Kuntoutusrahavähennysoikeus käytännössä - osa I

Palveluvero

Jokaisen verovelvollisen etuoikeus on käyttää mahdollisuutta vähentää tuloista tai veroista vähennyksiä, mikäli he saavat oikeuden niihin aikaisemmin. Osana kuntoutusrahaa voit vähentää tuloistasi lääkekulujen lisäksi myös hoitoon pääsyn mahdollistavia kustannuksia tai lääkintävälineisiin käytettyjä laitteita.

Oikeus vähentää kuntoutusrahaa - polttoainekulut, lääkärikäynti ja ultraäänitutkimus

Veronmaksajalla on lapsi, joka on syntynyt synnynnäisvikaisena. Lapsi sai monien leikkausten jälkeen työkyvyttömyystodistuksen ja on myös jatkuvassa hoidossa ja käy jatkuvassa tarkastuksessa ja ultrassa 3 kuukauden välein. Lapsen sairausvahinko on pysyvä. Lapsi syö lääkkeitä jatkuvasti. Seurantakäyntien aikana tehdään ultraäänitutkimus ja annettujen lääkkeiden todentaminen.

Veronmaksaja epäilee, voiko hän vähentää kuntoutusrahasta seuraavat kulut:

 1. polttoainetta lapsen kuljettamiseen sairaalasta klinikalle suunniteltua leikkausta varten,

 2. polttoainetta kuljetusta varten sairaalaan tarkastuksiin,

 3. seurantakäyntiä varten tarvittavat sairaalan määräämät maksulliset ultraäänitutkimukset,

 4. polttoainetta matkaan maksullisiin ultraäänitutkimuksiin,

 5. polttoainetta kuljetusta varten sairaalan klinikalle,

 6. polttoainetta yksityiseen toimistoon pääsyä varten,

 7. yksityisen erikoislääkärikäynnin kustannukset,

 8. verovelvollisen autovastuuvakuutus,

 9. polttoainetta kuljetusta varten klinikalle näytteiden ottamista varten lääkärin määräämää tutkimusta varten,

 10. lähetyskuluineen julkaisuille, jotka kuvaavat veronmaksajan pojan vikaa?

Olosuhteita analysoitaessa voidaan päätellä, että pykälän mukaan. 26 sek. 1.1.2018 voimaan tulleen tuloverolain 7a 14 momentin 1, 2, 4, 5, 6, 8 ja 9 kohdissa luetellut oman henkilöauton käyttökustannukset verovelvollisella on oikeus vähennetään tuloista enintään verovuonna 2 280 zlotya. Verovelvollisen pojan sairautta koskevien julkaisujen menot, jotka sisältyvät 10 §:n mukaiseen julkaisuun. 26 sek. Tuloverolain 7a 4 kohta lähetyskuluineen.

Toisaalta lainsäätäjä ei säätänyt kuntoutustuen tuloista vähennyskelpoisia maksullisia ultraäänitutkimuksia ja yksityislääkärikäynnin kustannuksia.

Saman kannan esittää Verohallinnon johtaja yksittäisessä tulkinnassa 12.1.2018. viitenumerolla 0112-KDIL3-2.4011.347.2017.1.MK.

Voidaanko kuntoutustuen tuloista vähentää kuntoutuksen, oleskelun, omalla autolla matkustamisesta ja sen korjauksista aiheutuvat kulut?

Veronmaksaja työskentelee toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Lisäksi sillä on kunnallisen vammaisuuden arviointiryhmän myöntämä todistus keskivaikeasta vammaisuudesta. Veronmaksaja omistaa henkilöauton, jolla hän matkusti kuntoutusleireille, yli 500 km päässä asuinpaikastaan. Matka leireille vahvistettiin neurologin kirjoittamalla lähetteellä. Veronmaksaja hyötyi myös ortopedin, neurologin tai neurokirurgin määräämästä pysyvästä, välttämättömästä kuntoutuksesta (on tarvittavat henkilökohtaiset ostoasiakirjat). Johtuen tarpeesta huoltaa autoa, jolla hän sai yllä mainitut hoidot, hänelle aiheutui kustannuksia, kuten:

 1. pakollinen vastuuvakuutus,

 2. auton korjaus tarvittavien kuluvien osien vaihdolla (iskunvaimentimet, jarrulevyt ja -palat, öljy- ja ilmansuodattimet, jarruneste, renkaiden vaihto),

 3. tarkistaa auton teknisen kunnon.

