluissa, jos ei verovuonna saatu veroasteikon mukaan verotettavaa tuloa tai 19 %:n verokannan verotetusta kassapääomasta (esim. osakkeiden myynti maksua vastaan) kokonaismäärä, joka ylittää veroa alentavan määrän ja verokannan osamäärän veroasteikon ensimmäinen luokka (eli 3 089 zlotya) perhe-eläkkeitä lukuun ottamatta.

Kuka voi hyödyntää perhettä edistävää verohelpotusta?

Art. 27f kohta. 1 §:n mukaan lasketusta tuloverosta. 27, josta on vähennetty 31 artiklassa tarkoitetun palkkion määrä. 27B, verovelvollisella on oikeus vähentää 1 momentin mukaisesti laskettu määrä. 2 jokaisesta alaikäisestä lapsesta, jonka suhteen verovuonna:

 • käyttänyt vanhempien valtaa,
 • toiminut laillisena huoltajana, jos lapsi asui hänen kanssaan,
 • hoidetaan hoitamalla sijaisperhetehtävää oikeuden päätöksen tai starostin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Vanhempien tulot

Avustus on saatavilla vanhemmille, jotka ansaitsevat:

 • verotetaan veroasteikon mukaan,
 • 19 %:lla verotetuista kassapääomista (esim. arvopapereiden myynnistä maksua vastaan).

Verohelpotus ei koske verovelvollisia, jotka ansaitsevat tuloja:

 • verotetaan 19 %:n kiinteällä verolla elinkeinotoiminnan tai maataloustuotannon erityisosastojen perusteella,

 • verotetaan kirjatuista tuloista kiinteämääräisellä verolla tai verokortilla.

Omavastuukorvauksen määrä

Art. 27f kohta. Lain 2 §:n 2 momentin mukaan vähennys tehdään jokaiselta sen verovuoden kalenterikuukaudelta, jona verovelvollinen käytti 1 momentissa tarkoitettua toimivaltaa, suoritti tehtävää tai hoiti. 1, liittyen:

 • yksi alaikäinen lapsi - 92,67 PLN, jos verovelvollisen tulot:
  • naimisissa koko verovuoden ajan ja hänen puolisonsa ei ylittänyt 112 000 PLN verovuonna,

  • naimaton, mukaan lukien osan verovuodesta, ei ylittänyt verovuonna 56 000 zlotya, lukuun ottamatta pykälässä mainittua alaikäistä lasta kasvattavaa yksinhuoltajaa. 6 sek. 4, johon sovelletaan a alakohdassa tarkoitettua tulon määrää. ja;

 • kaksi alaikäistä lasta - 92,67 PLN per lapsi;
 • kolme tai useampi alaikäinen - määrä:
  • 92,67 PLN ensimmäisestä ja toisesta lapsesta,

  • 166,67 PLN kolmannesta lapsesta,

  • 225 PLN neljännestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta.

Lapsilisän suuruus riippuu siis perheessä olevien lasten lukumäärästä. Tuen määrä kasvaa tukikelpoisten lasten määrän mukaan.

Miten lapsilisä vähennetään tuloista?

Omavastuupäivärahan määrä koskee yhteisesti molempia vanhempia, lapsen laillisia huoltajia tai sijaisvanhempia, jotka ovat naimisissa. Heidän vuosittaisen vähennyksensä määrä voidaan vähentää verosta heidän määräämänsä osissa tai missä tahansa suhteessa. Jos molemmilla vanhemmilla ei ole tässä asiassa johdonmukaisia ​​tahdonilmoituksia, kummallakin vanhemmilla on oikeus vähennykseen yhtä suuressa määrin eli ½ jokaisesta lapsesta maksettavasta summasta. Siinä tapauksessa, että vanhempainhuollossa oleva lapsi siirretään samana verovuonna sijaisperheeseen tai lailliseen huoltajaan ja se tapahtuu kuukauden aikana, jokaisella lasta hoitavasta verovelvollisesta on oikeus vähennykseen tässä kuussa määrä, joka vastaa 1/30 kuukausittaisesta vähennyksestä jokaiselta hänen hoitopäivästään.

