Työntekijöiden pääomasuunnitelmat - miten valtio yrittää säästää

Palvelus

Työntekijöiden pääomasuunnitelmat (PPK) on toinen korkean profiilin tehosuunnitelma. Vaikka se oli alun perin tarkoitettu vapaaehtoiseksi järjestelmäksi, se on käytännössä pakollinen järjestelmä. PPK:n tarkoituksena on auttaa kansalaisia ​​säästämään, ja tämä menetelmä on valtion määräämä. Tämä ohjelma on tavallaan korvaamassa avointa eläkerahastoa. Kuten tiedämme erittäin hyvin, OFE epäonnistui kokeessa, ja miljoonat puolalaiset menettivät rahansa moniksi vuosiksi. Joten mikä PPK oikein on, onko sillä mahdollisuuksia menestyä ja onko mitään pelättävää? Vastaamme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

PPK on tuore, vasta työmarkkinoilla käyttöönotettu järjestelmä, joten sen tehokkuutta on vaikea arvioida. Tällä hetkellä tiedämme kuitenkin sen tavoitteet, jotka vaikuttavat varsin varovaisilta ja kohtuullisilta, mikä on myös hyvä merkki tulevaisuutta ajatellen. Henkilöstöpääomasuunnitelmat otettiin käyttöön 1.7.2019 ja ne kattavat suurimmat yritykset eli yli 250 työntekijän yritykset. Keskisuuret, pienet ja mikroyritykset ovat mukana ohjelmassa vuosina 2020 ja 2021.

Mikä oli lainsäätäjän tavoite PPK:n käyttöönotossa?

Henkilöstöpääomajärjestelyjä on säännelty henkilöstöpääomajärjestelystä annetulla lailla (jäljempänä PPK-laki). Niiden päätarkoitus on määritelty 11 artiklassa. 3 sek. mainitun lain 1 §. Tämän säännöksen mukaan päätavoitteena on PPK-jäsenen systemaattinen säästöjen kerääminen 60 vuoden iän täytettyään maksuun ja muihin PPK-laissa määriteltyihin tarkoituksiin. On syytä huomata, että mainittu 60 vuoden ikä sisältää sekä naiset että miehet. Tämä johtuu EU:n säännöksistä, joiden he katsovat olevan ristiriidassa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen kanssa säätämällä eri eläkeikää.

Art. 2 lauseke PPK-lain 1 §:n 8 momentin mukaan säästöjen kertymisellä on ymmärrettävä perusmaksujen, PPK:lle suoritettavien lisämaksujen, tervetulomaksujen, vuosimaksujen, siirtomaksujen, muuntamisen tai muuntamisen yhteydessä suoritettujen maksujen sekä rahaston siirtämien varojen hyväksymistä. selvitysmies ja PPK:hon kertyneiden varojen sijoittamisesta saadut voitot.

Periaatteessa PPK:n toiminta ei ole monimutkaista. Pääomajärjestelyt maksavat työntekijät ja heidän työnantajansa yhteisvastuullisesti. Jokaiselle työntekijälle on määritetty kaksi tiliä, joista toinen kerää pakollisia maksuja, toinen on tarkoitettu vapaaehtoisiin maksuihin. Työntekijän rahoittama perusmaksu voi olla 2–4 ​​prosenttia hänen palkastaan. Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijän poolille 1,5–4 prosenttia työntekijän palkasta. Olettaen, että sekä työntekijä että työnantaja maksavat PPK:n enimmäishinnat - työntekijän tilille voidaan tallettaa kuukausittain jopa 8 % työntekijän palkasta.

Esimerkki 1.

Janin bruttokuukausipalkka on 5 500 zlotya. Sekä hän että hänen työnantajansa päättivät säästää pienimmän PPK-maksun. Joka kuukausi herra Janin on käytettävä 110 zlotya pääomasuunnitelmiin, kun taas työnantaja maksaa vielä 82,50 zlotya. Lisäksi valtio lisää työntekijän säästöihin 20 zlotya kuukaudessa.

