Y-sukupolven työntekijät – miten motivoida heitä?

Palveluliiketoiminta

Tehokkaan kannustinjärjestelmän luominen riippuu työntekijöiden arvostamien arvojen, uskomusten ja asenteiden tuntemisesta. Oppimalla lisää työntekijöiden vapaa-ajanviettotavoista, unelmista ja toiveista voit valita motivoivia kannustimia, jotka vaikuttavat heidän motivaatioon. Monet työnantajat ovat jo huomanneet, että nuorilla työntekijöillä on hieman erilaiset tarpeet ja odotukset kuin vanhemmilla työkavereilla. Pelkkä taloudellinen bonus ja selkeä urapolku eivät lisää työllisten tuottavuutta. Pitäisikö yrittäjän kiinnittää huomiota ei-taloudellisiin motivoiviin tekijöihin? Miten Y-sukupolven työntekijöitä tulisi motivoida?

Y-sukupolven työntekijät – keitä he ovat?

Y-sukupolvi on ihmisiä, jotka ovat syntyneet suuren ikäluokkien jälkeen toisen maailmansodan jälkeen vuoteen 2001. Sosiologit huomaavat valtavia yhtäläisyyksiä vapaa-ajan viettämisessä, pyrkimyksissä ja kulttuurisissa koodeissa tämän ympäri maailmaa hajallaan olevan ihmisryhmän sisällä. Saattaa vaikuttaa siltä, ​​että Intian nuorilla on erilaiset odotukset kuin nuorilla puolalaisilla. Se osoittautuu kuitenkin ihmiskunnan historian yhtenäisimmäksi sukupolveksi. Tähän vaikuttivat varmasti massakulttuurin leviäminen ja vaurauden elämän edistäminen ihanteena, johon pyritään.

X-sukupolveen kuuluvat työnantajat, yliopistojen henkilökunta sekä ala- ja yläkoulujen opettajat valittavat Y-sukupolven ihmisten elämänasenteesta. Nämä ovat ihmisiä, jotka eivät osoita intohimoa oppimiseen, vaikka toisaalta huomaavat tarpeen parantaa itseään valitulla alalla. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut Y-sukupolveen kuuluvien nuorten säännöllisesti laskeva yleistietotaso.

Keitä ovat Y-sukupolven työntekijät?

X- ja Y-sukupolvien ihmiset kasvoivat täysin erilaisessa todellisuudessa. Siksi molempien ryhmien edustajissa on havaittavissa erilaiset arvojärjestelmät ja tarpeet. X:lle ammatillinen vakauttaminen ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen olivat tärkeitä. Taloudelliset kannustimet olivat riittävä moottori tehokkaampaan työhön. Y:lle taas tärkeämpää on sosiaalisten tarpeiden täyttäminen, yhtenäisen tiimin jäsen ja joustavat työajat.

Y-sukupolvi arvostaa vapaa-aikaansa. Vuonna 2013 PwC laati selvityksen, jonka mukaan 15 % Y:n miehistä ja 21 % naisista olisi valmis luopumaan osan palkastaan ​​mahdollisuudesta tehdä kotona työskentelyä tai useamman lomapäivän. Nämä eivät ole ihmisiä, jotka ovat valmiita jäämään töihin työajan jälkeen, mikä voi olla työnantajalle tiettyä vaikeutta yrityksen pyörittämisessä.

Miten he viettävät vapaa-aikaansa Y-sukupolven työntekijöitä? Ennen kaikkea nämä ihmiset ovat intohimoisia extreme-urheiluun ja yleiseen fyysiseen toimintaan. Suurin osa nuorista käy kuntosalilla, juoksee, maratoneja, pyöräkilpailuja, hiihtää ja lumilautailee. Menet mielellään ulkomaille oppimaan uusia kulttuureja. He ovat uteliaita maailmasta. He etsivät intensiivisiä kokemuksia. He haluavat jakaa kokemuksiaan ystävien kanssa sosiaalisten verkostojen kautta, joista on myös tullut olennainen osa heidän elämäänsä. He pelaavat myös videopelejä ja osallistuvat virtuaaliturnauksiin. He asettavat itselleen uusia ja kunnianhimoisia tavoitteita. Kertyneen rahan määrä ei enää ollut henkilökohtaisen menestyksen määräävä tekijä. Vaikka ammatilliset saavutukset laskevat Y:lle, on myös tärkeää, että sinulla on rikas elämänkokemus.

Miten motivoida Y-sukupolven työntekijöitä?

Työnantajien tulee ymmärtää, että sukupolveen Y kuuluvilla ihmisillä on täysin erilaiset tarpeet kuin sukupolven X työntekijöillä. Jossain vaiheessa yritystä voi olla tarpeen rakentaa erillinen kannustinjärjestelmä jokaiselle näistä kahdesta työntekijäryhmästä. Työntekijöiden odotuksiin viittaamalla voit lisätä heidän työtehokkuuttaan.

Y-sukupolven työntekijöiden motivointi tapahtuu seuraavin keinoin:

  • usein palautetta - Y on kuin saada tietoa. He haluavat tietää, mitkä ovat heidän työnsä tulokset, mitä he tekivät hyvin ja mitä heidän pitäisi vielä työstää. He eivät odota kiitosta yksin. He ovat tietoisia puutteistaan, joten rakentava kritiikki motivoi heitä myös työskentelemään tehokkaammin, jos he pitävät sitä oikein. Joskus riittää, että sanot "Hyvin tehty" vaikuttaakseen Y:n motivaatioon,

  • mahdollisuus etätyöhön / ylitöiden korvaaminen lomapäivillä - älä ota käyttöön rahallista motivaatiota, koska Y:t ovat enemmän kiinnostuneita vapaa-ajasta. Kannustaa työntekijöitä työskentelemään tehokkaammin lisäämällä lomapäiviä tai mahdollisuudella järjestää oma työaika ja hoitaa työtehtäviä kotoa käsin,

  • hyvä työilmapiiri - ihmiset arvostavat, kuulumistarpeen täyttämistä ja tehokkuutta tukevat hyvät ihmissuhteet. On huolehdittava siitä, että työympäristö on ystävällinen ja kannustaa ihmisiä suorittamaan työtehtäviään tehokkaammin,

  • multitasking ja deadline - Y-sukupolven työntekijät työskentelevät paljon tehokkaammin, kun heillä on paljon tekemistä. He pystyvät järjestäytymään ja suorittamaan kaikki hänelle osoitetut tehtävät. Kun lauseita on vähän ja ne ovat homogeenisia, Y:t kyllästyvät, ja tämä johtaa huonompiin tuloksiin,

  • mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen - tarjota osallistumista koulutukseen, jotta työntekijät voivat kehittyä tietyllä alalla ja lisätä taitojaan,

  • pääsy nykyaikaisiin teknologioihin - anna työntekijöiden kokeilla uusia ohjelmia, työkaluja ja laitteita. Älä pakota heitä kirjoittamaan viikoittaisia ​​kokousmuistiinpanojaan paperimuistivihkoon. Tabletti tai muistikirja toimii myös tallennusvälineenä,

  • yrityksen missio ja visio - kerro työntekijöille, miksi yrityksesi toimii markkinoilla ja miten suoritetut tehtävät edistävät sen kilpailuetua. Yritä tunnistaa arvot, jotka ovat tärkeitä yrityksellesi. Selitä toiminnan motiivit ja tavoite, johon pyrit.