Veronmaksajalla on henkilökohtaiset asiakirjat, jotka vahvistavat aiheutuneet kulut. Ovatko yllä mainitut kulut näissä olosuhteissa vähennyskelpoisia kuluja kuntoutusrahan vuosittaisen veroilmoituksen tuloista?

Veronmaksajalla on oikeus vähentää tuloista kuntoutusraha 2 280 zlotyn rajaan asti. Veronmaksajan täytyi vammaisena ja keskivammaisena todistuksella matkustaa leireille ja käydä erikoislääkärin määräämässä kuntoutushoidossa. On myös korostettava, että näitä kuluja ei rahoitettu PFRONin varoista tai mistään muusta rahastosta. Yllämainitun yhteydessä veronmaksajalle aiheutuneet kulut oman auton käyttämisestä tarvittaviin hoitoihin matkustamiseen vähennetään kuntoutustuen tuloista luonnollisesti 2 280 zlotyn rajaan asti.

Vastaavan kannan omaksui Verohallinnon johtaja yksittäisessä tulkinnassa 9.1.2018. viitenumerolla 0114-KDIP3-3.4011.505.2017.1.JK3.

Voidaanko kuntoutusrahan tuloista vähentää lääkinnällisten laitteiden kulutustarvikkeet?

Veronmaksajalla on vammainen poika, jolla on kohtalainen todistus. Poika on alaikäinen eikä hänellä ole tuloja. Poikani kärsii tyypin 1 insuliiniriippuvaisesta diabeteksesta, joka osana hoitoaan käyttää insuliinipumppua ja jatkuvaa glukoosimittausjärjestelmää. Laitteen pysyvä käyttö, verovelvollisen pojan tapauksessa, edellyttää laitteiden käytön aikana kuluvien lisävarusteiden vaihtamista, eli:

 1. insuliinipumpun tapauksessa - insuliinisäiliöt, infuusiosarjat, pumpun huoltopaketti, laite (leima) pistosten asettamiseen, hihna insuliinipumpun kiinnittämiseen,

 2. jatkuvan valvonnan järjestelmässä - anturi, joka kuluu 14 päivän välein.

Tästä syystä veronmaksaja epäili, olisiko edellä mainittujen laitteiden hankinta vähennyskelpoinen vuosittaisessa veroilmoituksessa osana kuntoutushelpotusta.

Analysoi taidetta. 26 sek. Tuloverolain 7a 3 momentin mukaan on todettava, että insuliinipumpun laitteiden ja jatkuvan glukoosimittausjärjestelmän (anturit ja lukija) hankinnasta aiheutuvat kulut sisältyvät elintoimintojen helpottamiseen liittyviin kuluihin. verovelvollisen poika, ja siksi ne ovat vähennyskelpoisia vuosittaisessa veroilmoituksessa osana kuntoutusrahaa, tietysti muiden ehtojen täyttymisen jälkeen (työkyvyttömyystodistuksen myöntäminen, erikoislääkärin myöntämät todistukset hoitojen käytön tarpeellisuudesta, henkilökohtainen laskut, jotka osoittavat aiheutuneet kulut), mutta ne täyttyivät tässä tapauksessa.

Vastaavan kannan esitti Verohallinnon johtaja 19.12.2017 antamassaan yksittäispäätöksessä. viitenumerolla 0114-KDIP3-3.4011.444.2017.2.AK.