Hallitus ilmoitti myös, että työrahastosta rahoitettuja erityisavustuksia myönnetään niille, jotka osallistuvat aktiivisesti henkilöstöpääomasuunnitelmiin (valitettavasti ei selitetty, mitä tämä toiminta tarkoittaa). Toisaalta kerätyt varat siirtävät ja sijoittavat laitokset, kuten:

 • Universal Pension Societies,

 • Sijoitusrahastoyhtiöt,

 • Työntekijöiden eläkelaitokset,

 • Vakuutusyhtiöt.

Mistä lähtien PPK:ta koskevat määräykset tulevat voimaan?

Kuten edellä on kuvattu, PPK-laki on jo sovellettu suuriin yrityksiin eli työnantajiin, jotka työllistävät vähintään 250 työntekijää. Toisaalta, mitä tulee muihin yrityksiin, aikataulu on seuraava:

 • keskisuuret yrittäjät eli 50-249 työntekijää ovat lain piirissä 1.1.2020 alkaen;

 • pienyrittäjät eli 20–49 työntekijää työllistävät liittyvät PPK:hen 1.7.2020 alkaen;

 • mikroyritykset eli alle 20 työntekijän yritykset ja julkinen talous kuuluvat PPK:n piiriin 1.1.2021 alkaen.

Ketä henkilöstöpääomasuunnitelmat kattavat?

PPK on järjestelmä, jonka on määrä kattaa kaikki 18–54-vuotiaat työntekijät, jotka olivat työsuhteessa työ- ja toimeksiantosopimuksella (PPK sisältää vain toimeksiantosopimukset, jotka ovat pakollisesti eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuksen piirissä), joten se koskee työntekijöitä, joille työnantaja maksaa eläkemaksut. Lainsäätäjä sulki PPK:n ulkopuolelle yksityisyrittäjiä, virkapukuja harjoittavat ja maanviljelijät.

PPK:n tulee olla täysin automaattinen, joten jokaisen 54-vuotiaan työntekijän tulee kuulua pääomasuunnitelmiin ilman, että hänen tarvitsee suorittaa muodollisuuksia tietyssä toimistossa. Siten hallitus määräsi työnantajille ja työntekijöille uuden, pakollisen ja yleisen kunnianosoituksen, mutta vapautti heidät ainakin velvoitteesta seisoa monta tuntia jonoissa toimistoissa. 55–69-vuotiailta ei ole riistetty mahdollisuutta sijoittaa säästöjään PPK:hen, he voivat osallistua ohjelmaan edellyttäen, että he toimittavat asianmukaiset tahtoilmoitukset.

PPK:lle kertyneet varat ja ohjelman osallistujien omaisuus

Art. 3 sek. PPK-lain 2 §:n mukaan pääomajärjestelyihin kertyneet varat ovat osallistujien yksityistä omaisuutta. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta vapaasti, tietysti lain rajoissa, luovuttaa kerätyt varat. Taide. PPK-lain 105 §. Tällä säännöksellä perustetaan ns varojen palautus PPK:lta, tehty osallistujan pyynnöstä.

Valitettavasti palautuksen yhteydessä osa PPK:n osallistujan keräämistä säästöistä otetaan häneltä ja siirretään mm. Kansaneläkelaitokselle tai verotoimistolle. Yllä oleva on seurausta siitä, että osallistuja rikkoi valtion kanssa solmittua "sopimusta", jonka mukaan hän "saahti" siirtää itse ansaitsemansa varat valtiolle, niin että se "piti ne" hänelle.

Lainsäätäjä perusteli päätöstään sillä, että jos PPK:n jäsen päättää palauttaa varat, hän ilmoittaa, että näitä varoja ei käytetä eläkkeelle jäämiseen. Tällaisessa tilanteessa PPK:sta nostavien varojen velvollisuuden pitäisi olettaa palauttaa osa PPK:n mukaisen varojen keräämisen eläketarkoituksen ehdolla saaduista eduista. Lue lisää PPK:sta:
PPK eli uusi säästöjärjestelmä työntekijöille
PPK:sta eroaminen - kuinka ilmoitus täytetään?
Sopimus PPK:n toiminnasta ja johtamisesta - mihin mennessä ne pitäisi tehdä?