Yllä oleva sääntö ei koske eronneita vanhempia, eli he eivät ole velvollisia tai saa jakaa päivärahaa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veronmenetys ja oikeus hyvitykseen

Esitelläksemme ongelman esitämme pohdintojamme esimerkin.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja ja hänen miehensä kasvattavat yhtä alaikäistä lasta. Aviopuolisoilla on omaisuusero. Vuonna 2020 vaimo sai työsuhteesta tuloja 100 000 zlotya (tulo sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen). Aviomies sen sijaan ansaitsi työtuloa 50 000 zlotya. Aviomies myös vuokraa tiloja. Tilojen vuokraamista verotetaan veroasteikon mukaan. Korkeiden investointikustannusten vuoksi edellä mainittu vuokrasopimus aiheutti 85 000 zlotyn tappion.Näin ollen puolisoiden mielestä heidän kokonaistulonsa vuonna 2020 olivat 65 000 zlotya. Veronmaksajat päättivät, että heidän tulonsa eivät ylittäneet 112 000 zlotya, ja heillä oli oikeus vähentää 1 112,04 PLN suuruinen perhelisä. Oliko puolisoilla oikeus käyttää perhettä edistävää verohelpotusta?

Tässä tapauksessa puolisoilla ei ollut oikeutta vähentää perheverovähennystä. Perhehelpotuksen soveltamisen rajoitus muodostuu 12 artiklan mukaisen rajan käyttöönotosta. 27 sek. PIT-lain 2 §. Kuten edellä kirjoitimme, näiden tulojen määrä olisi määritettävä 12 artiklassa määritellyllä tavalla. 27f kohta 2a. Art. 27f kohta. ALV-lain 2a §:stä käy selvästi ilmi, että edellä mainitun helpotuksen soveltamisen perusteena oleva tulo on verovuonna saatu kokonaistulo, josta on vähennetty vain 13 §:ssä tarkoitettu sosiaaliturvamaksu. 26 1 §:n 2 ja 2a kohta.

Eli aviomiehen tappio ei vaikuta taiteen mukaiseen tulon määrään. 27f kohta. PIT-lain 2a.

Yllä olevan kannan vahvistaa myös tulkinta 5.5.2017, nro 2461-IBPB-2-2.4511.114.2017.1.AR:

”Jos lainsäätäjän tarkoituksena olisi korvata syntyneillä menetyksillä saavutettu tulo, se ilmenisi suoraan perheiden verohelpotuksia koskevan tulon määrittelevän säännöksen sisällössä. Taiteen tarjoamisesta. 27f kohta. Toisin kuin hakija väittää, kohdasta 2a ei seuraa, että verovelvollisen tulot sisältävät tulojen ja verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten summan kaikista lähteistä. Kuten edellä on jo selitetty, tämä varaus liittyy tuloihin. Kunta haluaa korostaa, että verovapautukset ja -helpotukset ovat poikkeus verotuksen yleisyyden periaatteesta, joten verovapautuksia koskevien säännösten ja verohelpotuksia koskevien säännösten tulkintaa tulee tulkita suppeasti, mikä ei ylitä säännösten sanamuotoa. . Näin ollen verovelvollisella on oikeus vapautukseen vain, jos laissa säädetyt ehdot täyttyvät.

Miten perheiden verohelpotus vähennetään wfirma.pl-järjestelmässä luodusta vuosittaisesta veroilmoituksesta?

Luo vuotuinen veroilmoitus PIT-36 wfirma.pl-järjestelmässä siirtymällä välilehdelle ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS» VUOSITULOVEROILMOITUS YLEISTÄ PERIAATTEISTA (PIT-36). Tällöin ilmoitukseen tulee liittää asianmukainen liite, jotta perheavustus voidaan vähentää veroilmoituksessa. Tätä varten valitse ilmoituksen lisäysikkunasta vaihtoehto LIITE PIT / O (VERONVÄLITYS).

Vuoden 2020 vuosiveroilmoituksessa valtiovarainministeriön esityksen mukaisesti lapsilisä näkyy PIT / O liitteen C osan kohdissa 44 (lasten lukumäärä), 45 (jos läsnä verovelvollisena) ja 46 (jos läsnä puolisona). Lisäksi osassa E olisi annettava tiedot lapsista, joille apua käytetään.

Tämän jälkeen perhettä edistävän verohelpotuksen osoittamiseksi on täytettävä PIT / O-liitteen C osan asiaankuuluvat kohdat. Automaattisen lisälaskelman ansiosta järjestelmä laskee automaattisesti PIT / O-liitteen osan E kohdissa 5 ja 6 olevien lasten lukumäärän 40 ja kuukausien lukumäärän, joilta vähennys on suoritettava. korvauksen määrä.

Sitten kohtaan E tulee täyttää myös sen lapsen tunnistetiedot, jolle tuki on oikeutettu. Jos PESEL-numeroa ei ole, lapsen etunimi, sukunimi ja syntymäaika on täytettävä.

Sitten laskettu alennus täydentyy automaattisesti erässä 234 tai 235 PIT-36-ilmoituksia PIT / O-liitteen tietojen perusteella (kohdat 41 ja 42).