Henkilöstön pääomasuunnitelmat verotuksellisesti

Palveluvero

Puolan oikeusjärjestelmään tuodut työntekijäpääomasuunnitelmat muodostavat uuden elementin eläkejärjestelmään, ja niiden ensisijaisena tavoitteena on toimeentulotarpeiden turvaaminen, mikä kiteytyy 60 ikävuoden jälkeen käytettävissä olevien säästöjen systemaattiseen kerryttämiseen. Pääomajärjestelylain voimaantulon myötä myös verolakiin tehtiin muutoksia. Alla olevan artikkelin analyysin aiheena ovat verotukselliset henkilöstöpääomasuunnitelmat.

Henkilöstöpääomajärjestelyjen (PPK) toimintaperiaatteet

Aluksi kannattaa selittää PPK:n toiminnan mekanismi. Ensinnäkin on viitattava art. 3 sek. Pääomajärjestelylain 1-2 §, jossa todettiin, että PPK-ohjelma on luotu PPK-jäsenen systemaattisesti keräämään säästöjä maksua varten 60 vuoden iän täytettyään ja muihin laissa määriteltyihin tarkoituksiin. . Toisaalta PPK:hen kertyneet varat ovat PPK:n osallistujan yksityistä omaisuutta.

Mitkä ovat PPK:n mukaisten varojen keräämisen perussäännöt? Art. 25-27 v. Lain mukaan sekä työnantaja että PPK:n jäsen rahoittavat perusmaksut omista varoistaan. Työnantaja ja PPK-osallistuja voivat ilmoittaa lisämaksujen rahoittamisesta. Perus- ja lisämaksujen määrä määräytyy prosentteina PPK:n osallistujan palkasta. Varainhankinnan rahoittavat siten sekä työllistävä yhteisö että henkilöstöpääomasuunnitelmaan osallistuja.

Työnantajan rahoittama perusmaksu on 1,5 % palkasta, kun taas työnantaja voi ilmoittaa PPK:n johtamissopimuksessa enintään 2,5 % palkasta. PPK:n osallistujan rahoittama perusmaksu on 2 % palkkiosta - se voi olla alle 2 % palkkiosta, mutta vähintään 0,5 % palkkiosta, jos PPK:n osallistujan palkkio on saatu eri lähteistä tietty kuukausi ei ylitä 1,2-kertaista palkkaa vastaavaa vähimmäispalkkaa. Lisäksi PPK:n osallistuja voi ilmoittaa palkkiosta enintään 2 %:n lisämaksun. Art. 99 §:n mukaan osallistujan täytettyään 60 vuotta pääsääntöisesti 25 % osallistujan tilille kertyneistä varoista nostetaan kerran ja varoista 75 % maksetaan vähintään 120 kuukauden erässä.

Ensimmäiset henkilöstöpääomasuunnitelmat käynnistettiin 1.7.2019, ja niiden täytäntöönpanon määräaika kaikille työllistäville on 1.1.2021. Rahan kerääminen osana henkilöstöpääomasuunnitelmaa on vapaaehtoista. Tähän järjestelmään kertyneet varat ovat työntekijöiden omaisuutta ja tulevat työntekijöiden itsensä ja työnantajien suorittamista maksuista. Periaatteessa varojen kotiuttaminen tapahtuu 60 vuoden iän jälkeen.

Henkilöstön pääomasuunnitelmat verotuksellisesti

Kuten johdannossa todettiin, PPK:n voimaantulo aiheutti merkittäviä muutoksia verooikeuden alalla. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaista tuloverotusta. Ensin käsitellään lain mukaisia ​​irtisanomisia, jotka liittyvät henkilöstön pääomasuunnitelmiin.

Taiteessa. 21 sek. Henkilöpääomajärjestelylain 1 momentin 47f momentissa todettiin, että henkilöstöpääomajärjestelylain mukaisin ehdoin myönnettävien vuositukien ja tervetuliaismaksujen määrät ovat verovapaita. Se on verovapautus kertaluonteisesta 250 PLN:n tervetuliaismaksusta ja 240 PLN:n vuosituesta.

Toisesta poikkeuksesta säädettiin art. 21 sek. PIT-lain 1 kohta 47g. Säännöksessä todetaan, että hyvityksenä saadut määrät ovat verovapaita pykälässä määrätyin ehdoin. 85 sek. 4 ja art. 86 sek. Pääomajärjestelyistä annetun lain 2 §. Edellä mainitut säännökset koskevat PPK:hon kertyneiden varojen palauttamista ohjelmaan osallistujan kuoleman yhteydessä osallistujan puolison tai muun valtuutetun henkilön kuin osallistujan puolison pyynnöstä. Hyvitys voi koskea kaikkia tai osaa kuolleen PPK-osallistujan PPK-tilille kertyneistä varoista.

Lisäksi Art. 21 sek. Lain 1 momentin 58c mukaan henkilöstöpääomajärjestelystä annetussa laissa tarkoitettu tulo on verovapaata, kun:

  1. varojen kertyminen henkilöstöpääomasuunnitelman tilille henkilöstöpääomasuunnitelman osallistujan toimesta;

  2. henkilöstöpääomajärjestelmään kertyneiden varojen maksaminen (esim. 60 ikävuoden jälkeen);

  3. siirtää henkilöstöpääomasuunnitelmaan kertyneet varat.

