Tietokoneohjelmien tekijänoikeudet

Palvelus

Tietokoneohjelmien tekijöiden oikeuksien suoja on erityistä, sillä tekijän omistusoikeuksia on korostettu enemmän. Toisaalta henkilöoikeuksien suojelu on poistettu. Tietokoneohjelma teoksena muodostaa aivan toisenlaisen riskin, mikä johtaa epätavallisiin tekijänoikeussäännöksiin esimerkiksi purkamisen osalta. Tietokoneohjelmien tekijänoikeudet – mitä sinun tulee tietää? Opit tästä artikkelista!

Tietokoneohjelma - säännöt tekijän oikeuksien suojaamiseksi

Tietokoneohjelmat on suojattu kuten kirjalliset teokset, ellei tekijän- ja lähioikeuksista annetussa laissa toisin säädetä. Ohjelman tekijä on tekijänoikeussuojattu samalla tavalla kuin kirjallisen teoksen tekijä. Tietokoneohjelmalle annettu suoja kattaa kaikki sen ilmaisumuodot. Tietokoneohjelman minkä tahansa osan taustalla olevia ideoita ja periaatteita, mukaan lukien linkit, ei suojata. Tekijänoikeussuoja ei kata tietokoneohjelman minkään osan luomisen taustalla olevia ideoita ja periaatteita. Jollei sopimuksessa toisin määrätä, omistusoikeudet työntekijän työsuhteen mukaisten tehtävien suorittamisen seurauksena luomaan tietokoneohjelmaan kuuluvat työnantajalle.

Tietokoneohjelmien tekijänoikeudet

Tietokoneohjelman omistusoikeudet sisältävät oikeuden:

  • tietokoneohjelman pysyvä tai tilapäinen jäljentäminen kokonaan tai osittain millä tahansa keinolla ja missä tahansa muodossa; siltä osin kuin kertominen on tarpeen tietokoneohjelman käyttöönottoa, näyttämistä, käyttöä, lähettämistä ja tallentamista varten, nämä toimet edellyttävät valtuutetun henkilön suostumusta;

  • kääntää, mukauttaa, muuttaa ulkoasua tai muita muutoksia tietokoneohjelmaan, samalla kun säilytetään nämä muutokset tehneen henkilön oikeudet;

  • tietokoneohjelman tai sen kopion levittäminen, mukaan lukien lainaus tai vuokraus.

Ellei sopimuksesta toisin määrätä, kahdessa ensimmäisessä luettelossa lueteltujen toimintojen suorittaminen ei edellytä oikeutetun suostumusta, jos se on tarpeen tietokoneohjelman käyttötarkoituksen mukaisesti, mukaan lukien virheiden korjaaminen henkilö, joka on sen laillisesti hankkinut. Ilman tietokoneohjelman luojan lisäsuostumusta on mahdollista kopioida ohjelmaa ja tehdä siihen muutoksia, jos tällaiset toimet ovat tarpeen siinä olevien virheiden korjaamiseksi.

Tekijänoikeussuojan rajoitukset

Ei vaadi valtuutettua lupaa:

  • varmuuskopiointi, jos se on tarpeen käyttää tietokoneohjelmaa. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, tätä kopiota ei saa käyttää samanaikaisesti tietokoneohjelman kanssa;

  • tarkkailla, tutkia ja testata tietokoneohjelman toimintaa sen ajatusten ja periaatteiden oppimiseksi henkilöllä, jolla on oikeus käyttää tietokoneohjelman kopiota, jos se siihen valtuutettuna tekee niin esitellessä, esitellessä tietokoneohjelman soveltaminen, lähettäminen tai tallentaminen;

  • kopioida koodi tai kääntää sen muoto, jos on tarpeen hankkia tarvittavat tiedot itsenäisesti luodun tietokoneohjelman yhteentoimivuuden saavuttamiseksi muiden tietokoneohjelmien kanssa, edellyttäen että nämä toiminnot suorittaa luvanhaltija tai muu henkilö, joka on valtuutettu käyttämään asiakirjan kopiota tietokoneohjelman tai muun heidän edukseen toimivan henkilön toimesta, yhteentoimivuuden saavuttamiseksi tarvittavat tiedot eivät olleet aiemmin näiden henkilöiden saatavilla, ja nämä toimet liittyvät niihin alkuperäisen tietokoneohjelman osiin, jotka ovat välttämättömiä yhteentoimivuuden saavuttamiseksi.

Tietokoneohjelmien osalta tietyt tekijän oikeudet on rajoitettu niiden hyväksi, joilla on oikeus käyttää ohjelmaa. Tekijän suostumus ei edellytä mm. varmuuskopion tekeminen, ohjelman testaaminen sen toiminnan selvittämiseksi tai lähdekoodin kääntäminen varmistaaksesi sen yhteensopivuuden muiden ohjelmien kanssa. Lähdekoodin kääntäminen tai jäljentäminen on siksi sallittua ilman tekijän suostumusta, kun sen tarkoituksena on hankkia tietoja, jotka varmistavat ohjelman yhteensopivuuden muiden kanssa. Ohjelmien yhteentoimivuuden saavuttamiseksi tarvittavat tiedot eivät kuitenkaan saa olla:

  1. käytetään mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin itsenäisesti luodun tietokoneohjelman yhteentoimivuuden saavuttamiseen;

  2. siirtää muille henkilöille, ellei se ole tarpeen itsenäisesti luodun tietokoneohjelman yhteentoimivuuden saavuttamiseksi;

  3. käytetään ilmaisumuodoltaan olennaisesti samanlaisen tietokoneohjelman kehittämiseen, tuotantoon tai markkinointiin tai muuhun tekijänoikeuksia loukkaavaan toimintaan.

Kaikki edellä mainittujen periaatteiden vastaiset sopimusehdot ovat lain mukaan pätemättömiä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ohjelman suojaus

Oikeudellinen voi vaatia tietokoneohjelman käyttäjää tuhoamaan tekniset välineet (mukaan lukien tietokoneohjelmat), joiden ainoana tarkoituksena on helpottaa ohjelman teknisten turvatoimenpiteiden luvatonta poistamista tai kiertämistä.