PPK:n osallistujan varojen vähennyksen määrä

Rajoittaakseen osallistujien varojen nostamista henkilöstöpääomasuunnitelmista lainsäätäjä on antanut 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 105 kohta. PPK:sta annetun lain 2 §:n mukaan kyseisiä pääomasuunnitelmia hoitaville rahoituslaitoksille on asetettu velvollisuus tehdä vähennyksiä PPK-tileille kertyneistä varoista. Se, mikä ei lohduta varojaan nostavia ihmisiä, on se, että heidän on varauduttava jopa neljään vähennykseen kerätystä summasta:

 1. ensimmäinen kuittaus on rahoituslaitoksen velvollisuus siirtää Kansaneläkelaitoksen osoittamalle pankkitilille määrä, joka vastaa 30 prosenttia työnantajan rahoittamilla maksuilla hankittujen osuuksien lunastuksen varoista;

 2. toinen vähennys tehdään osallistujan tai osallistujan entisen puolison ilmoittamalle pankkitilille tai SKOK-tilille määrä, joka vastaa 70 % työnantajan rahoittamista maksuista, luovutusvoittoveron määrän ennakkosiirron jälkeen veloitetaan näistä varoista toimivaltaisen veroviraston tilille;

 3. kolmas vähennys tehdään osallistujan tai osallistujan entisen puolison ilmoittamalle pankkitilille, työntekijän rahoittamilla maksuilla katettujen osuuksien lunastuksen määrät, sen jälkeen, kun tästä määrästä perittävän luovutusvoittoveron määrä on etukäteen siirretty , toimivaltaisen veroviraston tilille;

 4. neljäs vähennys tehdään työministerin ilmoittamalle pankkitilille, tämä on tervetuliaismaksun ja vuosilisän kattamien osuuksien lunastuksen määrä.

PPK ja mahdollisuus suorittaa toimintoja kerätyillä tileillä

Taiteen tarjoaminen. 3 sek. PPK-lain 2 §:ssä sanotaan, että "PPK:hen kertyneet varat ovat PPK:n osallistujan yksityistä omaisuutta". Kuitenkin jo Art. 3 sek. PPK-lain 4 § on ristiriidassa tämän kanssa, koska siinä otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan PPK-tileille kertyneillä varoilla ei voida suorittaa siinä määriteltyjä toimintoja, kuten muuntamista, vaihtoa, nostoa, siirtoa tai palautusta lunastuksen keskeytyksen aikana. osuudet tai selvitysosuuksien lunastus tietyltä päivältä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Henkilöstön pääomasuunnitelmat - yhteenveto

Huolimatta siitä, että hallitus edisti PPK:ta avoimia eläkerahastoja vastustavana ohjelmana, se ei voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että OFE:n tavoin PPK on pakollinen ja asettaa työntekijöille ja työnantajille useita velvoitteita. Lisäksi hallitus mainosti ohjelmaa sellaisena, joka ei julkistanut PPK:lle kerättyjä varoja. Todellisuudessa niiden omistajat eivät kuitenkaan voi vapaasti käyttää näitä varoja, ja yritys nostaa niitä johtaa suuren osan menettämiseen.

Voidaan sanoa, että vähentämällä tulojamme "tänään" takaamme itsellemme arvokkaan ja vauraan "huomisen". Mutta kuinka voimme olla varmoja siitä, että nykyiset palkkojamme seuraavan 20–40 vuoden ajan alentavat varat eivät kohtaa OFE:n keräämien kohtaloa? On ymmärrettävä, että Puolassa asuvat ihmiset ovat niin taloudellisia, että he huolehtivat tulevaisuudestaan ​​paremmin kuin valtio nyt, heidän tarvitsee vain sallia se.