Viimeinen verovapautus on ilmoitettu 11 §:ssä. 21 sek. PIT-lain 1 kohta 58d. Tämän säännöksen valossa nostot määräaikaistalletustililtä tai määräaikaistalletustililtä, ​​joita tarkoitetaan 30 §:ssä. 80 sek. 2 ja art. 102 kohta. Pääomajärjestelyistä annetun lain 3 §. Näiden säännösten mukaan, jos PPK:n jäsenen entinen puoliso ei ole PPK:n hallinnointisopimuksen osapuoli, PPK:n jäsenen PPK-tilille kertyneet varat, jotka kuuluvat hänelle PPK:n yhteisomaisuuden jakamisen seurauksena. puolisoille, palautetaan käteisenä tai siirretään siirtomaksuna PPK-jäsenen entisen puolison ilmoittamalle määräaikaissäästötilille tai hänen osoittamalleen osuussäästö- ja luotto-osuuskunnan ylläpitämälle määräaikaistalletustilille. , edellyttäen, että ne maksetaan sen jälkeen, kun PPK:n osallistujan entinen puoliso täyttää 60 vuotta.

Esimerkki 1.

Omaisuuden jaon seurauksena vaimo sai puolet miehensä PPK:ta varten keräämistä varoista. Koska hän ei ollut PPK:n jäsen, varat siirrettiin hänelle määräaikaistalletuksella. Puoliso voi nostaa nämä varat ilman veroja, kun entinen puoliso täyttää 60 vuotta. PIT-laki tarjoaa monia mahdollisia verovapautuksia PPK:n alalla. Ensinnäkin on huomattava, että ainoa tapa hyötyä vapautuksesta on kerätä varoja järjestelmän mukaisesti ja maksaa varoja 60 vuoden iän jälkeen.

Milloin PPK:n perusteella kertyneet säästöt verotetaan?

Tässä kohtaa on korostettava selvästi, että käsiteltyjä poikkeuksia sovelletaan määräysten mukaisesti, mikä on poikkeustapaus, jolloin PPK:hon kertyneet varat voivat olla tuloverotuksen alaisia.

Art. 30a kohta. ALV-lain 1 alakohdan 11a momentin mukaan 19 %:n kiinteämääräinen vero kannetaan 19 %:n kiinteämääräisellä verolla työpääomajärjestelyyn osallistujan pykälän mukaan suoritetun maksun yhteydessä saaduista tuloista. Pääomajärjestelylain 98 §:n mukaisesti - siltä osin kuin henkilöstöpääomajärjestelmään osallistuja ei palauttanut maksettuja varoja valitun rahoituslaitoksen kanssa tehdystä sopimuksesta johtuvassa määräajassa. Tämän säännöksen mukaan PPK:n osallistuja voi valitun rahoituslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella nostaa kerralla enintään 100 % PPK-tililleen kertyneen varojen arvosta velvollinen palauttamaan ne nimellisarvoisesti. arvoa oman panoksensa kattamiseksi asumislainan ottamisen yhteydessä (esim. asuinrakennuksen rakentaminen tai saneeraus). Omaan osuuteen maksetut varat palautetaan ja jos ohjelmaan osallistuja ei suorita mainittua palautusta määräajassa, se lasketaan PPK:n valituista säästöistä 19 %:n veron perusteena.

Kuten jo todettiin, 60 vuoden iän jälkeen säästöjen maksu PPK:sta suoritetaan kerran 25 % PPK-tilille kertyneestä varoista ja 75 % PPK-tilille kertyneestä varoista maksetaan pois. vähintään 120 kuukauden erässä. Toisaalta Art. 30a kohta. ALV-lain 1 momentin 11b mukaan veroa peritään 19 %, jos jälkimmäinen osa maksetaan alle 120 erässä tai maksetaan yhdessä erässä.

Art. 30a kohta. 1 piste 11d edellä 19 %:n lain mukaan vero kannetaan myös aiemmin nostetuista PPK:lle kertyneistä varoista. Art. Pääomajärjestelylain 105 §:n mukaan PPK:n jäsenen pyynnöstä suoritettava korvaus suoritetaan rahana sijoitusrahaston yhtiöjärjestyksessä, eläkesäätiön yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätyissä määräajoissa. vakuutuspääomarahastosta.

Art. 30a kohta. Lain 1 momentin 11f mukaan työpääomajärjestelmään osallistujan tulot ovat saman verokannan alaisia, koska maksetaan 75 % tilille kertyneistä henkilöpääomajärjestelyssä siirretyistä varoista. siirtomaksuna määräaikaistalletustilille tai määräaikaistalletustilille, jos maksu tapahtuu määräaikaistalletustilin tai määräaikaistalletustilin purkamisen seurauksena tai tällaisen tilin sopimus muuttunut. Tämä on pohjimmiltaan tapaus, jossa PPK:n varat siirretään ensin säästö- tai määräaikaistalletukselle, jonka jälkeen talletus realisoidaan ja varat nostetaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

PPK-osallistuja siirsi henkilöpääomasuunnitelman perusteella kerätyt varat yksityiselle määräaikaistalletustililleen. Sitten hän sulki talletuksen ja pankki maksoi hänelle kaikki kertyneet varat. Tässä tapauksessa veronmaksaja on edelleen velvollinen maksamaan 19 % verosta. PPK:n säästöjä keräävien työntekijöiden on muistettava, että tietyt olosuhteet voivat aiheuttaa kertyneiden varojen verotuksen 19 %:n tuloverolla.

Yhteenveto

Edellä esitetyn perusteella on korostettava, että henkilöstöpääomajärjestelyt ovat uutuus eläkesäästöjen kerryttämisessä. PPK:n toiminnan pääydin eli varojen kerääminen ja maksaminen 60 vuoden iän jälkeen hyötyy ALV-vapaudesta. On kuitenkin hyvä muistaa, että tähän sääntöön sisältyy lukuisia poikkeuksia, mikä tarkoittaa, että jotkut PPK:n varoihin liittyvät toiminnot voivat aiheuttaa veronmaksuvelvollisuuden.